Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Nieuws

Presentatie Circulaire businessmodellen voor Fieldlab Circulaire Bouw en Infra
In november vond de eerste werksessie plaats voor het op te starten Circulair Fieldlab Twente. Met koplopers uit de Twentse netwerken zijn ambities en opgaven geformuleerd op de vier domeinen waarmee we de circulaire bouw en infra kunnen versnellen in onze regio. Tijdens een kleine interne bijeenkomst op 15 januari, met deelnemers die bij het initiëren van het fieldlab en de werkconferentie nauw betrokken waren, presenteerden de vier groepen met studenten van Saxion in een korte pitch de door hen uitgewerkte concept-adviesrapporten. Deze rapporten zijn toegespitst op een van de bouw en infra domeinen: wegen, water, woning- & utiliteitsbouw en ondergrond- & energie-infra.

Presentatie Circulaire businessmodellen voor Fieldlab Circulaire Bouw en Infra
Stand van zaken Meest Duurzame Oplossingen Lab
Ook in 2018 hebben corporaties, bedrijven en kennisinstellingen volop samen gepioneerd in zogenaamde MDO-labs oftewel proeftuinen waarin ruimte is voor Meest Duurzame Oplossing (MDO) experimenten en het doorlopen van leercurves voor opschalen en versnellen. Centraal staan slimme en innovatieve oplossingen die bijdragen aan de route om de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal te hebben.

Stand van zaken Meest Duurzame Oplossingen Lab
Extreme situaties door klimaatverandering
Klimaatextremen nemen toe. We hebben vaker te maken met hevige neerslag, meer hitte en extreem droge periodes. Tegelijkertijd neemt door ontwikkeling van woningen en bedrijven de omvang van het bebouwde gebied toe, waardoor wateroverlast en hittestress frequenter voorkomen.

Extreme situaties door klimaatverandering

Laat alle nieuwsberichten zien >

Gewijzigde deelnemersbijdrage Pioneering per 1 januari 2019
Stichting Pioneering is een platform voor de bouw in Oost Nederland dat zonder winstoogmerk, samen met de vier O's, maatschappelijke opgaven oppakt om deze verder te brengen en te versnellen. We hanteren een jaarlijkse deelnemersbijdrage die transparant en toegankelijk is voor alle organisaties groot en klein, jong en oud. Dit willen we graag zo houden. Toch ontkomen we er niet aan om een tariefsverhoging door te voeren om onze dienstverlening en het initiëren van nieuwe initiatieven in stand te houden.

Gewijzigde deelnemersbijdrage Pioneering per 1 januari 2019
DISRUPTERS, dat zijn mensen die hun dominante logica totaal op zijn kop zetten
Met de eerste editie van Sociale Innovatiemeester zijn we op de valreep van 2018 te gast in de Smidse in Nijverdal. Menno Lanting is als sociale Innovatiemeester de laatste inspirerende spreker in het ontwikkeltraject Ondersteboven Bekeken. Omdat hij landelijke bekendheid geniet als spreker en schrijver, is de feestelijke afsluiting van Ondersteboven Bekeken breed toegankelijk.

DISRUPTERS, dat zijn mensen die hun dominante logica totaal op zijn kop zetten
De Twentse visie en aanpak naar CO2 -neutraal
De energietransitie is een landelijke opgave om in 2050 het huizenbezit naar CO2 neutraal te krijgen. Ook in Twente wordt gewerkt aan een CO2 neutrale gebouwde omgeving met wijkgerichte aanpakken waar overheden, woningcorporaties, ondernemers en kennisinstellingen de handen ineenslaan. Er is niet één oplossing om tot een CO2-neutrale woningvoorraad te komen in Twente. Daarom werden tijdens de kennissessie op 6 december, die Pioneering organiseerde in nauwe samenwerking met de Agenda voor Twente, WoON en Provincie Overijssel, de bijna 100 deelnemers meegenomen in de laatste ontwikkelingen, best practices en mogelijkheden die interessant zijn voor iedereen die zich bezighoudt met het versnellen van de energietransitie.

De Twentse visie en aanpak naar CO2 -neutraal