Kennisdelen en ontmoeten
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
brainstormen en kennisdelen
Regionaal verbinden
Kennisdelen in PICAANT
ProductontwikkelingAutarkische LandschapLodge

Praktijktraining Brandveiligheid

Brandveiligheid, van groot belang in de bouw

Brandveiligheid is steeds belangrijker in de bouw. Net als de brandweer, willen gebouweigenaren, installateurs en bouwers ook “minder branden, minder slachtoffers, minder schade”. Niet alleen kennis over zowel de wet- en regelgeving maar ook het bewustzijn van de effecten van brand en de kennis over brandveilige materialisering als installatietechnische mogelijkheden is daarbij van belang. Pas wanneer je ten volle beseft hoe brand werkt, kun je ook maximaal hierop ontwerpen, bouwen en beheren.

Praktijktraining voor bouw en installatietechniek

Vanuit het bedrijfsleven wordt regelmatig aangegeven dat zowel afgestudeerden als bestaande medewerkers onvoldoende kennis en kunde hebben over brandveiligheid. Pioneering heeft daarom samen met de brandweer en het bedrijfsleven deze praktijktraining opgezet. Deze praktijktraining is vooral interessant voor mensen die binnen hun werkgebied te maken hebben met brandveilig ontwerpen, bouwen of beheren. Zij krijgen in deze training meer bewustzijn van het effect van brand en de mogelijkheden om deze te beheersen. Daarnaast weten deelnemers na afloop waaraan wettelijk voldaan moet worden en hoe zij dit in hun eigen praktijk kunnen oppakken. Zowel de wet- en regelgeving als de bouwkundige en installatietechnische mogelijkheden worden behandeld.
 
Op het brandweeroefenterrein op Troned op Vliegveld Twente worden de eerste 2 dagdelen oefeningen gedaan en zullen de deelnemers zelf aan de slag gaan met het aanbrengen van brandwerende materialen. Deze zullen aan het eind van het tweede dagdeel worden getest. In het Hercles Stadion zal behalve uitleg over installatietechniek ook oefeningen en opdrachten vanuit de installatietechniek worden uitgevoerd.

Programma

Dagdeel 1: Brandveiligheid in materialisering – Locatie Troned Vliegveld Twente
- Brandveiligheid uitleg en theorie, wet- en regelgeving, begrippen brandveiligheid, regels voor gebruik, bouwkundige maatregelen, gebeurtenissenboom en tijdlijn brand
- Aanbrengen brandwerende voorzieningen in een oefencontainer
Dagdeel 2: Brandveiligheid in materialisering – Locatie Troned Vliegveld Twente
- Brainbox – brand en rookgedrag beleven dmv rookgasoefening, pulsering, rookverkleuring en brandgedrag
- Rondleiding Troned
- Brandtest van eigen aangebrachte voorzieningen in oefencontainer. Testresultaten en brandveilige detailleringen
Dagdeel 3: Brandveiligheid dmv installaties – Locatie Heracles Stadion Almelo
- Brandveilig ontwerpen met brandblusmiddelen, noodverlichting, keerkleppen, branddetectie, enz
- Brandveiligheidsinstallaties mogelijkheden en oefeningen en opdrachten
 
Dagdeel 1 en 2 vormen een hele dag, dagdeel 3 is een ochtend.

Uw investering

De Investering bedraagt € 950,- ex btw, per cursist. Dit bedrag is inclusief het cursusmateriaal en de catering. Pioneering deelnemers krijgen € 200,- korting op de cursusprijs en kunnen deelnemen voor €750,-.

Data praktijktraining

De praktijktraining vindt plaats op 3 oktober (dagdeel 1+2) en 15 oktober (ochtend dagdeel 3).
 

Voor wie

Deze training is vooral van belang voor installateurs, bouwers, ontwerpers en gebouwbeheerders.
Resultaat na afloop van de training:
Bewustzijn wat het effect is van brand en rook in gebouwen
Kunnen herkennen of gebouwen wel/niet brandveiligheid zijn
Risico’s brandveiligheid kunnen herkennen 
Buiten de eigen discipline kunnen kijken: de mogelijkheden van zowel brandpreventieve maatregelen op het gebied van installaties, bouwkundige voorzieningen als beheermogelijkheden kennen 
Kennis van brandveilige bouwkundig materialen en installaties.
Basiskennis van de werking van brandveilige installatievoorzieningen
Bewustzijn wanneer je welke materialen, installaties het beste kunt gebruiken (voor- en nadelen van beide) en hoe je beide combineert
Kunnen zien wat goed en niet goed is uitgevoerd 
Weten hoe de reparatie/aanpassingen uitgevoerd moet worden
 
Download hier de folder.
 
Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Deze kunt u sturen aan c.kleinbreteler@pioneering.nl.
 
 

Home > Academy > Praktijktraining Brandveiligheid