Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Praktijktraining Brandveiligheid

Praktische brandveiligheid bestaande bouw

 
Op 24 maart start een nieuwe training: praktische brandveiligheid bestaande bouw.
In drie dagen verspreidt over 4 weken, worden alle brandveiligheidsaspecten behandeld van de bestaande bouw. De eerste dag wordt er gestart met de wet- en regelgeving voor de verschillende bouwkundige aspecten. De tweede dag volgt de wet- en regelgeving van de installaties. Specifiek wordt de beoordeling van de brandveiligheid in de praktijk behandeld: behalve beoordelingen en richtlijnen, gaan we aan de slag met praktijkcasussen van de deelnemers. De derde dag wordt gestart met het brandveilig gebruik van woningen en woongebouwen: regels, inrichting, meubilair, vluchtwegen en deuren en BHV. ’s Middags gaan we verder met onderhoud en beheer irt brandveiligheid. Daarbij wordt zowel ingegaan op de regels, maar ook wie waarvoor verantwoordelijk is, wanneer je een specialist wel/niet hoeft in te schakelen, dossiervorming en gaan we ook zelf aan de slag met dossiervorming en de borging in het MJOB/MJOP.
 
Deze trainingen zullen gegeven worden door diverse adviseurs uit het bedrijfsleven. Je krijgt hierdoor niet alleen theoretische input, maar er zullen vooral ook praktijksituaties behandeld worden die de adviseurs veel tegen komen, maar ook eigen casussen zullen worden behandeld.
 

Investering:

De Investering bedraagt €1.575, - ex btw, per cursist. Dit bedrag is inclusief het cursusmateriaal en de catering. Pioneering deelnemers krijgen € 200,- korting op de cursusprijs en kunnen deelnemen voor €1.375,-.
 

Aanmelding:

U kunt zich aanmelden voor de praktijktraining brandveiligheid door het aanmeldformulier ingevuld en ondertekend te mailen naar info@pioneering.nl

 
 

Dag

Datum

Docent

1

24 maart 2020

Ochtend: Nick Brinkman van Nieuwenhuijse Arends Bouw- en Risicomanagement en Robert Arends van Arends Advies
Middag: Hans Kooij van Promat

2

14 april 2020

Ochtend: Pim Boswerger van Safety Service

Middag: Frank Wennink van Efwe Consultancy en Robert Arends van Arends Advies

3

21 april 2020

Ochtend: Robert Arends van Arends Advies met gastdocent van Carintreggeland

Middag: Tim Leusink van De Woonplaats en Pim Boswerger van Safety Service

 

Dag 1 – 24 maart 2020 

Ochtend:
Wet- en regelgeving bouwkundig
- Algemeen
- Wet- en regelgeving
- Richtlijnen
- Handboeken
- Compartimentering 
- Theorie
- Casus plattegrond
- Doorvoeringen in Ziekenhuis of bij zorgcentrum Carintreggeland
- Vluchtwegen
- Theorie
- Praktijk laten zien of op plattegrond
 
Middag:
Wet- en regelgeving bouwkundig
- Draagconstructies en reducering
- Theorie
- Herkenning draagconstructie door constructeur
- Reducering
- Brandgedrag materialen = middagprogramma?
- Theorie
- Veel voorkomende materialen in een ruimte bespreken
- Wat is een A of B-materiaal
- CPR Classificaties
- Troned laboratoriumlokaal proef: Proef met veel voorkomende materialen
- Gelijkwaardigheid = wetgeving dagdeel 2
- NEN 6060, NEN 6079
- Sprinklers
- RWA


Dag 2 – 14 april 2020

Ochtend:
Beoordeling brandveiligheid in de praktijk
- Beoordelingen – richtlijnen
- Theorie
- Oefening testcertificaat lezen van een deur
- Toetsen in praktijk aan deuren
- POV
- Praktijkcasussen van deelnemers
 
Middag: 
Wet- en regelgeving installaties
- Brandmeldinstallaties
- Verlichting
- Nutsinstallatie
- Opstelplaatsen
- Opstelvermogen
- Blusmiddelen
- Brandweervoorzieningen
- Sprinklers
- RWA
- Certificering
 

Dag 3 – 21 april 2020

Ochtend:
Brandveilig gebruik
- Regels
- Inrichting
- Meubilair
- Vluchtwegen/deuren
- Brandwerende deuren (wigjes)
- Ontruimingsplannen
- BHV
 
Middag:
Onderhoud en Beheer
- Regels (BB, keuringen, inspecties)
- Wie doet wat
- Wie is waarvoor verantwoordelijk (gebruiker/eigenaar, wie inspecteert)
- Wie schakel je wanneer wel/niet in
- Dossiervorming, logboek
- Praktijkoefening met dossier (incompleet) aanvullen
- Borging in MJOB/MJOP
De gehele training zal begeleid worden door Joke Bults van Pioneering
 

Doelgroep:

• Inspecteurs: bouwbedrijven commercieel
• Adviseurs: breed theoretisch goed maar praktisch niet onderlegd
• Middenkader personeel uitvoerende bedrijven (oa applicatie- en bouw- en installatiebedrijven): ben je in staat de goede vragen te stellen
• Middenkader personeel opdrachtgevers
• Onderwijs (1e en 2e jaars Saxion)
• Opzichters/toezichthouders/gebouwbeheerder
 

Resultaat:

• Certificaat
• Afwegingskader van brandveiligheidsvoorzieningen, wat moet en kan
• Inzicht in wet- en regelgeving brandveiligheid
• Inzicht in praktische brandveiligheidsoplossingen
• Inzicht in beheersaspecten van brandveiligheid 
• Netwerk 
• Docenten vanuit dagelijkse praktijk
• Meest voorkomende situaties worden behandeld
 

Home > Academy > Praktijktraining Brandveiligheid