Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Masterclass Circulair bouwen

Masterclass stimuleert circulair bouwen bij opdrachtgevers en -nemers

In Nederland wordt veel gebouwd, gerenoveerd en gesloopt. Hiervoor zijn veel materialen nodig en dat leidt tot enorme afvalstromen: na de sloop van gebouwen zijn - in de huidige bouwpraktijk – de oorspronkelijke grondstoffen vaak niet meer of in minder mate herbruikbaar of zij gaan verloren door verbranding. Daarnaast raken de fossiele brandstoffen op, en daarmee de materialen die hieruit voortkomen.  De deelnemers aan de werkplaats HTSM (High Tech Systemen en Materialen) hebben daarom de werkgroep Circulair Bouwen geïnitieerd. Zij onderzoeken mogelijkheden voor de bouw waarin grondstoffen hergebruikt kunnen blijven worden. Vanuit die werkgroep is de Masterclass Circulair Bouwen ontstaan.

Launching customer

Pioneering speelt met deze masterclass in op de duurzame oplossingen die economische kansen bieden en tevens het binnenmilieu in gebouwen zullen verbeteren.Voor de Uitvraag en de Masterclass Circulair Bouwen zijn wij op zoek naar een woningcorporatie of vastgoedbeheerder die wil optreden als launching customer. Deze launching customer dan een slooptraject in kunnen brengen waaraan gewerkt kan worden om op deze plek circulair nieuw te bouwen, in het optimale geval met de bestaande materialen van het te slopen gebouw. 
 

Kennis delen

Aan de hand van dit te ontwikkelen complex kunnen deelnemers onder leiding van professionals stappen doorlopen om gezamenlijk kennis op het gebied van circulair bouwen te ontwikkelen en te delen. Andere aspecten zoals de verschillende woonconcepten en de juridische en financiële mogelijkheden komen eveneens aan bod. Gezocht wordt naar zowel circulair materiaalgebruik als circulaire financieringsmodellen en terugnamegaranties.

Uniek leerproces

Dit unieke leerproces is een eerste stap om zowel bedrijven als opdrachtgevers te motiveren anders te bouwen en hiermee de circulaire economie aan te jagen. De opdrachtgever en de deelnemers die inmiddels een traject af hebben gerond hebben de masterclass als heel positief ervaren. Pioneering wil dit traject dan ook nogmaals aanbieden met een nieuwe casus. Door, steeds opnieuw, het initiatief te nemen vanuit de kennis en inzichten die opgedaan worden in de masterclasses, creëert Pioneering een steeds bredere basis voor circulair bouwen en neemt het draagvlak hiervoor toe.
 
Heb jij een project dat je hieraan wil verbinden? neem dan vrijblijvend contact op met Joke Bults: j.bults@pioneering.nl of 06 81265638

 

Home > Academy > Masterclass Circulair bouwen