Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKennis delen en inspireren
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Kennissessie 'Bewonerscommunicatie en –participatie'

Datum: 9 februari 2017

Locatie: The Gallery, Hengelosestraat 500 te Enschede

Uitnodiging 
 
Kennissessie

'Bewonerscommunicatie en –participatie' bij verduurzaming

Donderdag 9 februari 2017
van 14.45 tot 17.30 uur
The Gallery, Hengelosestraat 500, Enschede
 

De bewonerscommunicatie en -participatie is bij alle grote duurzame ingrepen in (sociale huur) woningen één van de grote kritische succesfactoren. Zeker bij Nul-op-de-Meter (NoM), maar ook naar b.v. (gedeeltelijk) EPC 0,4 op basis van het Bouwbesluit of bij een no-regret-aanpak.

Naast het informeren van bewoners (zenden) wordt in steeds meer projecten nu ook vanaf de ideefase gewerkt met bewonersparticipatie via bijvoorbeeld een bewonersklankbordgroep. 

Corporaties zijn, door hun krimpende organisatie, steeds vaker op externen aangewezen in projecten. Daar komt nog bij dat voor deze projecten specifieke kennis wordt gevraagd. Hierbij ligt het voor de hand dat ook de bewonerscommunicatie en -participatie door dezelfde persoon wordt uitgevoerd. Hierop spelen steeds meer bedrijven in en rond de bouwkolom in. Ze bieden een totaaldienst die steeds breder en completer wordt.

Cruciale vragen hierbij zijn: 'Hoe ervaart de huurder deze rolverschuiving van corporatie naar de markt?', 'Zet deze trend zich ook door naar zaken als planmatig onderhoud?' en 'Hoe kun je dit slim en doelmatig aansturen vanuit de corporatie'.

Tijdens deze bijeenkomst wordt vooral ingegaan op de “do’s and don’ts” op het gebied van het aanbod aan en de communicatie met bewoners – primair huurders maar ook particulieren. Deze zijn immers belangrijk voor het opschalen van de verduurzamingsopgave. 

Het programma:
   
14.45 Inloop en ontvangst
15.00 Opening
  *Voortgang NoM- Twente / Verduurzaming Twentse sociale huurwoningen 
*Casus 1: Waarom de casus Klein Driene van Welbions zich van andere projecten op het gebied van bewonerscommunicatie- en participatie onderscheidt
*Casus 2: Ervaringen vanuit Mijande en Plegt-Vos met betrekking tot het (gedeeltelijk) uitbesteden van bewonerscommunicatie en –participatie bij NoM-projecten 
*Belangrijkste bevinden vanuit bewonersevaluaties, Charlie Kock, Huren met Energie
*Dialoog met stellingen
17.00 Netwerkborrel
 

Bijdrage

We vragen van alle deelnemers een actieve bijdrage.
Deelname aan de kennissessie is voor deelnemers van Pioneering en studenten gratis.
Eénmalig een kennissessie bijwonen kan ook en kost €100,- (excl. BTW). Dat bedrag vervalt als je na de bijeenkomst enthousiast bent en deelnemer wordt van Pioneering

 

Met vriendelijk groet,

Gerard Salemink
Chef werkplaats Duurzaamheid Pioneering

                                                     

Home > Activiteiten > Kennissessie 'Bewonerscommunicatie en –participatie'