Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKennis delen en inspireren
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Startup bijeenkomst netwerkvorming, kennisdeling en innovatieprojecten voor bouw, vastgoed en infra in de Stedendriehoek

Datum: 17 januari 2017

Locatie: Saxion Deventer

Cleantech Regio Stedendriehoek en Stichting Pioneering hebben geconcludeerd dat er kansen liggen om gezamenlijk de verduurzamingsopgave in de Stedendriehoek verder te brengen. Het verbinden van ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek(4 O’s), ervaringen en kennis onderling maar ook samenwerken in concrete projecten.

Een aantal partijen hebben aangegeven hierin ook geïnteresseerd te zijn en Pioneering en Cleantech Regio Stedendriehoek gaan dit samen met genodigden verkennen tijdens de

Startup bijeenkomst

netwerkvorming, kennisdeling en innovatieprojecten voor bouw, vastgoed en infra in de Stedendriehoek   

op 17 januari 2017 15.00 uur
te Deventer

 
Op het thema ‘Verduurzamen bestaande gebouwde omgeving’ willen wij gezamenlijk verkennen welke kansen en mogelijkheden we samen op kunnen pakken om zo tot versnelling te komen van de ambities en opgave in de Stedendriehoek zoals energieneutraal in 2030 en innovatie & cleantech business stimuleren.

Pioneering levert hier graag een bijdrage en heeft veel ervaring in het bouwen van netwerken, kennisdelen en het opstarten van innovatieprojecten.

Pioneering is het netwerk van koplopers in de bouw. Van oorsprong een Twents platform maar inmiddels actief in Oost Nederland. Sinds 2008 werken opdrachtgevers en opdrachtnemers hier in meerdere trajecten samen waarbij veel ervaring op is gedaan over de kansen en aanpakken met multi-stakeholders om maatschappelijke opgaves verder te brengen. Doordat opdrachtgevers launching customer zijn, krijgen bedrijven de ruimte om innovaties toe te passen en door te ontwikkelen. Rendabele innovaties om het verduurzamen van de gebouwde omgeving te versnellen en op te schalen met als positieve spin off dat het de economie versterkt.
 
 
Tijdens deze bijeenkomst willen we gezamenlijk kijken of de aanpak van Pioneering ook benut kan worden voor innovatieversnelling en opschaling in de Cleantech Regio Stedendriehoek en projecten kunnen worden geïnitieerd én gerealiseerd. Uitgangspunt is dat de Stedendriehoek zich kan positioneren op basis van eigen kracht.

Wij hebben een aantal mensen persoonlijk uitgenodigd om, samen met andere bedrijven, gemeenten, kennisinstellingen en corporaties, mee te denken tijdens deze bijeenkomst. Voor deze bijeenkomst kunt u zich niet aanmelden zonder uitnodiging.Denkt u dat u wel een bijdrage kunt leveren, neemt u dan contact op via info@pioneering.nl.
 
Luc Pennings                                                                          Rutger Vrielink
Programmadirecteur Cleantech Regio Development     Directeur Pioneering

                                                    

Home > Activiteiten > Startup bijeenkomst netwerkvorming, kennisdeling en innovatieprojecten voor bouw, vastgoed en infra in de Stedendriehoek