Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKennis delen en inspireren
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Pioneering Café 'Resilient City'

Datum: 7 september 2017

Locatie: The Gallery, Hengelosestraat 500 te Enschede

Klimaatverandering heeft een groot effect op onze leefomgeving. Straten die blank staan, hevige buien die het verkeer ontregelen en schade toebrengen aan onze huizen en de landbouw. 

Gemeenten en waterschappen werken hard aan het voorkomen van deze schade en ongemakken door onze omgeving hierop aan te passen. Pioneering organiseert op 7 september in samenwerking met waterschap Vechtstromen en Universiteit Twente het

Pioneering Café ‘Resilient City’

7 september, 15.30 tot 17.30 uur
The Gallery, Hengelosestrraat 500 Enschede

Programma:

15.30  Welkom door Rutger Vrielink, Pioneering 
15.40  Resilient City, Stefan Nijwening, Waterschap Vechtstromen en Theo Toonen, UT 
15.50  Studenten Hoboken presenteren de uitkomst van hun onderzoek
16.10  Dialoog met de studenten 
16.20  Best practises vanuit Twentse Pioneers
16.30  Dialoog over rol  en innovatieopgave voor de markt
16.50  Afsluiting door Rutger Vrielink en Stefan Nijwening
17.00 Netwerkborrel 
In februari is het startschot gegeven voor Hoboken 2017, de tweede editie van het project dat de Universiteit Twente samen met het Amerikaanse Stevens Institute of Technology uitvoert waarbij studenten en onderzoekers aan de slag zijn gegaan met de uitdagingen op het gebied van watermanagement, governance en resilience in en rond New York. Onderwijs in een internationale context. 

Zes studenten zijn twee maanden lang met een tweetal projecten in Hoboken aan de slag geweest. Ze hebben krachtig ingezet op innovatieve nieuwe oplossingen voor de problemen van de toekomst. Daarin komen alle aspecten van een integrale aanpak samen; zowel de technologische uitdagingen als politieke en maatschappelijke factoren. Zonder stevig draagvlak komen technologisch goede oplossingen niet verder. Hierbij zijn kennisdeling en samenwerking cruciale factoren. 

Tijdens dit Pioneering Café zullen de studenten  hun resultaten pitchen en is er ruimte voor  vragen en discussie over het onderwerp  ‘Resilient City’ (Klimaat Actieve Stad).

Bijdrage
We vragen van alle deelnemers een actieve bijdrage. Deelname aan het Pioneeringcafé is voor deelnemers van Pioneering en studenten gratis.
Eenmalig een café bijwonen kan ook en kost €100,- (excl. BTW). Dat bedrag vervalt als je na de bijeenkomst enthousiast bent en deelnemer wordt van Pioneering.

Met vriendelijke groet,

Pioneering, Universiteit Twente en waterschap Vechtstromen

Over Pioneeringcafé
Sinds het najaar van 2016 inspireren wij u iedere 1e donderdag van de maand  tijdens het Pioneeringcafé. Ondernemers, onderwijs en overheden pakken in een informele setting het podium. Ieder Pioneeringcafé bundelt 2 tot 4 pitches rondom een actueel thema. Pioneeringcafé agendeert, verbindt en zoekt voedingsbodem. Het café vindt altijd plaats op een bijzondere plek of locatie van één van onze koplopers.

Home > Activiteiten > Pioneering Café 'Resilient City'