Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Kennissessie Nieuwe opgaven voor binnenstedelijke waterbouw

Datum: 23 april 2018

Locatie: the Gallery, Designlab, Classroom of the Future Enschede

Foto: Waterschap Vechtstromen

Nieuwe opgaven voor binnenstedelijke waterbouw
Samen werken aan klimaatbestendige steden, dorpen, wijken en gebouwen

23 april, 15.30 tot 17.30 uur
The Gallery, Designlab Hengelosestrraat 500 Enschede

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Stortbuien en langdurige neerslag veroorzaken wateroverlast en (ernstige) schade aan woningen, bedrijfsgebouwen en industrieterreinen. Op andere momenten ontstaat juist droogteschade. Met alle risico’s van dien voor onze gezondheid, veiligheid en economie. Als we niets doen, kan de schade in onze steden en dorpen flink oplopen, tot in de miljarden. 

Gemeenten en waterschappen zoeken samen naar oplossingen om de beperkte ruimte die we in Nederland hebben aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Om onze steden en dorpen meer klimaatbestendig te maken. Maar de overheid kan dat niet alleen. Immers, een belangrijk deel van de ruimte is niet van de overheid maar van burgers, bedrijven en allerlei andere partijen. Bovendien zijn we nog op zoek naar nieuwe, innovatieve maatregelen en oplossingen om in de stad, het dorp, de wijk en in je tuin water vast te houden, te bergen en wanneer nodig versneld af te voeren. En de middelen om al die maatregelen te bekostigen.

Waterschap Vechtstromen, de Universiteit Twente en de Saxion Hogeschool hebben binnen Pioneering de handen ineen geslagen en zijn op zoek gegaan naar maatregelen en oplossingen die er zijn en hoe bewoners, bedrijven en belanghebbenden daarmee aan de slag kunnen. Met andere woorden: hoe ziet de markt eruit voor klimaatbestendig (ver)bouwen in de stad, dorp, wijk of tuin? Zijn bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden op de hoogte van wat er allemaal al “te koop” is aan oplossingen? Zijn ze bereid daarvoor te betalen? Welke rol speelt de verzekeringsmaatschappij? Dat soort vragen hopen de initiatiefnemers de komende tijd te beantwoorden.

Naast de zoektocht naar nieuwe, innovatieve oplossingen is het ook nog zoeken naar goede manieren om bewoners te bereiken en te betrekken. Vooral in de stad, waar men zich vaak nog nauwelijks bewust is van de toenemende problemen van wateroverlast. De informatievoorziening over klimaatverandering en de gevolgen daarvan in de stad en het dorp kan beter. Maar ook moeten bewoners en bedrijven weten wat ze eraan kunnen doen, opties hebben om in de wijk, in de tuin of op het bedrijventerrein aan de slag te gaan om de wateroverlast tegen te gaan.  

Studenten van de UT en Saxion hebben de afgelopen maanden in verschillend opdrachten gewerkt aan een inventarisatie van slimme maatregelen die er al op de markt zijn, en welke oplossingen op dit moment worden ontwikkeld. Maar ook hebben de studenten zich verdiept in de vraag waartoe bewoners en bedrijven bereid zijn om hun wijk, gebouw en tuin klimaatbestendig te maken. Welke maatregelen zijn ze bereid (zelf) te nemen? Wat verwachten ze van de overheid? En hoe zorgen we ervoor dat betrokken partijen elkaar makkelijk vinden en samen aan de slag gaan?

De resultaten willen we op 23 april tijdens een speciale kennissessie met jullie delen. Om samen een beter beeld te krijgen van de markt voor klimaatbestendig (ver)bouwen in stad, dorp, wijk en tuin. En om samen te bepalen wat er nog méér nodig is om deze markt te ontwikkelen. Om als overheden, bedrijven, bewoners, kennisinstellingen, etc. de handen ineen te slaan om onze steden, dorpen, wijken en tuinen klimaatbestendiger te maken.

Home > Activiteiten > Kennissessie Nieuwe opgaven voor binnenstedelijke waterbouw