Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Kennissessie GO Duurzaam: Samen naar aardgasvrij

Datum: 18 april 2018

Locatie: Cogas, Almelo

 

De netwerken van Pioneering en het Bio Energiecluster Oost Nederland werken samen in GO Duurzaam om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Op 18 april zijn we voor de tweede keer te gast bij Cogas, waar we u een middag vol inspiratie bieden met medewerking van experts en regionale stakeholders op het thema

'Samen naar aardgasvrij'
woensdag 18 april,  inloop 12.30 uur, start 13.00 uur
Cogas, Almelo

Programma:
13.00  Welkom en stand van zaken GO Duurzaam, Gerard Salemink, Pioneering  en Frans Feil, BEON
13.30  Prognoses 2030-2050 voor verduurzaming van  warmtevoorziening, Bouke van der Velde, Gasunie New Energy
14.00  Eerste ronde workshops en inspiratiesessies
15.00  Pauze 
15.30  Tweede ronde workshops en inspiratiesessies
16.30  Terugkoppeling voor 'Congrestival Nieuwe Energie' op 31 mei 2018
16.50  Afsluiting door Rutger Vrielink en Frans Feil
17.00 Netwerkborrel 

Op deze middag zullen de aangesloten bedrijven en marktpartijen van BEON en Pioneering elkaar meenemen in de laatste ontwikkelingen rond de verduurzaming van de warmtevraag in de gebouwde omgeving. Er is een grote gezamenlijke opgave waar we samen met u aan willen werken. We presenteren u inspirerende voorbeelden, lessons learned en faciliteren graag de dialoog tussen belanghouders in de energietransitie.

Bouke van der Velde, Business Developer bij Gasunie New Energy, neemt u mee in de prognoses voor 2030– 2050 op het gebied van de verduurzaming van de warmtevoorziening en de samenwerking van groen gas in Overijssel. Gasunie New Energy is een dochterbedrijf van de N.V. Nederlandse Gasunie, dat op basis van haar kennis en expertise op het gebied van gas wil bijdragen aan het welslagen van de energietransitie.

Daarnaast gaan we in groepen uiteen voor verschillende kennisworkshops en inspiratiesessies op het gebied van de verduurzaming van de gebouwde omgeving, ons maatschappelijk vastgoed en de bestaande woningvoorraad. Bij uw aanmelding kunt u uw keuze kenbaar maken. 

Kennisworkshops en inspiratiesessies
1. Verduurzaming bestaande woningbouw met toepassing van groen gas / hybride warmtepomp
Bij de zoektocht naar betaalbare verduurzaming naar CO2-neutraal van woningen kost de laatste 10 tot 20 % naar CO2-neutraal veel geld. Daarom wordt vaak ingezet op een hybride warmtepomp met aardgas. Alternatief is hybridesysteem van groene stroom en groen gas.  Netwerkbedrijf Cogas zal een toelichting geven op haar programma op dit gebied. In de workshop wordt vooral ingegaan wanneer zo'n hybride systeem energetisch en financieel aantrekkelijk is.
 
2. Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed
Energiecoaches van het programma Duurzame Scholen Overijssel zullen een toelichting geven op de eerste bevindingen van hun programma. Zij hebben energiescans gemaakt en aanbevelingen gedaan voor energiebesparing. Ook andere ervaringen met maatschappelijk vastgoed zullen in de workshop worden gedeeld. We kijken hierbij naar mogelijke oplossingen en nieuwe producten en diensten. Het gaat niet alleen om technische, maar ook om andere vormen van eigendom.
 
3. Verduurzaming van kantoorgebouwen 
Tijdens deze inspiratiesessie presenteren wij praktijkvoorbeelden van verduurzaming van kantoorgebouwen, zoals Warmtenet Hengelo en Thales. Bij deze voorbeelden wordt restwarmte benut van een zoutfabriek voor lage temperatuur verwarming van gebouwen. Een deel van de warmte wordt verder benut voor verwarming van woningen. Daarvoor wordt een deel in temperatuur omhoog gebracht met een grote warmtepomp.
 
4. Routekaart woningcorporaties naar CO2-neutraal in 2050; verder met duurzame energie? Van beleid naar praktische uitvoering?
Woningcorporaties moeten allemaal voor 1 mei de routekaart invullen over hoe zij hun woningvoorraad in 2050 energieneutraal hebben. Alleen in Twente gaat het al om ruim 80.000 huurwoningen. Daarin komt b.v. te staan dat ze 60 % daarvan gaan realiseren met maatregelen in en aan de woning en dat ze 40 % duurzame energie inkopen. Een substantieel deel hiervan zal voor warmte zijn. Hoe gaan we dat doen? Wat zijn kansrijke en betaalbare duurzame technologieën. Wat is kansrijk voor woning- en wijktypologieën? Welke kansen zijn er voor bedrijven en (professionele) woningeigenaren? Hoe moet dit in de tijd worden gepland? 


7a47ed78-409b-40ce-b71b-ab38accbc321.png


Bijdrage
We vragen van alle deelnemers een actieve bijdrage. Deelname aan de kennissessie is voor deelnemers van Pioneering, BEON en studenten gratis.
Geen deelnemer en toch bijwonen kan ook. Hiervoor ontvangt u een factuur van €100,- (excl. BTW). Deze factuur vervalt als je na de bijeenkomst enthousiast bent en deelnemer wordt van Pioneering of BEON.

Met vriendelijke groet,

GO Duurzaam

Gerard Salemink         Frans Feil
Pioneering                   BEON

Home > Activiteiten > Kennissessie GO Duurzaam: Samen naar aardgasvrij