Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Pioneering Café: Overijssel Circulair

Datum: 6 november 2018

Locatie: Performance Factory, gebouw Zuid, Hoge Bothofstraat 39 Enschede

Pioneering Café: Overijssel Circulair

6 november van 16.00 tot 18.00 uur

Performance Factory, gebouw Zuid,
Hoge Bothofstraat 39 Enschede

 
In dit Pioneering Café wordt ingegaan op de stappen die we samen willen maken om te komen tot circulaire woning- en utiliteitsbouw in Overijssel. De Provincie Overijssel en de Agenda voor Twente (actielijn Circulaire economie en duurzaamheid) stimuleren deze ontwikkeling en publiek-private samenwerking in concrete uitvoeringsprogramma's hierin. Circulaire economie betekent het sluiten van de fysieke stofstromen. Dit vraagt niet alleen om technische innovatie, maar ook om en verandering van productieprocessen, businessmodellen en gebruik en beheer.
 
 
Om deze omslag voor elkaar te krijgen zal aangesloten worden bij al lopende initiatieven, netwerken en ideeën. Samen kansen opzoeken, nieuwe samenwerkingsverbanden smeden, uitproberen, evalueren en optimaliseren. We nodigen partijen uit om mee te denken over de condities waaronder dit kans van slagen heeft en medeverantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van de transitieagenda.
 
Ter stimulering van de doelen in de Agenda voor Twente verkent Pioneering met FME of er een met bedrijven, overheden en kennisinstellingen een Fieldlab kan worden geïnitieerd met concrete onderzoeks- en uitvoeringsprojecten. We dagen hierin marktpartijen uit om op de verschillende deelsystemen en -projecten met innovatie en nieuwe concepten te komen of bestaande concepten te testen/valideren. Maar ook opdrachtgevers met ambities en ontwikkellocaties om dit te laten landen. Vervolgens zoeken we naar goede businessmodellen en stimuleren we opschaling en kennisdeling.
 

Programma

1. Welkom en ontvangst
2. Hoe gaan we de transitie naar een circulaire economie in Twente realiseren?
a. Transitieagenda Overijssel
b. Fieldlab Twente
3. Hoe gaan opdrachtgevers (Waterschap, Woningcorporaties, gemeenten) deze transitie vormgeven?
4. Discussie
5. Netwerkborrel
 
Klik hier voor de routebeschrijving naar de Performance factory en parkeergelenheid.
 

Bijdrage

Deelname aan het Pioneeringcafé is voor deelnemers van Pioneering en studenten gratis.We vragen van alle deelnemers een actieve bijdrage. Eenmalig een café bijwonen kan ook en kost €100,- (excl. BTW). Dat bedrag vervalt als je na de bijeenkomst enthousiast bent en deelnemer wordt van Pioneering.
 
Klik op de link hiernaast om u aan te melden:

 

Over Pioneeringcafé
Sinds het najaar van 2016 inspireren wij u iedere 1e dinsdag of donderdag van de maand  tijdens het Pioneeringcafé. Ondernemers, onderwijs en overheden pakken in een informele setting het podium. Ieder Pioneeringcafé bundelt 2 tot 4 pitches rondom een actueel thema. Pioneeringcafé agendeert, verbindt en zoekt voedingsbodem. Het café vindt altijd plaats op een bijzondere plek of locatie van één van onze koplopers.

Home > Activiteiten > Pioneering Café: Overijssel Circulair