Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Congres Duurzaam Aanbesteden ‘Ontwikkeling in co‐creatie’

Datum: 28 februari 2019

Locatie: De Grolsch Veste, Skylounge III, Enschede

Als je ontwikkelingen wilt stimuleren hoe kun je dan het beste een vraag in de markt zetten en het samenwerkingsproces tussen opdrachtgever en opdrachtnemer organiseren?

Stichting Pioneering organiseert in samenwerking met de Faculteit Engineering Technology van Universiteit Twente het

Congres Duurzaam Aanbesteden

'Ontwikkeling in co‐creatie'

Donderdag 28 februari 2019, De Grolsch Veste Enschede

 

Hoe vraag je innovatie uit bij geïntegreerde contracten en op welke terreinen is samenwerking belangrijk als het gaat om het proces? Hoe worden bouwteams uitgevraagd en kun je maatschappelijke thema’s, bijv. circulariteit, incorporeren in het samenwerkingsproces? En hoe kun je ontwikkelingen stimuleren door meer programmatisch te gaan aanbesteden waardoor continuïteit wordt gecreëerd en samenwerking gefaciliteerd? En overal spelen juridische vraagstukken een grote rol. 

De bovenstaande thema’s geven genoeg aanleiding om in verschillende deelsessies mee aan de slag gaan. Dit is hét moment voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra om met elkaar in dialoog te gaan!

Programma

13.00     Inloop en ontvangst
13.15     Welkom en inleiding, prof.dr.ir.ing. André Dorée, Universiteit Twente
13.45     Deelsessies
16.45     Plenaire afsluiting en vervolg
17.00     Borrelen en napraten
17.30     Einde

Deze middag kunt u deelnemen aan drie van de vijf onderstaande deelsessies. Tijdens de aanmelding kunt deze keuze kenbaar maken en één reserve aangeven. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding, daarom is het belangrijk altijd een reservekeuze aan te geven.

Deelsessie 1: Innovatie uitvraag Boekelosebrug

De Boekelosebrug in Hengelo is in 2017 innovatief aanbesteed met o.m. innovatie als een van de selectie- en gunningscriteria. Het project is gegund aan Dura Vermeer met een in meerdere opzichten innovatief ontwerp. Het project bevindt zich in de eindfase met een geplande oplevering rond de zomer. In deze sessie zullen de belangrijkste leerervaringen tot nu toe worden gedeeld ook waar het gaat over de - noodzakelijke - samenwerking bij de ontwikkeling en uitvoering van een dergelijk innovatief product. We zullen u meenemen in het verloop van het proces van aanbesteden tot waar de uitvoering zich nu bevindt.

Deelsessie 2: Programmatisch aanbesteden Saxion

Saxion heeft in 2018 bouwkundige onderhoudswerkzaamheden op een vernieuwende manier in de markt gezet met samenwerking als belangrijk gunningscriterium. Dura Vermeer is daarbij als winnaar uit de bus gekomen waarmee na onderhandelingen een overeenkomst is gesloten. Saxion wil op deze vernieuwende manier de verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden laten verrichten om kennis en ervaring van alle partijen goed op elkaar af te stemmen ter verbetering van het proces, vermindering van fouten en financieel voordeel voor allen. De eerste opdrachten zijn uitgevoerd volgens de nieuwe aanpak en de resultaten zijn bemoedigend, met mogelijkheden tot verdere verbeteringen. Tijdens deze sessie zullen we vertellen over het procesverloop en de ervaringen tot nu toe en de verbeterplannen voor de komende periode.

Deelsessie 3: Bouwteam

Na jaren van incidenteel gebruik lijkt het bouwteam weer helemaal terug als het gaat om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, en in het verlengde daarvan het procesverloop, te verbeteren. De afgelopen jaren is er een keur aan bouwteamvormen door opdrachtgevers in de markt gezet variërend van klassieke tot co-creatie/alliantieachtige vormen. In deze sessie zullen ervaringen en aandachtspunten vanuit de diverse projecten/vormen worden behandeld met een doorkijk naar de toekomst qua ontwikkeling.

Deelsessie 4: Innovatieve uitvraag Nul-op-de-Meter woning

Samen krijg je meer voor elkaar, leer je meer en ben je goedkoper uit dan ieder afzonderlijk. Vanuit dit perspectief hebben de vier Twentse woningcorporaties Welbions, St. Joseph, Reggewoon en Mijande Wonen samen een uitvraag gedaan voor 86 Nul op de Meter (NoM) renovaties. Dit project maakt deel uit van de Meest Duurzame Oplossingen Labs sociale huurwoningen, waarin Pioneering met de Twentse corporaties, bedrijven en kennisinstelling Saxion Pionieren om kennis te ontwikkelen en te delen in concrete innovatieve renovatieprojecten. In deze deelsessie kijken we naar de uitvraag en 
de eerste resultaten van de samenwerking.
 

Deelsessie 5: Wet- en regelgeving bij innovatief uitvragen

Innovatief uitvragen moet de mogelijkheid stimuleren om innovatieve producten en diensten aan te schaffen om toekomstige groei te bevorderen en de efficiëntie en kwaliteit van diensten te verbeteren. Dat klinkt heel mooi, maar wat betekent dit voor de praktijk? Tijdens de deelsessie bespreken we het overzicht van de mogelijkheden om gebruik te maken van (Europees) aanbestedingsrecht die worden toegelicht met voorbeelden uit de praktijk. Het uitgangspunt voor deze deelsessie is: wat kan er wél binnen wet- en regelgeving?

 
Voor dit congres geldt een maximum aantal deelnemers. Aanmelding gaat op volgorde van aanmelding en vol is vol. 

 

Bijdrage

Deelnemers van Pioneering en studenten kunnen gratis deelnemen. Niet-deelnemers betalen éénmalig €150,- excl. BTW.

Met vriendelijke groet,
Drs.ing. Hans Boes, Universiteit Twente en
Rutger Vrielink, Stichting Pioneering

Home > Activiteiten > Congres Duurzaam Aanbesteden ‘Ontwikkeling in co‐creatie’