Kennisdelen en ontmoeten
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
brainstormen en kennisdelen
Regionaal verbinden
Kennisdelen in PICAANT
ProductontwikkelingAutarkische LandschapLodge

Pioneering Café "Energietransitie"

Datum: 9 mei 2019

Locatie: The Gallery, Hengelosestraat 500 Enschede

De energietransitie biedt kansen om met gemeenten, ondernemers en andere stakeholders uit deze regio aan nieuwe omzet, werkgelegenheid en nieuwe producten en diensten te werken. De opgave bestaat uit het steeds slimmer gebruiken van de bestaande energie en warmte en het inzetten van nieuwe energiebronnen. Oplossingen vragen om inspanningen binnen organisaties, maar ook om acties in collectief verband. Om samen met het netwerk op dit thema in gesprek te gaan nodigt Pioneering je uit voor het

Pioneering Café

"Energietransitie"

9 mei 15.00-17.30 uur
The Gallery, Hengelosestraat 500 Enschede

Aan de hand van het project ‘Warmteplannen Hengelo-Enschede’ en het nieuw op te starten project ‘Stimuleren bodemenergie’, inspireren we graag de deelnemers en gaan we met hun in gesprek.

Project Warmteplannen Hengelo-Enschede

Met 13 stakeholders heeft Pioneering gezamenlijk de mogelijkheden van de energietransitie in twee wijken in Hengelo en Enschede verkend. Tijdens het Pioneering Café informeren we ons netwerk over de voorkeursoplossingen die we hebben uitgewerkt, over de belangrijke rol van bewonerscommunicatie daarin en over de geleerde lessen uit de samenwerking met verschillende stakeholders op dit boeiende en actuele thema.

 

Project Stimuleren bodemenergie

De Prov. Overijssel heeft de opdracht voor het opstellen van vraag gestuurde kaarten en bodemenergieoplossingen op gebiedsniveau gegund aan ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, koploper in innovatie en duurzame ontwikkeling en IFtechnology en marktleider in bodemenergie. Pioneering verzorgt de communicatie aan de start van het project en organiseert het minisymposium in het najaar, waarin de resultaten met de markt zullen worden gedeeld.

Tijdens het Pioneering Café brengen we het project onder de aandacht en halen we de wensen en eisen ten aanzien van de kansenkaart voor bodemenergie op bij de mogelijke gebruikers van de kansenkaart. We nodigen niet alleen Pioneering deelnemers uit: alle geïnteresseerden in dit onderwerp zijn van harte welkom.

In deze bijlage vind je de projectomschrijving en de drie cases van het project ‘Stimuleren bodemenergie, waaraan zal worden gewerkt en de uitvraag voor een vierde case, waarnaar nog wordt gezocht.

Over Pioneering Café

Sinds het najaar van 2016 inspireren wij u iedere 1e week van de maand tijdens het Pioneering Café. Ondernemers, onderwijs en overheden pakken in een informele setting het podium. Ieder Pioneering Café bundelt pitches rondom een actueel thema. Pioneering Café agendeert, verbindt en zoekt voedingsbodem. Het café vindt altijd plaats op een bijzondere plek of locatie van één van onze koplopers.

Home > Activiteiten > Pioneering Café "Energietransitie"