Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Pioneering Café Circulair: Product as a Service

Datum: 4 juli 2019

Locatie: Dura Vermeer, Bosmaatweg 60 Hengelo

Uitnodiging

 
Circulair bouwen en de circulaire economie kregen de afgelopen jaren veel aandacht. Maar circulair blijft een containerbegrip waar heel veel onder kan vallen. Er zijn verschillende manieren om afval te beperken hergebruik te stimuleren en de circulaire economie te stimuleren. 'Product as a Service' is een eenvoudige manier om circulariteit in de bouw en infrastructuur te stimuleren. Wanneer de leverancier van een product eigenaar blijft van zijn product geeft dit een hele sterke stimulans om die materialen te gebruiken die lang meegaan en uitgaan van demontabele producten waardoor onderdelen makkelijk vervangbaar zijn. Niet het product maar de prestatie is van belang. We nodigen u graag uit bij Pioneer Dura Vermeer voor het
 

Pioneering Café Circulair

"Product as a Service"

4 juli van 16.00 tot 18.00 uur

Dura Vermeer, Bosmaatweg 60 Hengelo

 
In Nederland bestaan nog niet veel Product as a Service voor de bouw sector en de infra. Binnen Oost Nederland worden er echter op dit moment mooie initiatieven opgestart in het kader van Product as a Service voor bouw en infra. Deze zijn daarmee redelijk uniek en verdienen daarmee ook de aandacht. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in discussie met drie initiatiefnemers hiervan en onderzoeken we wat hen drijft om “as a service” te ontwikkelen. Wat voor resultaat verwachten zij? Waar lopen zij tegenaan bij de ontwikkeling hiervan? Daarna gaan we aan de hand van de financieringsmodellen en businessmodellen voor Product as a Service van ABNAMRO samen met u in discussie over de mogelijkheden en aandachtspunten van “as a service”. 
 
 
In het Pioneering Cafe zal OostNL vertellen hoe zij bezig is met de ontwikkeling van "Warmte as a Service". Dit doet OostNL samen met de hele keten van producenten en toeleveranciers van installatiebedrijven. Bij Domijn zal dit jaar een project hiermee gestart worden.
 
Dura Vermeer zal de ontwikkeling van de "Weg as a Service" toelichten. Dura Vermeer heeft hiervoor een stuk van de N739 tussen Haaksbergen en Hengelo gekocht van de provincie. Haar drijfveer is hier niet om tegen zo laag mogelijke kosten een weg aan te leggen, maar te zorgen voor kwaliteit en onderhoud en een hoge restwaarde.
 
 
 
 
 
 
Alkondor heeft de "Gevel as a Service" ontwikkeld. De klant kan hierbij aangeven welk comfort, of welke functionaliteiten hij nodig heeft. Alkondor Hengelo ontwikkeld met haar partners hier de beste technische en circulaire oplossing bij. Voor het identificeerbaar maken van gevelproducten en het beheer van de gevels wordt gebruik gemaakt van het Facade Identification System (FIS).
 
ABNAMRO richt zich binnen haar circulariteitsprogramma specifiek op "Product as a Service" (PaaS). ABNAMRO zal nader ingaan op de financieringsmodellen en businessmodellen die zij ontwikkeld heeft voor Product as a Service. Samen met de deelnemers zullen we ingaan op verschillende vragen hierover zoals:
· Hoe kun je Product as a Service financieren en ontstaat er een goed businessmodel
· Wanneer ga je wel of niet een product as a service aanbieden
· Wat zijn de voordelen en nadelen van het dienstenmodel
· Wanneer draagt deze bij het zuiniger omgaan met grondstoffen en van afval weer grondstof maken 
· Wanneer ga je een product als dienst gebruiken
 

Programma

16.00 uur: Welkom en openingswoord 
16.10 uur: Product as a Service 
· Warmte as a Service door Constantijn Cox van OostNL
· Weg as a Service door Jan Wienk van Dura Vermeer
· Gevel as a Service door Martijn Veerman van Alkonodor
16.50 uur: Financieringsmodellen en businesscases voor Product as a Service door Iris van den Akker van ABNAMRO
17.00 uur: Discussie 
17.30 uur: Netwerk borrel
18.00 uur: Afsluiting 
 
 
De bovengenoemde initiatieven zijn nog in een beginfase. In de discussie zullen we dan ook specifiek inzoomen op hoe een dergelijk initiatief ontwikkeld wordt, waarom zou je dit doen, wie heb je hiervoor nodig, waar loop je tegen aan bij het opzetten hiervan, wie betrokken is van de keten en dat er een pilot opgezet gaat worden. We willen u graag met bovenstaande initiatieven inspireren en gaan graag met u de discussie aan wat Product as a Service voor u en de maatschappij kan betekenen.
 

 

Bijdrage

Deelname aan het Pioneering Café is voor deelnemers van Pioneering en studenten gratis. We vragen van alle deelnemers een actieve bijdrage. Eénmalig een café bijwonen kan ook en kost €100,- (excl. BTW). Dat bedrag vervalt als je na de bijeenkomst enthousiast bent en deelnemer wordt van Pioneering. 
 

Over Pioneering Café

Sinds het najaar van 2016 inspireren wij u iedere 1e week van de maand tijdens het Pioneering Café. Ondernemers, onderwijs en overheden pakken in een informele setting het podium. Ieder Pioneering Café bundelt pitches rondom een actueel thema. Pioneering Café agendeert, verbindt en zoekt voedingsbodem. Het café vindt altijd plaats op een bijzondere plek of locatie van één van onze koplopers.
 

Home > Activiteiten > Pioneering Café Circulair: Product as a Service