Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Jaarevent Pioneering Duurzaam en Circulair

Datum: 20 juni 2019

Locatie: Parkgebouw Rijssen, Oosterhofweg 49 Rijssen

 

Op 20 juni vindt alweer het 11e jaarevenement van Pioneering plaats. Een middag vol inspiratie over duurzame kansen voor de bouw & infra, het speelveld van de circulaire bouweconomie en de uitdagingen die we hebben om onze klimaatdoelen te bereiken. We nodigen je uit bij het Parkgebouw in Rijssen voor het
 

Pioneering Jaarevent

Duurzaam & Circulair

donderdag 20 juni 2019 13.30-18.00 uur
Parkgebouw Rijssen, Oosterhofweg 49, 7461 BT Rijssen

Dagvoorzitter

Deze middag staat onder leiding van Lodewijk Hoekstra, Nederlands bekendste tv-tuinman, presentator, tuinontwerper, ondernemer, medeoprichter van NL Greenlabel en vooral voorvechter van een duurzame wereld.

Keynote

 
Onze keynote is Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen, Hoogleraar Climate Design & Sustainability bij de afdeling Architectural Engineering + Technology van de TU Delft. Andy zit in de hoek van duurzaam bouwen, duurzame energiesystemen, maar ook klimaatadaptatie: het aanpassen aan klimaatveranderingen die verwacht worden. In zijn dagelijkse praktijk houdt hij zich bezig met het onderzoeken en vertalen van oplossingen naar ingrepen en nieuwe concepten. “Wij zoeken en vinden nieuwe verbanden waar die er vroeger niet waren!”
De behoefte aan een duurzame inrichting van onze leefomgeving stijgt. Om de klimaatdoelstelling te behalen, zijn veranderingen nodig op het vlak van energie, afval, mobiliteit en gebouwen.
 

Keuze inspiratiesessies:

Binnen het netwerk van koplopers in de bouw en infra wordt hier al op vele manieren aan gewerkt. De ervaringen die deelnemers in duurzame en/of circulaire trajecten hebben opgedaan, delen ze graag met jou tijdens de inspiratiesessies op het Pioneering Jaarevent in twee rondes waarbij je 2x uit 5 verschillende suggesties kunt kiezen. Het volledige programma van deze inspiratiesessies vind je hieronder. Je keuze maak je kenbaar tijdens de aanmelding.
 

Pioneering deelnemers, partners en studenten kunnen deze middag kosteloos bezoeken. Voor deelname vragen wij aan niet-deelnemers een bijdrage van €150,-. Voor dit event is beperkt plaats. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding, Pioneering deelnemers hebben hierbij voorrang op niet-deelnemers.

 

 

Klik hier voor de lijst met deelnemers.

Programma van inspiratiesessies

Ronde 1:
A- Ontwikkelingen in de energietransitie
B- Circulaire wegen
C- Smart Living
D- Duurzaam aanbesteden: Picaant
E- Biophylic Design en Biomimicry

Ronde 2:
A- Creëren van draagvlak voor de woningcorporaties als 'de startmotor'
B- Verduurzamen met waterstof
C- Water en klimaat
D- Duurzaam aanbesteden: Picaant
E- 
Fieldlab Twente Circulair

Ronde 1:

A. Ontwikkelingen in de energietransitie 

De energietransitie is een actueel thema waar veel ontwikkelingen gaande zijn. Tijdens deze sessie krijgt u een update over actuele ontwikkelingen en (tussen)resultaten die in Oost Nederland spelen. Hierbij gaan we in op het project Warmteplannen Hengelo - Enschede, Bouwteams aardgasvrije wijken (Prov. Overijssel), Wijkaanpakken voor woningcorporaties (Prov. Overijssel), Proeftuinen aardgasvrije wijken (Min. BZK) en het programma Go Duurzaam. 

B. Circulaire wegen 

Circulariteit en wegenbouw, ze raken steeds meer met elkaar vervlochten. Maar wat betekent dat precies voor deze sector? Welke wegen zijn er te bewandelen en welke parallellen zijn er te trekken met andere sectoren? Schagen Infra (winnaar Circulair Ondernemen Award regio Zwolle, 2019) neemt u graag mee in de vele manieren waarop circulariteit is in te passen in een organisatie.

 

C. Smart Living 

Innovatie in digitalisering van bedrijfsprocessen, security & privacy en big data & conversieoptimalisatie. Hoe pak je dit nu aan? Dit is de basis van een sessie die inzicht geeft in de kansen en bedreigingen die de digitale wereld met zich meebrengt. Achmed Taouil , CEO bij Marotura All Online Business B.V.,  neemt ons mee in praktijkvoorbeelden, uit zowel de bouwgerelateerde sectoren als andere sectoren. Wat kunnen we in de bouw leren van andere sectoren?    

D. Duurzaam aanbesteden: Picaant

Duurzamer aanbesteden is meer gericht op samenwerking en gezamenlijke ontwikkeling en minder op competitie. Om dit te faciliteren heeft Pioneering het platform PICAANT gelanceerd. De kern is samenwerken: collaborative, cooperative, co-creative. Picaant trapt vandaag af met een oproep tot duurzame kennisdeling. Tijdens deze sessie zal Tobias Strating, projectleider Circulaire Economie bij Roelofs een toelichting geven op welke wijze er door samenwerking circulaire invulling is gegeven aan de renovatie van de wijk de Parken te Apeldoorn. 

E. Biophylic Design en Biomimicry

Hoe houden we focus op wat nu écht belangrijk is voor mens en natuur? Nul op de meter woningen, circulaire economie, warmtenetten, gasloos bouwen, elektrische auto’s, domotica. Het is veel én ontwikkelingen gaan snel!  Hoe houden we focus op wat nu écht belangrijk is voor mens en natuur? Met deze sessie willen we je aanzetten tot nadenken. Binnen het “Biophylic ontwerpen” staat de mens centraal en helpt de natuur de wetenschap om tot nieuwe inzichten en innovaties te komen. 

Ronde 2:

A. Creëren van draagvlak voor de woningcorporaties als 'de startmotor'

Hoe maken we  de landelijke ambitie in Oost-Nederlands waar dat de komende vier jaar structurele aantallen woningen door corporaties gezamenlijk worden gemoderniseerd  naar aardgasloos(-ready)? 

Vanuit Aedes zal Maarten Georgius een inleiding geven op deze vraag. Aan de hand van stellingen gaan we met de deelnemers het gesprek aan en worden kritische succesfactoren gedeeld waarna enkele corporatiedirecteuren hun visie daarop zullen geven.  

 

B. Verduurzamen met waterstof 

Is waterstof de versneller van de energietransitie en de economie van morgen of is er behoefte aan nuance? Kan de energie van zonnepanelen en windturbines grootschalig worden omgezet in waterstof én kunnen we het bestaande gasnet gebruiken voor de distributie? Alleen een optie voor de industrie en mobiliteit of ook voor de gebouwde omgeving? Wat is het potentieel en wat is nodig om dit potentieel waar te maken?   

C. Water en klimaat 

In de Werkplaats Water en Klimaat werken gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, kennisinstellingen, bedrijven en andere belanghebbenden samen aan nieuwe technieken, maatregelen en oplossingen om onze ruimte waterrobuust en klimaatbestendig in te richten. In deze sessie delen we met jou onze ambities, beschikbare kennis en de eerste ideeën die we oppakken in de Werkplaats met als credo: samen op zoek naar nieuwe inspiratie! 

D. Duurzaam aanbesteden: Picaant

Duurzamer aanbesteden is meer gericht op samenwerking en gezamenlijke ontwikkeling en minder op competitie. Om dit te faciliteren heeft Pioneering het platform PICAANT gelanceerd. De kern is samenwerken: collaborative, cooperative, co-creative. Picaant trapt vandaag af met een oproep tot duurzame kennisdeling. Tijdens deze sessie zal Tobias Strating, projectleider Circulaire Economie bij Roelofs een toelichting geven op welke wijze er door samenwerking circulaire invulling is gegeven aan de renovatie van de wijk de Parken te Apeldoorn. 

E. Fieldlab Twente 

Het Fieldlab Circulair Twente gaat over circulair denken en doen, aanbesteden en bouwen. Nu starten geeft voorsprong en brengt klimaatdoelen in zicht. Maar hoe gaan we met regionale impactprojecten zorgen voor een versnelling? Hoe gaan we kennis ontwikkelen en delen? Tijdens deze inspiratiesessie geven drie partijen een pitch over de wijze waarop zij circulariteit in hun project realiseren. Daarnaast inventariseren we na welke thema’s de komende jaren verder ontwikkeld en opgepakt moeten worden met het netwerk in Oost Nederland. 

 

 

Deelname aan het jaarevent is voor deelnemers van Pioneering en studenten gratis. We vragen van alle deelnemers een actieve bijdrage. Eénmalig het jaarevent bijwonen kan ook en kost €150,- (excl. BTW). Dat bedrag vervalt als je na de bijeenkomst enthousiast bent en deelnemer wordt van Pioneering. 

Home > Activiteiten > Jaarevent Pioneering Duurzaam en Circulair