Kennisdelen en ontmoeten
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
brainstormen en kennisdelen
Regionaal verbinden
Kennisdelen in PICAANT
ProductontwikkelingAutarkische LandschapLodge

Kennissessie Circulair en Digitalisering

Datum: 26 november 2019

Locatie: ntb

Circulair Bouwen staat steeds prominenter op de agenda van opdrachtgevers, overheid, onderwijs en kennisinstellingen. Diverse pilotprojecten lopen er inmiddels en opdrachtgevers starten mondjesmaat met het opnemen van circulariteit als onderdeel van de gunningscriteria. Goede verdienmodellen en opschaling is echter nodig om circulair grootschaliger uit te rollen.
 
In deze kennissessie gaan we na hoe we kunnen komen tot goede businessmodellen en welke digitalisering hiervoor nodig is. We gaan woningcorporaties, gemeenten, bouw- en infrabedrijven, adviseurs, installateurs en toeleveranciers verbinden. Samen met studenten gaan we in multidisciplinaire teams projecten opstarten om te komen tot ondersteunende digitalisering en businessmodellen voor circulaire projecten.

Home > Activiteiten > Kennissessie Circulair en Digitalisering