Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Mini symposium Bodemenergie en Geothermie

Datum: 31 oktober 2019

Locatie: Nieuwe Buitensociëteit, Meeting Center, Stationsplein 1 Zwolle

Uitnodiging

 

Pioneering is dé kennispartner voor de regio Oost Nederland. In samenwerking met Royal HaskoningDHV, IF Technology en in opdracht van Provincie Overijssel nodigen wij ons netwerk uit voor het

Mini symposium Bodemenergie en Geothermie

31 oktober van 9.30 tot 11.45 uur

Nieuwe Buitensociëteit, Meeting Center 

Stationsplein 1 te Zwolle

 
Een provincie met volop aanbod van duurzame energie voor onze inwoners en bedrijfsleven, dat is onze ambitie. De ondergrond is een bron van hernieuwbare warmte en daarom wil de provincie Overijssel de beschikbare bodemenergie en aardwarmte meer gaan benutten! Dit betekent dat de komende jaren nieuwe bodemenergie- en geothermiesystemen gerealiseerd zullen worden.
 
Het Symposium Bodemenergie en Geothermie wil hieraan bijdragen. In opdracht van de provincie Overijssel hebben Royal HaskoningDHV en IF Technology de bodem beter in kaart gebracht en onderzocht waar warmtevraag en -aanbod samenvallen: daar ontstaan kansen voor toepassing van bodemenergie en aardwarmte. Denk aan de ontwikkeling van geothermische warmtenetten of de toepassing van warmte-koude opslag in gebouwen. De resultaten van deze onderzoeken zullen wij op donderdagochtend 31 oktober te Zwolle met u delen. Met dank aan de Stichting Pioneering die de communicatie verzorgt en dit symposium organiseert. 
 

Kansenkaarten: Snel inzicht in de haalbaarheid van bodemenergie en geothermie

Om de toepassingen van bodemenergie en geothermie te vergroten, zijn kansenkaarten ontwikkeld. Hierin zijn de warmtevraag, geschiktheid van de ondergrond en overige belangen (o.a. drinkwater) geïntegreerd in één kaart, voor zowel open en gesloten bodemenergiesystemen, ondiepe geothermie, conventionele geothermie én hoge temperatuur opslag. De kanskaarten geven inzicht in de potentie van bodemenergie van buurt tot gebouw niveau. Het gaat daarbij zowel om de toepassing in warmtenetten als voor individuele panden. We zullen de kansenkaart presenteren en u heeft de mogelijkheid om in interactieve sessies de haalbaarheid van úw projectidee te verkennen.
 

Vier concrete verkenningen in Overijssel

Dat bodemenergiesystemen goed op gebouwniveau kunnen werken is bekend. Echter zal bij de warmtetransitie ook vaak gezocht worden naar een gebiedsoplossing, waarbij bodemenergie onderdeel kan zijn van een duurzaam warmtesysteem. In dit project zijn vier verkenningen uitgevoerd voor de benutting en inpassing van bodemenergie op gebiedsniveau. We presenteren u de resultaten en lessons learned. De verkenningen variëren van:
* Het toepassen van hoge temperatuur opslag in combinatie met geothermie voor het verwarmen van woningen met een warmtenet; 
* Het verduurzamen van een bestaand warmtenet op hoge temperatuur; 
* Opslag van restwarmte in combinatie met WKO voor verwarming van bestaande woningen;
* Het toepassen van individuele en collectieve bodemenergiesystemen bij nieuwbouwwoningen. 
 

Van Verkenning tot realisatie van een geothermieproject

Hoe concreet een geothermieproject te ontwikkelen in uw gemeente of uw nieuwbouwproject zal worden uitgelegd. De te nemen stappen, met diverse betrokkenen, zullen worden toegelicht en welke rol de decentrale overheden bij iedere stap kunnen spelen. Op basis van ervaring met eerdere projecten zullen de aandachtspunten bij de ontwikkeling van de gehele warmteketen: opwekking, distributie en afnemers worden besproken.
 

Programma

  • Introductie Bodemenergie en geothermie
  • Presentatie kansenkaart bodemenergie en resultaten verkenningen
  • Presentatie stappenplan geothermie
  • Workshops: 
1. Aan de slag met geothermie
2. Bodemenergie als bouwsteen voor de RES en Warmte Transitievisies
3. Is bodemenergie interessant voor mijn (nieuwbouw)project
 
Vanaf 12.00 uur is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de lunch en het middagprogramma van de Nieuwe Energiedag Oost-Nederland 2109. Hiervoor moet u zich apart opgeven via het programma op de website van het Bio-energiecluster Oost-Nederland.
 
Met vriendelijke groet,
 

Home > Activiteiten > Mini symposium Bodemenergie en Geothermie