Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

De eerste INDU-ZERO fabriek komt; In Overijssel Workshop hoe hierop in te spelen

Datum: 23 april 2020

Locatie: Zwolle

Vanwege de maatregelen ihkv het Coronavirus stellen wij 

deze bijeenkomst uit tot een nader te bepalen datum

Opschaling is in de bouwkolom een vereiste om de diverse maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Energie transitie, Klimaat acties, Circulariteit etc., er is geen thema wat succesvol wordt zonder opschaling en vergaande automatisering. Deze behoefte worden nog verstrerkt door het tekort aan handen en expertise waardoor digitalisering en informatisering een verdere vereiste is. Volgens het klimaatakkoord van Parijs moeten er tot 2050 miljoenen huizen in Europa worden verduurzaamd.

Pioneering is vanaf begin 2016 met een aantal deelnemers en de Provincie Overijssel aan de slag gegaan om dit proces te versnellen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het project INDU-ZERO, een Europees Project (Interreg NSR), dat het verduurzamen van de woningen wil industrialiseren.

De eerste INDU-ZERO fabriek komt;
in Overijssel

Workshop hoe hierop in te spelen

23 april 13.30 – 17.15, locatie Zwolle

In deze bijeenkomst nemen wij onze relaties mee in de stand van zaken van het innovatieve project én het beoogde vervolgproject Factory INDU-ZERO. Het programma bestaat uit twee delen;

  • Deel 1 Wat betekent deze fabriek voor opschaling? Wat zijn de consequenties voor afnemers? Wat zijn de eisen aan toeleveranciers en verwerkers?
  • Deel 2 Wat betekent INDU-ZERO voor mij als marktpartij? Ik wil partner worden; welke eisen worden er gesteld aan mijn processen en systemen? Hoe ziet samenwerking met INDU-ZERO eruit?

Als afsluiting van deze sessie zal door een panel van deelnemers uit het project Factory INDU-ZERO in interactie met workshop deelnemers een programma vaststellen waarin wordt ingegaan op het vervolgtraject van tot stand brengen van de benodigde ketensamenwerking.

Bijdrage

Deelname aan deze kennissessie is voor deelnemers van Pioneering en studenten gratis. We vragen van alle deelnemers een actieve bijdrage. Eénmalig een bijeenkomst bijwonen kan ook en kost €100,- (excl. BTW). Dat bedrag vervalt wanneer je deelnemer wordt van Pioneering.

Home > Activiteiten > De eerste INDU-ZERO fabriek komt; In Overijssel Workshop hoe hierop in te spelen