Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Bijeenkomst Systeemgrenzen, naar 100% circulair

Datum: 25 november 2020

Locatie: online via livestream

Graag nodigen we je uit voor de online bijeenkomst:

Systeemgrenzen, naar 100% circulair

Datum: woensdag 25 november 2020
Tijd: 12.30-14.00 uur
Locatie: online via livestream 

AANLEIDING

Wij hebben de ambitie om over 10 jaar onze economie voor 50% circulair in te richten en in 2050 willen we 100% circulair zijn. Ook voor de bouwsector zijn overheden verschillende initiatieven gestart en is regelgeving geïmplementeerd en in voorbereiding om de circulaire economie te laten slagen. Ook zijn marktpartijen enthousiast aan de slag op weg naar de volledig circulaire economie. Maar als we in 2030 50% circulair willen gaan, moeten we onze gebouwde omgeving nu al zoveel als mogelijk circulair gaan ontwikkelen. En dan lopen we tegen bepaalde grenzen en verwonderingen aan. Grenzen en verwonderingen die circulaire ambities in de weg (lijken te) staan.

PROJECT ‘Verwonderen en reflecteren’

Binnen Pioneering is een projectgroep met deelnemers van Pioneering gestart met het verkennen van de grenzen en oplossingen die nodig zijn om deze grenzen op te heffen. Dit onder het motto ‘Verwonderen en reflecteren’.

Zij brengen zowel de grenzen en oplossingen in kaart die nu al heel eenvoudig te nemen zijn, als ook oplossingen waarvoor meer inspanning nodig is. Dit doen zij door ‘verwonderaars’ aan het woord te laten. Met deze verwondering gaan we te rade bij direct betrokkenen om hen om reflectie te vragen. En dan is de ambitie de hindernissen op weg naar een circulair 2050 te plaveien.

In vier verschillende inspiratiesessies willen wij iedere keer een verwonderaar en een reflectant aan het woord laten. Deze voorbeelden zullen uiteindelijk in een aansprekende en inspirerende digitale publicatie worden gebundeld en beschikbaar worden gesteld. Enerzijds om de bouwwereld inzicht te geven in de mogelijkheden die er nu al zijn om circulair bouwen mogelijk te maken en anderzijds om de valkuilen die in onze systemen zijn ingeweven zoveel mogelijk te herkennen en te mijden. Met deze kennis gebundeld in een publicatie willen we met overheden, waaronder gemeenten en ministeries, in gesprek gaan om beperkingen weg te nemen en systemen om te buigen.

AGENDA

12.30 uur:
Welkom en introductie door Mark de Lat van Eshuis Accountants en Adviseurs, moderator van deze bijeenkomst 

12.40 uur:
De verwondering van Martin Huiskes van LKSVDD architecten: Het grondbedrijf: geld verdienen of waarde creëren?

12.50 uur:
De reflectie van Han Wiendels - HMO

13.00 uur:
Vragen en dialoog

13.30 uur:
Afsluiting

Aanmelden voor deze online kennissessie kan via onderstaande aanmeldknop:

PROJECTGROEP
De projectgroep “Al verwonderend en reflecterend naar 100% circulair” bestaat uit:
Martin Huiskes – LKSVDD, Mark de Lat – Eshuis Organisatieadviseurs, Maurice Beijk – Reinten infra, Bas van der Geest – gebr. Van der Geest, Wim Sturris – De Groot Vroomshoop, Bjorn Grundel – Omgekeerd Bouwen/Kamphuis,  Wouter Huuskes – Trebbe, Theo de Bruijn – Saxion, Bart Hellings - RVO , Joke Bults – Pioneering.

Home > Activiteiten > Bijeenkomst Systeemgrenzen, naar 100% circulair