Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Online werksessie CoP Proeftuinen Circulair Bouwen Overijssel

Datum: 3 december 2020

Locatie: Online

Overijssel doet veel kennis en ervaring op in de proeftuinen Circulair Bouwen. Een eerste serie proeftuinen is begin 2020 gestart en inmiddels staat een tweede serie in de startblokken. Onderdeel van de proeftuinen is het delen van kennis en ervaring, zodat we de overgang van een lineaire naar een circulaire economie kunnen versnellen. Daartoe is een Community of Practice (CoP) in het leven geroepen. Uit ervaring in de eerste helft van 2020 blijkt dat de koplopers het nuttig en leuk vinden om hier aan deel te nemen. Daarom organiseren we op 3 december de volgende werksessie van de CoP. Graag informeren wij u over de opzet van de CoP en deze bijeenkomst.

Online werksessie CoP Circulair Bouwen Overijssel

3 december 2020 van 14.00 tot 15.45 uur
Aanmelden: via deze link.
Bevestiging: eind november ontvangt u een link om in te loggen.

Doel CoP
Het doel van de CoP is om van elkaar te leren, projecten te versnellen én een katalysator te zijn voor nieuwe projecten in Overijssel. Gezamenlijk gaan we werken aan het wegnemen van knelpunten voor circulair bouwen. In de regionale transitieagenda zijn de belangrijkste knelpunten of vraagstukken al geïdentificeerd. U kunt ze teruglezen in de Transitieagenda CB Overijssel.

Expertteam
De provincie heeft een team van experts gevraagd om deze CoP te begeleiden. Dit team bestaat uit Theo de Bruijn van Saxion, Joke Bults van Pioneering en Jan Straatman van Balance & Result. Vanuit de provincie zijn Nico de Boer, Sander van der Wal en Liesbeth Engelsman onderdeel van dit team. Allen hebben ervaring met het nieuwe vakgebied circulair bouwen. Zij zetten zich daarom graag in om samen met u circulair bouwen naar een hoger plan te brengen in Overijssel en daarbuiten!

Proeftuin in beeld
Het expertteam is gestart met het in beeld brengen van de proeftuinen. Als we al beschikken over informatie over uw proeftuin, dan hebben we deze verwerkt in een korte profielschets. Komende dagen zullen we contact met u opnemen om deze profielschets aan te vullen, zodat we een actueel en compleet beeld krijgen van uw proeftuin.

Online werksessie CoP
Op 3 december vindt de eerstvolgende bijeenkomst van de CoP plaats, vanwege COVID-19 niet op locatie maar online. We nodigen u uit om hier aan deel te nemen en verzoeken u vriendelijk om uw projectpartners ook uit te nodigen. Daarnaast zullen betrokkenen van de eerste 12 proeftuinen en andere belangstellenden deelnemen. Tijdens deze werksessie blikken we terug op de resultaten van de CoP in de eerste helft van 2020, geven we een overzicht van nieuwe en eerdere proeftuinen en geven een doorkijk naar het instrumentarium voor circulair bouwen dat landelijk is of wordt ontwikkeld.

Social Media
Voor iedereen die belangstelling heeft voor Circulair Bouwen in Overijssel hebben we een Linkedingroep gevormd. Hier kunnen alle deelnemers hun ervaringen delen of andere deelnemers om feedback vragen over bepaalde vraagstukken. Meld je aan voor deze werkgroep via deze link. Binnenkort ontvangt u ook een uitnodiging voor een besloten Online Platform, dat vanwege vertrouwelijkheid alleen toegankelijk is voor deelnemers aan proeftuinen.

Vraagstukken uit de Transitieagenda Circulair Bouwen Overijssel
1. BOUWCULTUUR EN -GEDRAG
Hoe komen we tot een andere bouwcultuur en -gedrag, waarin vaardige en (des)kundige opdrachtgevers en opdrachtnemers de schaarste van maagdelijke materialen erkennen en ernaar handelen, waardoor circulariteit op de voorgrond treedt?
2. BOUWWET- EN REGELGEVING
Hoe zorgen we ervoor dat wet- en regelgeving in de bouw een circulaire economie niet belemmert, maar juist ondersteunt of zelfs verplicht en tegelijkertijd geen afbreuk doet aan kwaliteitsstandaarden, klimaat-, CO2- en energiedoelstellingen?
3. BOUW-, BEHEER- EN EXPLOITATIEPROCES
Hoe komen we tot partnerschap over de gebruiksfasen van gebouwen heen, waarin gezamenlijk en maatschappelijk belang op lange termijn worden verenigd met individueel financieel belang op korte termijn?
4. BOUWCOMMERCIE EN BUSINESSMODELLEN
Hoe kan de waarde van een functionaliteit landen in een renderend businessmodel met aandacht voor de milieu-impact en de circulariteit van de producten en materialen?
5. FINANCIERING
Hoe kunnen financieringsconstructies tot stand worden gebracht die in risicoafwegingen de meerwaarde van circulair bouwen en exploiteren waarderen?
6. BOUWKWALITEIT
Hoe kan een voor de gebruiker gegarandeerd veilig, comfortabel en duurzaam bouwwerk tot stand komen waarbij tegelijkertijd materiaalkringlopen gesloten zijn?
7. BOUWTECHNIEK
Hoe kunnen bouwdelen, -producten en -materialen bij een nieuwe bestemming hun functie opnieuw hoogwaardig vervullen, met een zo’n laag mogelijke milieubelasting?
8. LOGISTIEK
Hoe kan de logistiek in de bouwindustrie inzake (circulaire) bouwdelen, -producten en -materialen circulair worden gemaakt voor de gehele levenscyclus van een bouwwerk?
9. BOUWONDERWIJS
Hoe kunnen in onderwijsprogramma’s de toekomstige medewerkers in en aanpalend aan de bouwsector worden voorbereid op en bijdragen aan de circulaire bouweconomie?

Contactgegevens:
Saxion: Theo de Bruijn, t.j.n.m.debruijn@saxion.nl
Pioneering: Joke Bults, j.bults@pioneering.nl
Balance & Result: Jan Straatman, j.straatman@balance-result.nl 

Home > Activiteiten > Online werksessie CoP Proeftuinen Circulair Bouwen Overijssel