Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Bibliotheek > Archief projecten > IPC trajecten

IPC trajecten

Pioneering heeft in juli 2013 een IPC voorstel ingediend bij het AgentschapNL. Van de zeventig ingediende initiatieven zijn uiteindelijk vijftien projecten gehonoreerd. Het IPC voorstel van Pioneering was een van deze gelukkigen. Binnen het project werken veertien bedrijven gedurende twee jaar, in twee-, drie- en viertallen aan zeven innovaties. Pioneering begeleidt als penvoerder de bedrijven en legt de verantwoording richting Agentschap NL af. 

Het bedrijfsleven ontwikkelt onder begeleiding van Pioneering en met behulp van de kennisinstellingen zowel bouwsystemen als kennis. De ontwikkelingen hebben betrekking op de industrialisatie van het werkproces, het ontwikkelen van prefab producten en individueel, duurzaam en transformeerbare bouwconcepten. Dit moet leiden tot een betere functievervulling, lagere productie- en bouwkosten en lagere onderhoudskosten. Deze bouwwijze zal de concurrentiepositie van de bouwnijverheid die met deze nieuwe methode bouwen, versterken. 

In totaal zijn er 5 collectieven van samenwerkende bedrijven en deze 5 collectieven ontwikkelen in totaal 6 productinnovaties.  

Collectief 1 wordt gevormd door  Vision 4 Energy, Triple Solar, Van Dijk Bouw. 

Samen ontwikkelen zij een  prefab dragende module waarin een  lage temperatuur verwarmings- en koelsysteem verwerkt is met gebalanceerde ventilatie en zonnecollectoren als primaire energiebron.  De prefab unit krijgt geen aanvoer van gas of CV-leiding en moet voor de verwarming geheel autarkisch functioneren. 

Collectief 2 wordt gevormd door  Wolterinck, Interwand, DuPre en  Panhuijzen 

Samen ontwikkelen zij een demontabele, modulaire, duurzame, mosdragende binnen- en buitenwand. De organische buitenwand heeft een eigen fundering en kan voor de bestaande gevel geplaatst worden. De organische binnen- en buitenwand hebben een positieve luchtzuiverende werking op het binnenklimaat van het gebouw, respectievelijk het buitenklimaat. Daarnaast geeft de organische binnen- en buitenwand een verfraaiing van de omgeving en heeft zij verkoelende eigenschappen. Interwand is in juli 2014 failliet gegaan. Er is toen een tijdelijke samenwerking aangegaan met Sepawand. Een andere samenwerkingspartner wordt gezocht. 

Collectief 3 wordt gevormd door  Signo Distribution Holland, Wagenbouw Bolle, Signo Real Estate 

Zij ontwikkelen samen een Mobiele StowBox. Dit is een lichtgewicht mobiele opslagruimte met aanhanger die geschikt is voor particulieren en zakelijk gebruik en opslagsituaties. Voor ieder type StowBox moet een apart chassis ontwikkeld worden. 

Collectief 4 wordt gevormd door  Olde Hanter Bouwconstructies, VeGa Project International 

Zij ontwikkelen een innovatief, thermisch hoofddragend constructiesysteem dat bestaat uit wanden, vloeren en daken gemaakt van gewapend beton met een kern van polystyreen die het gehele geraamte van het gebouw isoleert.  Het resultaat zal zijn, een energiebesparing van 80%, een veel snellere bouwtijd en lagere bouwkosten (20%) dan traditionele bouwsystemen. 

Over het 5e collectief kan vanwege octrooiaanvragen pas eind 2015 gecommuniceerd worden. 

Op 2 juli 2015 presenteerden de bedrijven die via Pioneering gestart zijn met hun innovaties, de eindresultaten. De afgelopen 2 jaar is onder begeleiding van Pioneering en met behulp van de kennisinstellingen, hard gewerkt aan zowel bouwsystemen als kennisontwikkeling.

Maarten Streppel deed de aftrap namens Salland Storage, StowBox en Wagenbouw Bolle. Salland Storage en StowBox hebben verschillende lichtgewicht opslagboxen ontwikkeld waarin spullen zoals huisraad veilig kunnen worden opgeslagen. In samenhang heeft Wagenbouw Bolle verschillende chassis ontwikkeld waarmee de lichtgewicht opslagboxen kunnen worden vervoerd. Bij de start van het project is er een model gebouwd om de haalbaarheid van het concept aan te tonen. Deze voldeed niet aan de gewenste eisen, maar klanten en pers waren heel enthousiast. Vervolgens is het concept verder ontwikkeld tot een goed werkend product. Samen met de UT is een rekenmodel ontwikkeld om de meest efficiënte inrichting van de hal te bepalen. Wagenbouw Bolle heeft onderzocht hoe een chassis gebouwd kan worden dat licht, sterk en niet te duur is. Naast de presentatie over het onderzoek, toonde Maarten ook een filmpje over de StowBox. RTL4 heeft een opname gemaakt van een verhuizing met de StowBox en de opslag bij Salland Storage.

Ivo de Groot vertelde namens DuPre en Panhujizen over de organische buitenwand Vertiverde. Samen met DuPre en Panhuijzen is Ivo de Groot namens Wolterinck aandeelhouder van dit product. DuPre heeft in het project een geautomatiseerd bevloeiingssysteem onderzocht en heeft testen met verschillende plantensystemen uitgevoerd. Panhuijzen heeft onderzoek gedaan naar een lichtgewicht, duurzame draagconstructie die snel gekoppeld en ontkoppeld kan worden. Bij de uitwerking bleek dat de kosten bij het gebruik van sensoren voor de controle van de bewatering te hoog zijn. Er is toen een oplossing gezocht door het anders vormgeven van de koffers. Daarnaast is onderzocht welk systeem voor bewatering en substraat het beste werkt.

Daarna lichtte Ivo zijn eigen project, de ontwikkeling van de mosbinnenwand toe. Wolterinck is samen met Interwand met deze ontwikkeling gestart. Toen Interwand halverwege het IPC-traject failliet ging, is Wolterinck zelfstandig verder gegaan met de mosbinnenwand. Van diverse mossoorten is getest hoe zij zich in een binnensituatie houden. Uiteindelijk is voor Spikemos gekozen. Wolterinck heeft een eenvoudig pompsysteem voor de bewatering van de mosbinnenwand gevonden en een systeem als alternatief voor de wandconstructie. Wolterinck wil het systeem nog verder doorontwikkelen en gaat op zoek naar een strategische samenwerkingsverband op het gebied van systeemwanden en voorzetgevels.

Dynteq en Kersten Retail hebben gezamenlijk een machine kabelsysteem ontwikkeld waarmee kabelbomen geautomatiseerd samengesteld kunnen worden. Dit project is een vervolg van de ontwikkeling van de Powerbox. In de Powerbox worden alle leidingen en kabels op werkhoogte gelegd, waarna het gehele systeem in 1 keer naar het plafond gehesen wordt. Voor de ontwikkeling van deze Powerbox hebben Dynteq en Kersten Retail al diverse prijzen ontvangen. Aansluitend kwam het idee om de toevoer van kabels en leidingen te automatiseren. Deze ontwikkeling is voor een heel deel ontwikkeld en zal het komende jaar verder doorontwikkeld worden.

Het einddoel was om te komen tot een volledig geïntegreerd prefabsysteem van, zowel koelen als verwarmen als vraag gestuurde gebalanceerde ventilatie, inclusief de stand-alone energievoorziening. Hierdoor is de module grotendeels zelfvoorzienend en is de bouwmodule als plug and play te realiseren. De bedoeling is dat alle systemen geïntegreerd worden tijdens het productieproces bij Van Dijk Bouw. Niet alleen het product maar ook het productieproces zal daardoor aangepast moeten worden. Dit einddoel is grotendeels behaald. Uiteindelijk is het zelfvoorzienend zijn zeker gehaald en wel zo goed dat een gebalanceerde ventilatie met bestaande systemen, zo ook Vision4energie ingevuld kunnen worden.
 

Olde Hanter en Brain of buildings konden vanwege ziekte niet bij de presentatie van de resultaten aanwezig zijn. Zij hebben samen een innovatief, thermisch constructiesysteem ontwikkelt welke de traditionele spouwmuur constructie vervangt. Dit constructiesysteem geeft een grotere energiebesparing, een veel snellere bouwtijd en lagere bouwkosten met behoud van flexibiliteit op de bouwplaats. Met Olde Hanter en Brain of Buildings is afgesproken dat gekeken zal worden of een gezamenlijke presentatie op locatie mogelijk is waarbij het systeem bekeken kan worden.

Bas Ramaker was namens ‘Syntens’ betrokken bij de IPC aanvraag en aanwezig bij de eindpresentaties. Hij is zeer positief over het IPC traject en de resultaten die de Pioneering bedrijven hebben geleverd. Dit is volgens hem heel bijzonder en veel meer dan hij in andere IPC’s in de afgelopen jaren heeft gezien.

Bekijk ook het videoverslag van deze middag.

Home > Bibliotheek > Archief projecten > IPC trajecten