Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Bibliotheek > Archief projecten > Monitoring passiefniveau gerenoveerde hobbykamerwoningen Enschede

Monitoring passiefniveau gerenoveerde hobbykamerwoningen Enschede

In de wijk De Wesselerbrink te Enschede zijn 28 woningen van woningcorporatie Domijn ambitieus energetisch gerenoveerd naar passiefhuisniveau. Voor toekomstige renovaties is het essentieel te weten wat de bewoners nog aan energie verbruiken. Om dit inzichtelijk te krijgen worden de hobbykamerwoningen aan de De Luttebrink en Denekampbrink te Enschede maandelijks gemonitord. Dit moet bovendien inzichtelijk maken of het op Velve-Lindenhof ontwikkelde monitoringsmodel opschaalbaar is. 

In juni 2015 is de conceptrapportage binnen de werkplaats besproken en in de maand augustus zal het rapport intern bij Domijn besproken worden. In verband met de privacy van de bewoners zal er maar gedeeltelijk informatie hierover openbaar worden gemaakt.

Op woensdag 4 november organiseerde de werkplaats Duurzaamheid een succesvolle bijeenkomst over monitoringsresultaten van Energiezuinige woningen. Hierbij werd ook de link van het monitoren met de toekomstige Energieprestatievergoeding (EPV), nul-op-de-meter woningen (NoM) en garanties meegenomen.

Dik Roetert-Steenbruggen van De Woonplaats leidde de bijeenkomst in met het hoe en waarom van de monitoring. “Waarom vinden we bij de Woonplaats monitoring zo belangrijk?”. Daarna presenteerde Gerard Salemink, chef werkplaats Duurzaamheid, de resultaten van de monitoring van de nieuwbouwwoningen passiefwoningen en EPC 0,4 op Velve-Lindenhof en vervolgens van de passiefwoningen in Het Lang Noord.
 
 
 
Naast de grote spreiding viel bij het gasverbruik op, dat de zowel het gemiddelde voor warmtapwater en koken en het voorverwarmen van de woning hoger was dan de berekeningen vooraf aangaven. Ten opzichte van alle woningen in Nederland is het gemiddelde gasverbruik voor verwarmen nog steeds laag, maar er zijn woningen bij waar het gasverbruik boven het landelijke gemiddelde zit. Interessant daarbij is te constateren dat bij bijna de helft van de woningen in Het Lang het energieverbruik voor het verwarmen van de woningen lager was dan berekend, maar het gemiddelde hoger.  Het gasverbruik voor warmtapwater en koken bestaat bij dit soort energiezuinige woningen een groot deel van het totale gasverbruik en dus een belangrijke bepaler van de energierekening.
 
De discussie ging vooral over de oorzaken van de grote verschillen in het verbruik voor verwarmen. Is er één oorzaak of is er een mix van oorzaken? Hierbij gaat het enerzijds om factoren waar de bewoner invloed op heeft (de instelling van de kamertemperatuur, de manier van ventileren, open zetten van ramen en deuren etc.) en anderzijds om technische aspecten ( b.v. goede instellingen van installaties). Er zijn voldoende redenen om te concluderen dat beide factoren van toepassing zijn. Daarom is er b.v. in Velve-Lindenhof de afgelopen tijd extra aandacht besteed aan het goed inregelen van de apparatuur.
 
Na de monitoringsresultaten ging Roetert Steenbruggen verder in op het vervolg en gaf hij hiermee een doorkijk naar de toekomst. Vanuit de Woonplaats wordt ingezet op digitale monitoring en is er een energiecoach beschikbaar voor de huurders. De ruim 50 aanwezigen zijn daarbij zeer geïnteresseerd in de effecten daarvan op de energieverbruiken van de bewoners en “hoe zorgen we er voor dat ook na een of twee jaar de bewoners waar nodig tijdig signalen krijgen bij afwijkingen? ”. Geconstateerd werd dat de interesse bij veel mensen na een periode terug loopt. 
 

Niels Sijpheer van de Stroomversnelling ging vooral in op de EPV en op de monitoring van NoM-woningen. De conceptwetgeving is vooral gericht op all-electric. Voor aardgas “is geen ruimte” in de EPV. Dit was aanleiding tot veel discussie: “Een klein cv-ketel voor enkele koude dagen per jaar is goedkoper dan all-electric” kwam meerdere keren naar voren. 

 

De goed bezochte bijeenkomst was volgens de aanwezigen aanleiding tot verdieping op meerdere gebieden: digitale monitoring, de EPV, inregelen en optimalisatie van techniek en garanties. Op 11 december organiseert Pioneering een bijeenkomst voor marktpartijen over NoM in Oost NL. In week 51 zal er een bijeenkomst voor corporaties plaatsvinden. Zodra de details bekend zijn, vindt u de uitnodiging bij de activiteiten op onze website.

De presentaties kunt u via onderstaande linken downloaden.  

Presentatie Domijn energiemonitoring

Presentatie Energiemonitoring de Woonplaats

Presentatie Energiezuinige woningen

Presentatie Energiesprong

 

Home > Bibliotheek > Archief projecten > Monitoring passiefniveau gerenoveerde hobbykamerwoningen Enschede