Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Bibliotheek > Archief projecten > Oefencentrum Twente Safety Campus

Oefencentrum Twente Safety Campus

Troned (Trainingcentrum Oost-Nederland) is het nieuwe centrum voor hulpverlenings- en veiligheidsdiensten in Oost-Nederland. Nu worden er nog vooral door brandweer oefeningen gedaan maar in de toekomst zal dit een multidisciplinair veiligheidscentrum worden waar innovatie en educatie hand in hand gaan.  

Sinds eind 2008 maakt de Veiligheidsregio Twente gebruik van de faciliteiten op vliegveld Twente voor het organiseren van realistische oefeningen voor de brandweer. Troned beschikt momenteel over locaties voor realistische trainingen op het gebied van brand, technische hulpverlening en ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen. Ook zijn er faciliteiten voor onderwijs en trainingen voor Bedrijfshulpverlening (BHV). Ook het Team Brandonderzoek Twente maakt gebruik van Troned. 

Pioneering is gevraagd om mee te denken over het ontwikkelen van een innovatief veiligheidscentrum. Voor de invulling van dit oefencentrum heeft Pioneering Hodes, Van Dijk Groep, Bartels&Vedder en Klein Poelhuis benadert. Deze partijen vullen elkaar aan en zijn samen in staat om een dusdanig oefeninstrumentarium te ontwikkelen dat eenvoudig opgebouwd en op een andere manier weer samengesteld worden. Samen met een flexibele schil is het hierdoor mogelijk om diverse realistisch uitziende oefenobjecten na te bootsen.  

Samen met de Saab groep uit Zweden en Haagen uit Baarle-Nassau zijn respectievelijk het meetsysteem voor Instrumental Training en de verschillende trainingsscenario’s uitgewerkt. 

In januari 2015 stond er een leuk stuk over de werkwijze van Pioneering in People's Business. Wederom lukt het Stichting Pioneering partijen te verbinden voor een uniek innovatief concept.

Een universeel realiseerbare brandweerkazerne. Helemaal van deze tijd met de flexibiliteit om delen aan te bouwen, of om de kazerne helemaal te verhuizen. Van Dijk Bouw en Hodes gingen voor Brandweer Twente aan de slag. Lees ook zelf dit artikel om te zien waar de toegevoegde waarde van Pioneering nu precies in zit!(blz 14 en 15)

Home > Bibliotheek > Archief projecten > Oefencentrum Twente Safety Campus