Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Subsidieregeling Renovatieversneller

Datum bericht: 21 september 2020

Het is een van de grootste uitdagingen de komende jaren: alle woningen CO2-neutraal krijgen in 2050. Eén ding is duidelijk: woningeigenaren kunnen het niet alleen, maar marktpartijen ook niet. Gezamenlijk optrekken is noodzakelijk. Zodat we de huren betaalbaar houden en tegelijk ons steentje bijdragen aan een beter milieu.
Om te voldoen aan het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Nederlandse gebouwen moeten worden verduurzaamd. Om woningcorporaties, woningeigenaren en aanbieders hierbij te ondersteunen is de subsidieregeling ‘Renovatieversneller’ in het leven geroepen.

Wat houdt deze regeling in? 

De Subsidieregeling ‘Renovatieversneller’ stimuleert kostenreductie over de hele renovatieketen door vraagbundeling, standaardisatie, ketensamenwerking en industrialisatie. Centraal staat terugbrengen van de netto warmtevraag door toepassen van standaard maatregelpakketten. Aanvragen kan alleen door samenwerkingsverbanden van meerdere corporaties en bouwbedrijven of andere marktpartijen. 

Subsidie De Renovatieversneller

De hoogte van de subsidie is maximaal € 7,5 miljoen per deelnemer en maximaal € 10 miljoen per project.

Subsidieplafond per jaar

Jaartal

Beschikbaar budget

2020

€ 19.500.000

2021

€ 19.250.000

2022

€ 28.750.000

2023

€ 28.500.000

Maximaal bedrag per warmtevraag

Soort woning

Bouwjaar tot

Warmtevraag

Maximale subsidie

Eengezinswoningen

1995

50 tot 70 kWh/m2

€ 3.000

Eengezinswoningen

1995

< 50 kWh/m2

€ 7.000

Meergezinswoningen

1995

50 tot 70 kWh/m2

€ 2.000

Meergezinswoningen

1995

< 50 kWh/m2

€ 4.000

Is er naast een oplossingen in de schil ook een duurzame energie-installatie ingezet, bijvoorbeeld een warmtepomp? Dan geldt daarvoor een extra vergoeding die gelijk is aan de apparatenlijsten van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Deze vergoeding kan binnen deze regeling worden aangevraagd. U heeft daarvoor geen aparte ISDE-aanvraag nodig.

Wat zijn de voorwaarden: 

  • De samenwerking bestaat uit minimaal twee woningeigenaren. Ieder brengt minimaal 50 woningen in. 
  • Binnen een termijn van 3 jaar moeten ten minste 150 woningen van voor het bouwjaar 1995 worden gerenoveerd. 
  • De woningen hebben na de renovatie hooguit een netto warmtevraag per jaar van 70kWh/m2. Is de warmtevraag lager dan 50kWh/m2 dan is er een hogere subsidie mogelijk. 
  • Het project wordt uitgevoerd binnen een consortium van ondernemingen, waarvan minimaal een MKB-bedrijf. 

Aanvragen is mogelijk tussen 29 juni 2020 en 2 november 2020

Kennis- en leerprogramma 

De Renovatieversneller werkt tevens aan het opzetten van een kennis-en leerprogramma. Op dit moment worden er factsheet en handvaten ontwikkeld die ervoor kunnen zorgdragen dat het wiel niet steeds opnieuw hoeft worden uitgevonden. Het leren uit ervaring draagt bij aan een efficiëntere samenwerking. Het kennis- en leerprogramma wordt gedurende de looptijd van het subsidieproject ‘Renovatieversneller’ steeds verder uitgebreid en aangevuld. Dit heeft veel voordelen voor de aanvrager zoals: 

  • Bundeling van vraag betekent kostenbesparing. 
  • U kunt gebruik maken van projectondersteuning. 
  • Delen van kennis en ervaring is makkelijker. 
  • De gezamenlijke aanbesteding is de basis van de bijbehorende subsidieaanvraag. 

Geïnteresseerd in deze subsidie of kijken wat de mogelijkheden zijn?
Neem contact op met het Programmabureau van Pioneering via Info@pioneering.nl of 088 - 112 5000

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Subsidieregeling Renovatieversneller