Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

In gesprek met: Rudy Ligtenberg

Datum bericht: 21 september 2020

Rudy Ligtenberg is manager Vastgoed bij Mijande Wonen. Rudy werkt al zo’n 17 jaar in de sector en is sinds februari 2019 voorzitter van de kerngroep van de MDO-Labs.

Kun je kort uitleggen wat jullie precies bij de MDO-labs doen?

MDO staat voor Meest Duurzame Oplossing. Het initiatief is ooit gestart als Twentse variant van het landelijke initiatief “StroomVersneller”. Het oorspronkelijke idee was om “nul op meter” (NoM) renovaties uit te voeren bij bestaande woningen. Bij voldoende omvang zouden de renovatiekosten per woning halveren. 11 van 14 Twentse corporaties participeerden in dit initiatief maar we ontdekten al snel dat de renovatiekosten niet halveerden, maar juist toenamen. Dit is destijds een stille dood gestorven.

Iedere corporatie die meewerkte aan dit initiatief heeft wel gemerkt dat het ontmoeten, het sparren en van elkaar leren over het onderwerp verduurzamen enorm waardevol is. De groep is hierdoor dus blijven bestaan. Weliswaar zonder duidelijk missie en visie. Toen Rutger Vrielink (oud voorzitter red.) mij vroeg om het stokje over te nemen, heb ik aangegeven dat ik dat wel wilde doen maar dat mijn primaire doel zal zijn om het kennisdelen op een goede manier te structureren.

Om dit te bereiken heb ik in eerste instantie samen met Gerard Salemink de drie niet-deelnemende corporaties benaderd. Zij doen nu ook mee aan het initiatief.

 

"Mijn primaire doel zal zijn om het kennisdelen op een goede manier te structureren".

 

Hoe ziet jouw missie en visie er verder uit voor de MDO-Labs?

We hebben wel gezegd dat we de lat niet té hoog leggen. Maar op het moment dat wij met elkaar in staat zijn om op een gestructureerde manier de kennis te delen van alle verduurzamingstrajecten en innovaties waar we mee bezig zijn, dan is ons doel bereikt. 

Dit vertaalt zich in een soort agenda waar we aan de ene kant elkaar informeren over verduurzamingstrajecten en innovaties die er lopen, en aan de andere kant zorgen we ervoor dat we altijd een partij uitnodigen die met iets nieuws bezig is. Op deze manier proberen we de deelnemende partijen in het MDO-Lab ook te inspireren

 

Waar zijn jullie op dit moment veel mee bezig?

Dat is toch het kennisdelen. We zijn gestart met het beschrijven van allerlei casussen die lopen en afgerond zijn. We zijn nog op zoek naar de juiste vorm daarvoor. Jeroen Hatenboer is daar ook druk mee bezig. Om ervoor te zorgen dat deze casussen beschikbaar worden op een toegankelijk platform. Gerard is bezig met de beschrijving van de casussen. Daar hebben we op dit moment de focus liggen. 

 

Zijn er in het verleden concrete oplossingen uit de MDO-Labs voort gekomen?

We hebben een mooi voorbeeld met Vabi. Vabi Assets Beleidssimulatie maakt het mogelijk om te berekenen welke maatregelen getroffen kunnen worden en welk effect dit heeft op het energielabel van de woning. 

Hier komt mooi naar voren waar wij naar streven: woningen uit de jaren ’60 van Mijande zijn exact hetzelfde gechargeerd als jaren ’60 woningen bij Domijn, Welbion en alle andere 14 corporaties. Dus waarom zouden we allemaal afzonderlijk die adviesbureaus opdracht geven om al die maatregelen door te berekenen? Dat doen we dus nu gecombineerd. We rekenen dus bepaalde maatregelen door voor bepaalde categorieën woningen. Deze berekeningen stellen we vervolgens ter beschikking aan de andere corporaties zodat we geen dubbel werk hoeven te doen. Ook innovatieve oplossingen kun je op die manier doorrekenen en daardoor zie je direct wat het effect is van die oplossingen.

 

Dat klinkt waardevol, zijn er meer van dit soort samenwerkingsverbanden in Nederland?

Er zijn wel wat samenwerkingsverbanden tussen corporaties maar die gaan veel minder ver dan wij bij de MDO-Labs. De langdurige en intensieve samenwerking die wij hebben is uniek. Wij hebben in de loop der jaren vaak bijeenkomsten georganiseerd met een bepaald doel. Dit heeft ertoe geleidt dat we elkaar vertrouwen. Als je elkaar maar een paar keer spreekt is het lastig om vertrouwen te hebben in de ander. 

 

Is deze samenwerking in jouw ogen essentieel voor verduurzaming van sociale huurwoningen in  Nederland?

Ja, maar wij kunnen het niet alleen. We zullen de combinatie op moeten zoeken met de markt. Willen we de opgave die er ligt gaan halen? Dan moeten we gaan industrialiseren, daar ben ik van overtuigd. Industrialiseren betekent ook dat je je eigen stokpaardjes wat naar de achtergrond moet laten varen. We zijn in de corporatiesector heel goed om perfecte argumenten te verzinnen waarom dat voor ons niet zou gelden. En daar moeten we vanaf. Ik denk dat daar de sleutel ligt voor een versnelling in de verduurzaming en hoe we dat met elkaar gaan bereiken. 

 

We moeten gaan industrialiseren. We zijn in de corporatiesector heel goed om perfecte argumenten te verzinnen waarom dat voor ons niet zou gelden. En daar moeten we vanaf.

 

Waar gaan jullie je de komende tijd op richten?

Bij Mijande gaan we kijken naar het effect van verduurzamen op de bewoners. Verduurzaming is prachtig, maar op het moment dat de woning die je daarmee creëert niet comfortabel is, gaat het ook mis. Je hebt vast gehoord dat een heel goed geïsoleerde woningen met name in de zomerperiode enorm kan opwarmen. De rekening en het verbruik is laag, maar de bewoner zit in een veel te heet huis. Klimaatadaptatie op woningniveau, dus welke maatregelen kun je treffen om te verduurzamen en het comfort voor de bewoner verhogen? Dat is een focus die we ook de komende jaren zullen hebben. 

De MDO-Labs zullen zich in de toekomst blijven richten op het delen van kennis en ervaringen. We willen een structurele samenwerking tussen corporaties bij het uitvragen van renovatieconcepten, die geschikt zijn voor opschaling en kostenreductie. Belangrijke factoren voor de corporaties zijn daarbij dat zij autonoom kunnen blijven werken maar tevens gebruik maken van de krachten van andere corporaties. We verwachten dat dit in 2021 zal leiden tot een subsidieaanvraag bij het Rijk: de Renovatieversneller. Een werkgroep is hier momenteel mee bezig.

 

Meer informatie over de MDO-Labs, ideeën of vragen?Neem contact op met Gerard Salemink, Manager MDO-Labs.

Email: g.salemink@pioneering.nl
Tel: 06-51551807

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > In gesprek met: Rudy Ligtenberg