Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

“Circulaire proeftuinen Overijssel” Community of Practice, kennis- en leernetwerk circulaire woning- en utiliteitsbouw

Datum bericht: 29 september 2020

De Nederlandse economie moet in 2050 circulair zijn. De provincie Overijssel onderschrijft
deze doelstelling en heeft in de Transitieagenda Circulair Bouwen Overijssel (Theo de
Bruijn, 2019) de lijnen uitgezet om circulaire woning- en utiliteitsbouw een impuls te geven. In het coalitieakkoord 2019-2023 ‘Samen bouwen aan Overijssel’ (Overijssel, 2019)
is circulaire economie genoemd als een van de maatschappelijke opgaven die aangepakt
moet worden in samenwerking met bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.

Hierbij treft u de rapportage “Circulaire proeftuinen Overijssel” Community of Practice, kennis- en leernetwerk circulaire woning- en utiliteitsbouw aan. 

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > “Circulaire proeftuinen Overijssel” Community of Practice, kennis- en leernetwerk circulaire woning- en utiliteitsbouw