Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Subsidieregeling ‘Specifieke Uitkering Doorbouwplan Scholen’

Datum bericht: 19 oktober 2020

De Regeling ‘Specifieke uitkering doorbouwplan scholen’ (SUDS) is erop gericht vraaguitval in de bouwsector en installatiebranche te voorkomen. Het is belangrijk dat de bouw ten tijde van de coronacrisis in gang wordt gehouden.

Waarvoor is deze subsidieregeling 

De nog te publiceren subsidieregeling is bedoeld om de huisvesting in het primair en voortgezet onderwijs frisser en energiezuiniger te maken. Het kabinet stelt hiervoor in totaal €360 miljoen beschikbaar. Al eerder werd €40 miljoen toegezegd voor de SUDS-regeling, dit zal met €60 miljoen worden verhoogd naar €100 miljoen, dit bedrag zal nog in 2020 worden vergeven. De resterende €240 miljoen komt later beschikbaar. Naar verwachting zal de regeling in november 2020 opengaan. In de voorwaarden van het concept van de regeling is te lezen dat er tenminste drie duurzaamheidsmaatregelen in het project worden aangepakt, waaronder ventilatie een standaard en verplicht onderdeel zal worden.

Enkele maatregelen die onder de regeling vallen zijn:

  • Ventilatie
  • Dak-, gevel- en vloerisolatie
  • Groene-wanden en gevels 
  • PV-panelen.
  • Het plaatsen van HR++ glas
  • Ledverlichting.

Bijdrage

De maximale subsidiebijdrage is 20% van de investering, en per project kan maximaal €2 miljoen worden aangevraagd. Zo is in een concept van de regeling te lezen. De subsidie moet vooraf worden aangevraagd en het is niet mogelijk te stapelen. Het project moet voor 1 januari 2022 zijn gestart en uiterlijk voor 1 januari 2023 zijn afgerond.

Voor wie is de regeling bedoeld?

Deze subsidiebijdrage is bedoeld voor schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs en basisonderwijs. Scholen die in aanmerking willen komen voor deze regeling, kunnen dit via de gemeente aanvragen. De subsidie zal naar verwachting medio november 2020 worden opengesteld. De regeling werkt volgens het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt principe’. De voorwaarden zijn nog onder voorbehoudt.

Meer informatie over deze regeling? Neem contact op met het Programmabureau van Stichting Pioneering.

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Subsidieregeling ‘Specifieke Uitkering Doorbouwplan Scholen’