Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Subsidie Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie

Datum bericht: 19 oktober 2020

Op 24 november 2020 zal de nieuwe subsidieregeling Stimuleringsregeling Duurzame energietransitie en kilmaattranstitie (SDE++) openen. Deze regeling is een opvolger van de SDE+. Deze nieuwe verbrede regeling, stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2- reductie. Voor de najaar ronde 2020 is er een budget van € 5 miljard beschikbaar gesteld.

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze vernieuwde regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. De subsidie voor het opwekken van duurzame energie blijft bestaan, maar organisaties kunnen nu ook subsidie aanvragen voor andere technieken die zorgdragen voor de reductie van CO2 of andere broeikasgassen. Door het verbreden van de regeling is het voor veel meer organisaties mogelijk om gebruik te maken van deze stimuleringsregeling. De SDE++ biedt kansen voor organisaties uit alle sectoren die willen investeren in een beter klimaat en CO2 -besparende technieken. 

Waarvoor is de SDE++ subsidie aan te vragen?

Hernieuwbaar gas

-        Biomassa

Hernieuwbare elektriciteit

-        Osmose

-        Waterkracht

-        Wind

-        Zon (mits een aansluiting >3*80 A)

CO2-arme warmte

-        Aquathermie

-        Daglichtkas

-        E-boiler

-        Geothermie (ondiep)

-        Restwarmte

-        Warmtepomp

Hernieuwbare warmte (WWK)

-        Biomassa (vergisting en verbranding)

-        Compostering champost

-        Geothermie (ultra) diep

-        Zonthermie

CO2-arme productie

-        CO2-afvang en -opslag

-        Waterstof door elektrolyse

 

De hoogte van de subsidie bijdrage?

Hoeveel subsidie u ontvangt, is afhankelijk van de technologie en de energie die u bespaart. U ontvangt namelijk het subsidiebedrag per ton CO2 – reductie. De SDE++ wordt gefaseerd opengesteld. Ook worden er grenzen gesteld aan het maximale subsidiebedrag dat naar een bepaalde techniek of sector gaat. Hiermee wordt voorkomen dat het geld naar één techniek of sector gaat. Het subsidiebedrag wordt uitgekeerd over een periode van 10 tot 15 jaar. Dit is afhankelijk van de techniek waarvoor u subsidie heeft aangevraagd. De hoogte van de subsidie hangt af van de techniek en van het moment waarop u de aanvraag indient, dit is jaarlijks variabel.

Openstelling

De SDE++ kent verschillende openstellingen. Voor elke fase is een maximaal subsidiebedrag per ton co2vastgesteld. De aanvraag wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. Op de dag dat de budgetgrens overschreden wordt, worden SDE++-aanvragen gerangschikt op de verwachte subsidiebehoefte. Dit sluit beter aan bij de verwachte subsidie-uitgaven. Dit betekent dat er meer CO₂-reductie gerealiseerd wordt met hetzelfde subsidiebudget.

Openstellingsronde najaar 2020

Fase

Start en einddatum * 

Fasegrens per ton coreductie

Fase 1.

24 november tot 30 november 

€ 65,-

Fase 2.

30 november tot 7 december 

€ 85,-

Fase 3. 

7 december tot 14 december 

€ 180,-

Fase 4.

14 december tot 17 december 

€ 300,-

 *De fases binnen een openstellingsronde hebben een beperkte duur. Aanvragen die ontvangen worden om 17:00 uur of later, tellen de volgende werkdag mee. Een dag loopt dus van 17:00 uur tot 17:00 uur de volgende werkdag. Dit geldt ook bij de start van een nieuwe fase.

Meer weten over de SDE++ subsidie, de voorwaarden of ondersteuning bij uw aanvraag? Neem voor meer informatie contact op met het programmabureau van Stichting Pioneering.

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Subsidie Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie