Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Datum bericht: 18 december 2020

Houdt u zich bezig met energie efficiëntie, hernieuwbare energie, het aardgasloos- ready maken van woningen of heeft u een innovatieve techniek waarmee u CO2-emissiereductie kunt realiseren? Dan is de subsidieregeling ‘Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)’ wellicht iets voor u.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

De DEI+ subsidie is een breed opgezette regeling met meerdere thema’s voor innovatieve projecten in de energiesector. Subsidie is beschikbaar voor projecten die gericht zijn op kosteneffectief reduceren van de CO2-emissie. Hieronder vallen projecten zoals: aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, flexibilisering van elektriciteitssystemen, grootschalige elektriciteitsopwekking met zon, wind en energie-innovaties.

Waarvoor kan deze subsidie toegepast worden?

 • Pilotproject; dit betreft een proefproject waarin een innovatieve CO2- reducerende maatregel getest kan worden. Het kan hier gaan om een nieuw proces, product of dienst of om het aanmerkelijk verbeteren van een al bestaand proces, product of dienst.
 • Demonstratieproject; hierbij kan de eindgebruiker van de ontwikkelde innovatie, subsidie aanvragen voor het investeren in en in gebruik nemen van de nieuwe klimaatmaatregel.

Voor alle projecten geldt dat ze betrekking moeten hebben op één van de volgende thema’s:

 • Circulaire economie

Het ondersteunen van pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies (kortlopende of meerjarige projecten)

 • CC(U)S (Carbon Capture, Utilisation and Storage)

Voor pilotprojecten die inzicht geven in werkelijke kosten van productieprocessen en de bedrijfsvoering, met betrekking tot de afvang, transport, hergebruik en opslag van CO2.

 • Energie-efficiëntie

Het ondersteunen van pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in 2030. Het terugdringen van energieverbruik binnen een onderneming.

 • Hernieuwbare energie

Het ondersteunen van pilot- en demonstratieprojecten waarbij gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energiebronnen. Zoals; windenergie, zonne-energie, aerothermische (warmte in de omgevingslucht), hydrothermische (warmte in het oppervlaktewater), geothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogas.

 • Flexibilisering van het elektriciteitssysteem (waaronder waterstof)

Binnen dit thema wordt meer flexibiliteit in het elektriciteitssysteem beoogd om de leveringszekerheid in 2030 en verder te verzekeren, waarbij de systeemkosten zo laag mogelijk blijven. Daartoe worden innovatieve pilotprojecten ondersteund waarmee technieken of diensten beproeft worden die de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem vergroten.

 • Lokale infrastructuur

Energie-infrastructuur, zoals een stoomnetwerk of een warmtenetwerk, komt in aanmerking voor subsidie als er sprake is van lokale infrastructuur. Het moet gaan om een open infrastructuur waarbij ook andere ondernemingen hierop aangesloten kunnen worden.

 • Overige CO2-reducerende maatregelen

CO2-reducerende maatregelen die niet vallen onder de reikwijdte van een van de andere DEI+ thema’s. Hieronder valt het ondersteunen van pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2 – emissies in 2030.

Wie komen er in aanmerking?

 • Een individuele onderneming die voor eigen rekening en risico een project uitvoert.
 • Een deelnemer in samenwerkingsverband dat minimaal één project uitvoert.
 • Provincies en gemeentes mogen meedoen in een project, maar kunnen zelf geen subsidie ontvangen.

Welke bijdrage geeft de DEI+ subsidie?

De bijdrage is afhankelijk van de aard van het project. De bijdrage ligt tussen de 25% en 70%. Als middelgrote onderneming en kleine onderneming ontvangt u zelfs meer subsidie, middelgrote onderneming 10% en een kleine onderneming 20%. Tevens zijn gemaakte uren ook subsidiabel, hiervoor wordt gebruik gemaakt van een vast uurtarief van € 60,-. De maximale subsidie per project is € 6 miljoen. De subsidie wordt op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Per thema wordt een specifiek budget beschikbaar gesteld, sommige budgetten zijn momenteel al opengesteld.

Meer weten over deze subsidieregeling? Neem contact op met het programmabureau van Stichting Pioneering. 

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)