Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Vul nu de Better Business Scan in!

Datum bericht: 15 februari 2021

Door de Better Business Scan in te vullen krijgt u meteen een rapport dat u inzicht biedt in uw eigen duurzaamheidsstrategie én u voorziet van adviezen om deze te versterken. De Better Business Scan is ontwikkeld door de Erasmus Universiteit en inmiddels door meer dan 1000 ondernemers in Nederland gebruikt, met zeer positieve resultaten.

Klimaatbuffers

Wat, waarom en kan ik er iets mee?

 

De uitdaging

Klimaatverandering leidt ook in Twente tot een aantal grote uitdagingen, vooral op het gebied van droogte en wateroverlast. Er zijn stevige investeringen en maatregelen nodig om Twente waterrobuust en klimaatbestendig in te richten. Bijvoorbeeld door zogenaamde klimaatbuffers aan te leggen. Dat zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en vervullen ze een rol bij het vasthouden en opvangen van water, het voorkomen van watertekorten, het temperen van hitte en het verminderen van kooldioxide in de atmosfeer. Zo kunnen klimaatbuffers bijdragen aan de leefbaarheid van Twente.

 

Klimaatbuffers

Natuurlijke klimaatbuffers worden al succesvol toegepast, ook in Twente. Een mooi voorbeeld is het Kristalbad: een 40 ha groot gebied tussen Hengelo en Enschede dat in staat is om 187.000 m3 water te bergen als dat nodig is. Maar het is veel meer dan dat: Het is ook een biologisch in- en doorstroomsysteem. Verschillende compartimenten in het Kristalbad worden om beurten gevuld, lopen leeg en vallen droog. Onder invloed van licht, lucht en plantengroei doet de waterbodem zijn zuiverende werk: het af breken en omzetten van voedingsstoffen. Zo zorgt de watermachine voor de hoogst haalbare verbetering van de waterkwaliteit. Dit technische hoogstandje is te zien en te volgen door de argeloze én de geïnteresseerde bezoeker. Die vinden in deze groene buffer ook nog eens op korte afstand allerlei landschapstypen, van droog naar nat en van bosachtig via struiken, riet en ruigte naar open water. Het gebied heeft daarmee een heel eigen landschappelijke identiteit gekregen waar veel verschillende soorten vogels zich thuis voelen. Het Kristalbad wordt wel een soort zebrapad voor de fauna tussen noordoost en zuidwest Twente genoemd.

 

Samen aan de slag

Het ontwikkelen, aanleggen en beheren van klimaatbuffers kunnen overheden niet alleen. Dergelijke ingrepen vragen om nauwe samenwerkingen tussen overheden, natuurorganisaties én marktpartijen. Deze laatste zijn eigenlijk nog maar nauwelijks betrokken. Terwijl er wellicht wél kansen liggen voor ondernemers om bij te dragen én nieuwe business te ontwikkelen.

 

Het onderzoek

Om deze kansen te verkennen én om meer inzicht te krijgen in uw duurzaamheidsambities, prioriteiten en uitdagingen doen de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, waterschap Vechtstromen, de Erasmus Universiteit en Wageningen University & Research samen onderzoek. In heel Nederland, maar nu ook in Twente. Stichting Pioneering doet graag mee en denkt dat veel deelnemers geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het onderzoek en kennis te maken met het concept klimaatbuffers en de kansen die deze wellicht bieden. Met als wenkend perspectief: het ontwikkelen en opschalen van natuurlijke klimaatbuffers in Twente door een grotere betrokkenheid van (Twentse) ondernemers. Want het Twentse Kristalbad laat zien dat klimaatbuffers vooral succesvol zijn wanneer zoveel mogelijk functies gecombineerd worden, zoals recreatie, natuurbeheer, waterbeheer en landbouw. Maar wellicht ook woningbouw of andere bedrijvigheid. Benutten we wel alle kansen die klimaatbuffers voor velen kunnen bieden? We horen graag wat u ervan denkt en vindt. Maar ook willen we u iets bieden waarmee u ook iets kan in en voor uw eigen onderneming. Daarom deze Better Business Scan.

 

De Better Business Scan

Door de Better Business Scan in te vullen krijgt u meteen een rapport dat u inzicht biedt in uw eigen duurzaamheidsstrategie én u voorziet van adviezen om deze te versterken. De Better Business Scan is ontwikkeld door de Erasmus Universiteit en inmiddels door meer dan 1000 ondernemers in Nederland gebruikt, met zeer positieve resultaten. Voor dit onderzoek naar kansen voor en met klimaatbuffers is deze verder ontwikkeld en aangepast. Naast uw eigen adviesrapport worden de resultaten van de ingevulde scans verzameld en geduid in een eindrapport. Dát rapport delen we ook met u en leggen we in het voorjaar op tafel tijdens een Pioneering Café. Waarbij het goed is om te weten dat gepubliceerde resultaten niet te herleiden zijn tot uw onderneming, we gaan uiteraard zeer vertrouwelijk om met de door u aangeleverde informatie. 

 

Het invullen van de De Better Business Scan duurt tussen de 20 en 30 minuten. U ontvangt direct uw persoonlijke rapport. 

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Vul nu de Better Business Scan in!