Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Afstudeeronderzoek Compoze blokken

Datum bericht: 4 november 2014

In 2011 heeft Shandrick Elodia meegedaan aan een prijsvraag over een oplossing voor de manier van bouwen op Curaçao. De oplossing van Shandrick en zijn ontwerppartner behoorde tot de top 10 van beste ideeën. Dit concept heeft Shandrick in zijn afstudeeropdracht als industrieel product ontwerper bij het Kennis Centrum Design & Technoloy verder doorontwikkeld, met ondersteuning van Pioneering en Van Dijk Bouw.
Voor de doorontwikkeling is inmiddels een campagne gestart op www.crowdfunded.nl/project/compoze-blokken

Bouwen door particulieren in Curaçao

Op Curaçao bouwen particulieren vaak op een zeer ambachtelijke manier hun eigen huis. Deze ambachtelijke bouwwijze vereist diverse vakbekwaamheid en verschillende gereedschappen. Men is veel tijd en geld kwijt met de bouw van zijn huis. Prefabricatie zou het aantal klusstappen op de bouwplaats kunnen verminderen. Door gebruik te maken van blokken kant-en-klaar geleverd met isolatie, gevelbekleding en voorzieningen om installaties aan te bevestigen, kan zowel de snelheid als de eenvoud verbeterd worden. Hiervoor zou ieder willekeurig persoon de blokken kunnen plaatsen, zonder gebruik van machines, duur gereedschap of vakbekwaamheid.

De onderzoeksvraag van Shandrick was dan ook: in hoeverre is het mogelijk om een gebouw voordelig te bouwen met draagbare prefab blokken, zonder gebruik te maken van machines, dure gereedschappen of vakbekwaamheid.

 

Compoze blokken

Op basis van bovenstaande onderzoeksvraag heeft Shandrick Elodia prefab slimme bouwblokken ‘Compoze blokken’ ontworpen. Deze blokken zijn, vanwege hun geometrie, goed in elkaar te schuiven zodat een kierloze verbindingen ontstaat. Hiermee kan zowel de draagconstructie van een woning als het dak gebouwd worden. In de blokken zijn voorzieningen gemaakt voor het bevestigen van leidingen. Door het prefab bouwen van een gebouw met compoze blokken, kan het gebouw ook weer eenvoudig gedemonteerd en verplaatst of omgebouwd worden. De blokken zijn ook demontabel zodat de verschillende materialen afzonderlijk gerecycled kunnen worden.

Na het opstellen van een uitgebreid PvE, is gestart met een geometrisch onderzoek waarbij zoveel mogelijk digitaal de verschillende mogelijkheden zijn uitgewerkt. Onderzocht is met welke blokvorm een rechthoekige en driehoekige wand kan worden gevormd met zo min mogelijk verschillende vormen. Daarnaast is onderzocht welke methode het beste is om de vloer/dak op de wanden te leggen. Er is ervoor gekozen om de vloer precies zo in elkaar te zetten zoals de wanden. Hierbij wordt gestart in een hoek met het plaatsen van de eerste twee blokken. Hierdoor is er een steun over twee wanden die ervoor zorgen dat de al geplaatste vloerstukken horizontaal blijven hangen. Doordat blokken aan elkaar vastgebonden worden, kan de hele vloer gevuld worden.

Vervolg

Shandrick Elodia heeft berekend wat een woning zal kosten indien de blokken van hout of lichtgewicht beton gemaakt zouden worden. Beide materialen zijn mogelijk om te komen tot een prefab blokkensysteem. Een betonnen bloksysteem zal echter veel goedkoper zijn. Als vervolgonderzoek is het daarom gewenst om na te gaan of het bloksysteem in lichtgewicht beton gerealiseerd kan worden. Voor zowel de houten als lichtbetonnen blokken zijn praktijktesten op waterdichtheid en sterkte gewenst. In verband met de kosten van het produceren van een grote hoeveelheid blokken, zijn deze testen niet uitgevoerd.

Lees hier het afstudeeronderzoek.

Wilt u Shandrick helpen met een donatie zodat hij zijn idee verder kan brengen?? Meld u dan via info@pioneering.nl en wij nemen contact met u op!!

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Afstudeeronderzoek Compoze blokken