Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Samenwerking op basis van goed vertrouwen is de sleutel voor succes

Datum bericht: 11 juli 2017

Op maandagmiddag 10 juli vond de bijeenkomst 'Aanbesteden van bouwteams, een blik vanuit beleid en regelgeving' plaats. De organisatie hiervan lag in handen van de stuur- en werkgroep Inn2GWW.

Dhr. Hans Boes – docent en onderzoeker bij vakgroep Bouw Infra van Universiteit Twente – zette aan het begin van de middag uiteen welke projecten hij in de afgelopen jaren heeft gemonitord voor zijn onderzoek naar bouwteams. Hij ging nader in op het spanningsveld tussen enerzijds het streven naar contractuele zekerheden en anderzijds. Hij gaf toelichting op de spanning die staat op enerzijds het uitschrijven van contractvoorwaarden, controlebehoefte vanuit ON’ers en boetes en anderzijds de wens op als gelijkwaardige partners in teamverband samen te werken aan een oplossing voor een project.

Hans gaf voorbeelden van aanbestedingen waar een klassiek alsook een geïntegreerde variant van het bouwteam werd gebruikt. Na deze uiteenzetting van Boes Na deze uiteenzetting verzorgenden achtereenvolgens Dick Schipper van de gemeente Hellendoorn, Sander Heitbaum van NTP Infra en Jos Immerman van de gemeente Borne, en Benno Meulenbroek van AkzoNobel en Wim Mulder van Van Heteren presentaties over hun ervaringen met het bouwteam bij projecten waarin zij betrokken waren.

Uit de presentaties en tijdens de discussie bleek dat vertrouwen het vertrekpunt dient te zijn anders wordt om tot een succesvolle samenwerking in bouwteam te komen. Er leek wel enig verschil te bestaan tussen de particuliere sector (waaronder ook de B&U bouw valt) en publieke sector, omdat de laatste zich onder meer gehouden weet aan de aanbestedingswet en -regelgeving. Uit rondvraag bleek circa een derde tot een kwart van de aanwezige personen (~50 man) betrokken te zijn geweest bij een bouwteamverband waarbij ook werd geconstateerd dat de belangstelling om meer in bouwteam te gaan samenwerken toeneemt.
 

 

 
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Samenwerking op basis van goed vertrouwen is de sleutel voor succes