Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKennis delen en inspireren
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Presentatie resultaten MDO-lab grondgebonden jaren ’70 woningen

Datum bericht: 17 juli 2017

Corporaties, bedrijven en kennisinstellingen pionieren samen en delen kennis in concrete projecten. Dit doen ze in zogenaamde MDO-labs oftewel proeftuinen waarin ruimte is voor experimenten Meest Duurzame Oplossing (MDO) en het doorlopen van leercurves voor opschalen en versnellen. Centraal staan slimme en innovatieve oplossingen die bijdragen aan de route om de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal te hebben. Dit mag door bijvoorbeeld in een keer naar Nul op de Meter te gaan maar ook in opeenvolgende stappen in de tijd (tot 2050). De Twentse corporaties hebben circa 80.000 sociale huurwoningen die in de komende 33 jaar naar energieneutraal gebracht moeten gaan worden.

Resultaten

Op 13 juli presenteerden de bedrijven, die betrokken zijn bij de MDO-lab grondgebonden jaren ’70 woningen, hun resultaten aan vertegenwoordigers van de betrokken corporaties; De Goede Woning, Reggewoon en Viverion. Medewerkers van Klein Poelhuis, Loohuis Installatieadvies, Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen , Vastbouw (inclusief dochterbedrijf Energy Building) en Wolters Vastgoed Onderhoud hebben gezamenlijk allerlei varianten uitgewerkt voor jaren ’70 woningen van de 3 corporaties. Hierbij varieerde het van het vertrouwde A+-label tot energieneutraal en nul-op-de-meter.  
 
 

“Bewust ben ik even op de achtergrond gebleven om corporaties en bedrijven de ruimte te geven. Het mooie aan deze vorm is dat alle partijen open en gezamenlijk aan innovaties hebben gewerkt en gerekend. Dus niet een aanbod in 
concurrentie van groepen aannemers met hun eigen installateurs en onderhoudsbedrijven, maar gezamenlijk aanbod. Dit geeft meer ruimte voor innovaties en ideeën. Ook zag ik meerdere varianten per energieambitie. De ene was bijvoorbeeld meer gericht op de schil en bij de andere werden meer installatietechnische oplossingen toegepast. Ook technieken die net in de markt zijn geïntroduceerd, of nog geïntroduceerd gaan worden, vond ik erg interessant. We hebben het immers over innoveren,” aldus Chef werkplaats duurzaamheid Gerard Salemink.  
 
De gezamenlijke marktpartijen hadden niet alleen technisch en energetisch aan de concepten en woningen gerekend, maar ook financieel. Het mooie van deze aanpak is dat de corporatie al direct een kostenindicatie heeft bij een bepaalde aanpak. “De corporatie heeft als het ware een snoeppot met heel veel varianten en prijzen” aldus Arjan van ’t Hul, directeur bij Ter Steege.  

Leercurve

De leercurve kwam ook nog ter sprake. De gezamenlijke Twentse corporaties hebben immers heel veel van dit soort woningen in hun bezit. Deze leercurve is onderwerp van gesprek en nadere uitwerking en vindt plaats in dit lab. Bij de geschetste varianten wordt nader bekeken óf en wanneer deze rendabel zijn voor een corporatie.  “Hoeveel kan de prijs zakken bij procesoptimalisatie en/of opschaling?” Hierop is natuurlijk niet direct antwoord te geven. Aandachtspunten die hierbij aan de orde kwamen waren: schaal, snelheid en aantallen, borging, prijsstijgingen uit de toelevering en koppelen aan natuurlijk onderhoudsmoment van de corporatie. Dit onderwerp zal zeker weer op de agenda komen.  
De aanwezige corporaties waren enthousiast over hetgeen gepresenteerd werd. ‘Mijn complimenten', waren de woorden van Wouter Ribberink van Reggewoon, ‘Mooi zo’n concreet overzicht met ook concrete cijfers’ volgens Evert-Jan Voortman van De Goede Woning en ‘We hebben wat te kiezen en krijgen dus maatwerk’ aldus Henk Jets van Viverion.
Allemaal reacties waaruit we kunnen concluderen dat we flinke stappen maken.  

Vervolg

Voor het vervolg zijn een aantal praktische zaken afgesproken. De corporaties analyseren het aanbod nog een keer individueel en rustig. Het is veel informatie om in een keer te beoordelen. De bedrijven nemen tijd voor een individuele toelichting. Tot slot is afgesproken dat een kleine delegatie van de bedrijven de aanpak en de uitgewerkte concepten toelicht aan het kernteam van de veertien Twentse corporaties. Het thema van de leercurve zal dan ongetwijfeld weer op tafel komen. 
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Presentatie resultaten MDO-lab grondgebonden jaren ’70 woningen