Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKennis delen en inspireren
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Onderzoek: Nul op de Meter renovatie voor €30.000,-- na doorlopen leercurve

Datum bericht: 17 juli 2017

Welke leercurve kan de bouwsector doorlopen zodat de kostprijs van een Nul op de Meter (NoM) renovatie significant daalt en wat betekent dit voor de aanbesteding strategie van een corporatie? Naar deze vraag heeft Ruud Kok, student international business administration aan de Universiteit Twente, (literatuur) onderzoek gedaan. De focus ligt op 1 deel van de gehele aanbestedingsstrategie: de distributie van de aanbesteding over de jaren en is gebaseerd op de leercurve theorie van T.P. Wright.

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat corporaties zouden moeten starten met het in de markt zetten van een laag aantal renovaties. Dit kan dan stapsgewijs en op een soort van exponentiële manier worden opgeschaald zodat bouwbedrijven ‘maximaal’ profiteren van het doorlopen van een leercurve met een verdere potentiele kostenverlaging voor een NoM renovatie tot een kostprijs van €40.000. Onderdeel van de leercurve is dat marktpartijen continue haar proces, product en hun technologie doorontwikkelen. De bouwindustrie zal daarvoor design, innovatie en industrialisatie als uitgangspunt moeten nemen.  
Lees hier de context van de scriptie en een link naar de scriptie zelf en het rekenmodel van de leercurve irt de kostprijsverlaging.  
 

Context

Deze scriptie gaat over een innovatie in de Nederlandse bouwmarkt: Nul op de Meter (NoM) huizen. Sociale huurwoningen die niet energie efficient zijn, kunnen worden gerenoveerd tot energie neutrale huizen. Deze energie neutrale huizen worden NoM huizen genoemd. Momenteel worden de kosten voor deze NoM renovatie te hoog gevonden; de verwachting is echter dat deze kosten zullen gaan dalen door onder andere de leereffecten and de toepassing van industrialisatie praktijken in de bouwsector.  
 
Het doel van deze scriptie, is het opzetten van een aanbestedingsstrategie voor woningcorporaties zodat de kosten van een NoM renovatie omlaag gaan naar minimaal €30.000. De focus ligt echter op 1 deel van de gehele aanbestedingsstrategie: de distributie van de aanbesteding over de jaren. De schatting van de kostprijs is gebaseerd op de leercurve theorie van T.P. Wright. De bijbehorende leercurve word berekent door het invoegen van een kostprijs van het eerste NoM renovatie project van €130.000 en een 90% leer tempo.  
 
Gegeven dat de NoM renovatie prijs momenteel schommelt rond de €60.000-70.000 per huis, kan er geconcludeerd worden dat er nog genoeg ruimte over is voor verdere kostenverlagingen gebaseerd alleen op de leereffecten.
 
Echter, de leercurve vlakt af rond €40.000 en dat is niet genoeg, want de markt wil graag naar €30.000 en eventueel nog lager. De resterende €10.000 van de kostenverlagingen zullen dus moeten komen van schaalvoordeel effecten zoals bijvoorbeeld joint procurement activiteiten en industrialisatie praktijken in de bouwsector, zoals prefabricatie en andere methodes die de efficiëntie in de bouwsector verhogen. Wat betreft de distributie van de renovaties over de jaren, er kan geconcludeerd worden dat de renovatie productie langzaam moet starten met een laag aantal renovaties. Dit moet dan stapsgewijs en op een soort van exponentiële manier worden opgeschaald.  
 
 
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Onderzoek: Nul op de Meter renovatie voor €30.000,-- na doorlopen leercurve