Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Pitch & Match ‘Toekomstbestendig bouwen met duurzame innovaties’

Datum bericht: 17 oktober 2017

Op 10 oktober organiseerde Pioneering op de beurs Bouw Compleet in Hardenberg, een Pitch & Match ‘Toekomstbestendig bouwen met duurzame innovaties’. Deze bijeenkomst in een dynamische omgeving op de beursvloer, werd georganiseerd door de werkplaats Noordwest-Overijssel en was gericht op ondernemers, opdrachtgevers en professionals vanuit de bouw- en installatiesector, inclusief toeleveranciers en dienstverleners.

Innovatieve materialen, producten en diensten
Op het gebied van duurzaamheid in de bouw zijn er diverse innovatieve producten en diensten beschikbaar die niet bij het grote publiek bekend zijn en juist een interessante en alternatieve oplossing bieden voor toekomstbestendig (ver)bouwen.

De bijeenkomst startte met een woord van welkom door Pioneering werkplaatschef NW-Overijssel Gertjan Brand en een toelichting op de projecten van Pioneering. Hierin kwam naar voren dat Pioneering ‘bottum-up, regionaal en aanvullend’ werkt aan relevante maatschappelijke opgaves en ontwikkelingen in concrete ‘werkplaatsen’ en projecten. Dit door te agenderen, ontmoeten, matchen, innoveren en kennis te ontwikkelen & delen. Thema’s waaraan wordt gewerkt zijn onder meer de energietransitie, duurzaam bouwen, circulaire economie, IDF-bouw (HTSM) en de klimaat actieve stad.

Pioneering kent bijna 200 deelnemers en is betrokken bij zo’n 100 innovaties.

Gerhard Hospers van Greenworks gaf onder de noemer ‘duurzaamheid en energieneutraal’ een presentatie over duurzaamheid en de nieuwe wetgeving op het gebied van duurzaamheid. Nieuwbouw moet vanaf 1 januari 2020 bijna energieneutraal zijn. En ook voor de bestaande bouw zijn de ambities hoog. Aan de hand van theorie en praktijk werd het verband tussen Energieneutraal, NOM en BENG aangegeven en kwamen diverse concrete voorbeelden voorbij.

Pitches
Vervolgens waren er een drietal pitches over 'Noviteiten op het gebied van duurzame producten en diensten':

Als eerste nam Johan Bel van Mijn Waterfabriek de aanwezigen mee naar de mogelijkheden van het zelfvoorzienend of zelfs tot bron van water maken van woningen en/of bedrijfspanden. Zijn boodschap was dat ieder gebouw, iedere woonwijk of bedrijvencomplex waterneutraal kan worden gemaakt. Dit tegen de achtergrond dat ons klimaat verandert, waardoor onze watersystemen onder druk komen te staan. Mijn Waterfabriek treedt hierbij op als adviseur en leverancier van innovatieve producten en systemen.
 

Vervolgens nam Henry Heetebrij van de Heetebrij-groep de aanwezigen mee op de reis die ze de afgelopen jaren hebben gemaakt door als aannemersbedrijf naast de bouwactiviteiten heel bewust ook te werken aan een eigen asbestsaneringsbedrijf. Nieuw in de sector is dat hierin een combi wordt gemaakt tussen bouwactiviteiten en saneringswerkzaamheden, waar de traditionele saneerders vrijwel altijd gerelateerd zijn aan de sloopbranche. Door deze nieuwe combi kan de klant een totaalpakket geboden worden van sanering en (ver)bouw of realisatie van bijvoorbeeld een compleet nieuw dak of nieuwe dakbedekking.

Als laatste spreker hield Gerard Salemink, vanuit het Lectoraat Innovatieve Technologie in de Bouw  van Saxion actief als chef werkplaats Duurzaamheid van Pioneering, een presentatie ‘van productinnovaties naar diensteninnovatie’. Hierin kwamen naast enkele nieuwe materialen vooral aspecten naar voren rond klantgerichtheid, Total Cost of Ownership (TCO), inzoomen op doelgroepen (er is geen standaard-klant) en praktijkvoorbeelden van energieneutraal renoveren in Overijssel inclusief bevindingen uit een onlangs afgeronde deelnemersenquête. De presentatie werd afgesloten met info over het recent gestarte VNG-project Energieneutraal verbouwen, dat volop kansen biedt voor bedrijven die producten en diensten leveren rond duurzaam verbouwen.

Netwerkborrel: napraten en contact
Tijdens een netwerkborrel werd er aan verschillende tafels ‘in klein comité’ geanimeerd nagepraat. Ook zijn er tijdens de bijeenkomst vervolgcontacten gelegd en afspraken gemaakt.  

Mocht u interesse hebben om lid te worden van Stichting Pioneering, dan wel meer willen weten over innovatie in de bouw, neem dan contact op met werkplaatschef NW-Overijssel Gertjan Brand via g.brand@pioneering.nl of (06) 183 44 2727. 

 
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Pitch & Match ‘Toekomstbestendig bouwen met duurzame innovaties’