Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Circular Economy Booster verbindt regionale netwerken op het thema ‘Circulariteit’

Datum bericht: 30 oktober 2017

Op maandag 16 oktober kwamen, op uitnodiging van Nederland Circulair, netwerken van regionale partners zoals Gemeente Enschede, Enschede Textielstad, Stichting Pioneering en NRK Recycling, samen om met elkaar en van elkaar te leren. Nederland Circulair stimuleert zowel mensen als organisaties om circulair te ondernemen en innovatiever te produceren, consumeren, financieren en organiseren. In deze regiobijeenkomst kwamen zowel beginnende als koplopende deelnemers tezamen om elkaar te inspireren.

Het welkomstwoord was van wethouder Eelco Eerenberg die als gastheer van deze sessie de bijna 70 aanwezigen welkom heette. Hij benadrukte het belang van een circulaire economie en lichtte dit toe met een aantal goede voorbeelden uit regio Twente. Martin Huiskes van LKSVDD Architecten nam de zaal mee de vele aspecten van een circulaire economie. Met af en toe een kritische noot had hij een presentatie  die bij het publiek erg positief ontvangen werd. Daarna was het tijd voor de ronde tafelgesprekken. Inn drie groepen gingen de deelnemers op de thema’s Bouw, Maakindustrie en een gemengde tafelTextiel en Bouw uiteen. 

Binnen de tafel bouw is Rutger Vrielink, directeur van Pioneering, met de deelenemers in gesprek gegaan waarbij thema’s als Duurzaamheid, Energiezuinigheid, Recycling, Hergebruik materialen, Demontabel, IDF bouw, Groen asfalt, Cement etc direct werden genoemd bij het voorstelrondje.  Veelgebruikte gebruikte termen waren ook ‘zoektocht’, ‘pionieren’, en ‘transformeren’. Tijdens deze tafel is de stelling 'Circulair Bouwen is niet moeilijk' neergelegd. Een aantal reacties waren

• Er kan en is al veel. Technisch geen probleem. Maar Mindset is er nog niet. 

• Leren en ervaring opdoen, kleinschalig

• Veel hergebruik maar level laag, aandacht voor zijn.. kan beter

• wet en regelgeving belemmering..

• Ambitieuze opdrachtgevers

• Ambitie bij leveranciers 

• Anders ontwerpen en construeren ivm hergebruik 

• MPG, milieuparagraaf 

• TCO, aanvangsinvestering hoger

• Gebouw als grondstoffenbank, madaster toepassen als driver 

• Neem je de grondstoffen terug of blijf je eigenaar dan ben je verzekert van grondstoffen in de toekomst

• Optimaliseren restwaarde met CB

• IDF bouw, flexgoed, standaardisatie

• Meer investeren dan functie op dat moment eist ivm andere functies toekomst. 

• Maatschappij moet het wat waard zijn. Regelingen, belastingbetaler, ..

Aan het einde van de sessie werd er bij afronding de vraag gesteld: Wat is na vanmiddag je eerst volgende stap, waar begin je mee of wat breng je (nog) verder? De antwoordenn hierop waren 

• CE borgen in Opdrachtgeverschap en uitvragen van aanbestedingen 

• Hoe gaan we om met gronden? Waarde hiervan etc

• Blijven inspireren en praten over CB

• Enthousiasme uitstralen 

• Leveranciers stimuleren

• Vertel het voort 

• Mooier, beter slimmer ontwerpen

• Alle facetten meenemen 

• Opdrachtgever helpen en wijzer maken

• Geld en waarde als kans? Of niet? Morgen mee bezig 

Aan de gemengde tafel Textiel en Bouw leidde Annemieke Koster, eigenaar van Enschede Textielstad, de ronde tafel. Annemieke legde de vraag neer: Waar zit de uitdaging? Komt circulariteit vanuit de consument of vanuit de sector?

• Bouw: de markt vraagt het nog niet, opdrachtgevers moeten over op circulair, en moeten worden overtuigd door circulaire pioniers. 

• Mode (Vermillion): overheid moet niet komen met regels, handboek en platforms, regelgeving in Europa spreekt elkaar tegen en bemoeilijkt voor Vermillion de zaak. In plaats daarvan de overheid als launching customer. Boodschap/storyteling is voor nieuwe merken steeds belangrijker, ipv money-driven systeem. 

• Nederlandse markt is vooral prijsgedreven. Toch enkele opkomende merken die het verhaal vertellen en daar een heel mooi product mee maken (Blue Loop bijvoorbeeld). Duurzaam sourcen begint een trend te worden. 

• We rekenen het door en kiezen alsnog voor de goedkopere mainstream optie. Prijs blijft doorslaggevend.  

• Circulair gaat nu vooral om het verhaal, we moeten naar een situatie toe waarin het geen storytelling meer is, maar business as usual. 

• Behoefte aan transparantie. Het verhaal is belangrijk, maar dat moet wel kloppen. 

• Prijs van ‘vieze’ producten zoals vliegrijzen bijvoorbeeld duurder maken dan het duurzame alternatief, zodat duurzaamheid financieel interessant wordt. 

Hierna kwerd er nog gediscussieerd rond de vragen: Wie heeft de verantwoordelijkheid? Moet de consument om duurzaamheid vragen, of moet de markt het aanbieden? Moet de overheid ingrijpen? Hierbij kwam naar voren dat 

• Inkopers (consument, buyers bij merken, inkopers bij overheid) hebben de verantwoordelijkheid. Schaalvergroting is nodig, daarom orders combineren, samenwerken, etc. Door slim ondernemen schaalvergroting. 

• Niet de consument opvoeden, maar de burger. En daarmee zowel consument als professional en CEO opvoeden. Verantwoordelijkheid nemen. Due Diligence. 

• Energielabel in kleding. Zonder druk gebeurt er geen fuck 

• Hele keten moet transparant zijn en verantwoordelijkheid nemen. Verhaal vertellen en naar verhaal vragen.

Binnen de discussiegroep Maakindustrie ging Jan-Bert Jonker van De Paauw Recycling/Rodepa Plastics met de deelnemers in gesprek over onderwerpen als hernieuwbare grondstoffen, duurzaamheid en energie efficiency.  Tijdens een eerste rondje waarin de zich aan elkaar voorstelden kwamen de kernwoorden ‘voorop lopen, ‘pionieren’, ‘tegenwerking’, ‘onbekendheid’, ‘vernieuwing’ veelvuldig voor. De stelling 'Circulair Bouwen is niet moeilijk'  werd uitvoerig besproken. Wat waren de conclusies:

•       Markt is veelal nog niet echt toe aan CE

•       In sommige situaties worden circulaire plannen tegengewerkt door lineaire ondernemers (wegenbouw)

• Er is nog veel angst bij de overheden om progressieve en vernieuwende technieken toe te staan

• Angst van overheden wordt veelal veroorzaakt door gebrek aan kennis, onbekend maar onbemind

• Overheid stelt hoge eisen aan bewijslast om circulair alternatief te kunnen vergelijken met lineair alternatief,

• Wet en regelgeving belemmering.

• Burgers en bedrijfsleven zijn vooruitstrevend, overheid trapt vaker op de rem

• Welke methodes kunnen wij gebruiken om mate van circulariteit vergelijken

• Producenten verantwoordelijk houden voor terugname/hergebruik en recycling producten

• Overheid moet circulaire economie stimuleren met een uiteenlopend scale van instrumenten (wetgeving, financieel), EC moet hier ook over nadenken

• Circulair ondernemen is een mooie uitdaging, men doet dit omdat het voor de toekomst nieuwe mogelijkheden kan bieden

De middag werd afgesloten met een netwerkborrel waar mooie verbindingen zijn gelegd. Tijdens deze middag is genoeg input opgehaald om een vervolgsessie in het voorjaar van 2018 te organiseren.

 

 
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Circular Economy Booster verbindt regionale netwerken op het thema ‘Circulariteit’