Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Succesvolle tweede kennissessie Toekomst van de Wegbeheerder

Datum bericht: 20 november 2017

Op woensdagmiddag 15 november werd in het districtsgebouw van Rijkswaterstaat Hengelo een gevolg gegeven aan de sessie Toekomst van de Wegbeheerder. Een maand eerder startte deze reeks te Zwolle met presentaties over smart mobility, connected, cooperative en automated driving. Het gesprek over smart mobility werd in deze tweede bijeenkomst dichter bij de grond- weg en waterbouw gebracht.

Er waren gemeenten, aannemers, ingenieurs- en adviesbureaus en de provincie Overijssel vertegenwoordigd. Pioneering vindt het belangrijk om de groepen verkeerskundigen, wegenbouwers en beheerders bij elkaar te brengen omdat deze kruisbestuiving inzichtelijk maakt welke ontwikkelingen op voertuigmobiliteit invloed hebben op de aanleg, het (virtuele) operationele beheer en onderhoud van de weg. 
 
Om 13h30 trapte Frans op de Beek (oud top-adviseur Rijkswaterstaat) af met een presentatie. Naast het aanstippen van mobiliteitsontwikkelingen, ging hij onder andere in op de communicatie tussen voertuigen onderling (V2V), tussen voertuigen en infrastructuur en vice versa (I2V). Hij lichtte toe dat de rol van de wegbeheerder gaat veranderen. Er zullen nieuwe taken bij komen en andere taken worden geleidelijk naar de markt verplaatst. In geval van I2V communicatie, zal een nieuwe overheidsrol bijvoorbeeld kunnen worden om data-uitwisseling (via wifi-p, 5G etc.) mogelijk te maken. Een andere huidige taak van de wegbeheerder, nl. het plaatsen van bewegwijzering en routeinformatie, zal volgens hem gedeeltelijk en geleidelijk digitaliseren en naar de markt verschuiven. Over het algemeen zal de markt verkeersdata gaan meten om daarmee verkeersstromen te coördineren (voorheen m.n. een overheidstaak). De overheid blijft verantwoordelijk voor bereikbaarheid, leefbaarheid en doorstroming en incident management. De uitdaging wordt om een overgangsfase, waarin conventionele, connected en geautomatiseerde voertuigen rijden, soepel te laten verlopen.  
 
Als tweede ging Evert Klem (RHDHV) in op praktijktesten met slimme voertuigsystemen zoals adaptive cruise controle, lane keeping, en emergency brakes. Evert lichtte toe dat deze systemen nog niet feilloos werken. Hij liet op basis van een aantal tests bijvoorbeeld zien dat systemen nog (gevaarlijke) fouten maken als de wegmarkering imperfect is, er slechte weersomstandigheden zijn en wanneer remsystemen gevaarlijke objecten nog niet herkennen. Omdat we niet volledig kunnen vertrouwen op systemen, wordt het gesprek aangegaan met automotive industrie. De GWW kan deze systemen op termijn wel helpen. Als GWW zouden we ons daarom af kunnen vragen óf en hoe we belijning beter detecteerbaar maken. Een andere vraag is hoe we herkenbare fysieke obstakels kunnen plaatsen die remsystemen van zelfrijdende auto’s wél kunnen herkennen. Evert schonk tot slot aandacht aan het geschikt maken van ontwerprichtlijnen voor zelfrijdende auto’s. Dit wordt een zeer geleidelijk proces, maar dat het veranderen gaat, lijkt vast te staan. 
 
Joost de Jong (Provincie Gelderland en verkeerskundige bij Arcadis) vertelde tot slot meer over de data-uitwisseling die hoofdzakelijk te maken heeft met connected driving. Arcadis werkt samen met overheden, bedrijven en andere ingenieursbureaus aan het beschikbaar maken van landelijk uniforme data voor individuele weggebruikers. Een van de initiatieven is bijvoorbeeld de slimme verkeersregelinstallatie (iVRI). Ook ontwikkelt het consortium een systeem voor uitwisseling van data over wegwerkzaamheden, restduur van incidenten, snelheidssignalering, parkeerroutes en evenementen. Om dit te kunnen doen, maken ze gebruik van de data uit de installed-base van bestaande apps (o.a. Flitsmeister). Uiteindelijk zullen nieuwe ontwikkelingen de wegbeheerder de extra rol van dataleverancier toebedelen. De verantwoordelijkheid voor de accuratesse en volledigheid van de verzamelde en ontsloten data is momenteel in de ontwikkelfase van Talking Traffic nog een discussiepunt. De vraag “In hoeverre is de overheid verantwoordelijk voor goede infra-data?” is dus nog niet beantwoord.  
 
De groep aanwezigen sloten de middag tevreden af. Vanwege de brede interesse in het onderwerp wil Pioneering in het begin van 2018 een volgende bijeenkomst organiseren. Deze bijeenkomt kijkt op twee manieren naar smart mobility. Enerzijds gaan we ons afvragen hoe deze ontwikkeling het werk verandert op gemeentelijk en lokaal niveau zijn. Anderzijds zal deze bijeenkomt zich ook gaan richten op de meer proactieve vraag hoe Oost Nederland de bestaande initiatieven verder kan helpen. 
 
Voor de algemene presentatie van deze dag klik hier.
De stellingen van Rijkswaterstaat vindt u hier.
 
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Succesvolle tweede kennissessie Toekomst van de Wegbeheerder