Weten wat data voor je ontwerp kan doen?Workshop Parametrisch Otwerpen
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Kwaliteitsborging Simulaties van Gebouwen en Installaties voor Ontwerp en Onderhoud

Datum bericht: 24 november 2017

IBPSA NVL is de Nederlandse Vlaamse tak van de internationale non-profit vereniging International Building Performance Simulation Association. IBPSA is een vereniging van en
voor gebruikers, ontwikkelaars en onderzoekers van gebouw prestatie simulatie tools en technologieën met als doel het verbeteren van de gebouwde omgeving. Op 12 december organiseert IBPSA NVL een workshop ”Kwaltiteitsborging Simulaties van Gebouwen en Installaties voor ontwerp en onderhoud”. Graag nodigen we u hiervoor uit.

In het verleden werd veel aandacht besteed aan het toepassen van gebouwsimulatie tools tijdens de ontwerpfase van gebouwen met als doel het in kaart brengen van relatieve verschillen tussen ontwerp alternatieven. Nu wordt een verandering van deze focus zichtbaar. Gedreven door de nationale en Europese regelgeving (BENG, NOM, NZEB), wordt de absolute
prestatie van gebouwen en installaties in gebruik steeds belangrijker. Het doel van veel onderzoek en ontwikkelingstrajecten is dan ook het waarborgen van de geplande prestatie tijdens de exploitatiefase van gebouwen.
 
Geplande (voorspelde) prestatie en gemeten prestaties komen vaak niet overeen. Het gebeurt niet zelden dat er een factor 3 tussen zit. Fenomenen welke in de literatuur ter verklaring van het verschil gehanteerd worden zijn dan ook de zogenoemde performance-gap, rebound effecten etc.. Meestal wordt ter verklaring ook naar foutieve berekeningen verwezen. Aansluitend aan deze observaties is deze workshop bedoelt om met acteurs zoals adviseurs/ontwerpers, aannemers, leveranciers en beheerders/onderhoud deskundige ervaringen en knelpunten uit te wisselen en discussieren. De focus ligt hierbij op het voorspellen van de absolute prestatie van gebouwen en installaties.
 
Het doel van de workshop is om te komen tot een formulering van de belangrijkste vraagstukken die ontstaan in het spanningsveld tussen markt en overheidsbeleid. Deze vraagstukken dienen als basis voor het ontwikkelen van voorstellen voor cursussen, ontwikkeling en/of onderzoeksprojecten welke tot realiseerbare oplossingen moeten leiden.

Het resultaat van deze workshop wordt een document waarin de besproken, nader uit te werken, vraagstukken zijn opgenomen. Dit document wordt na de workshop onder de deelnemers verspreid en zal dienen ter inspiratie voor verdere initiatieven van IBPSA-NVL. Ter voorbereiding van uw bijdrage, zoals bv. een pleidooi, oproep of presentatie van een
illustrerende casus hebben wij onderstaand enkele uitdagende inleidende stellingen geformuleerd:
1. Adviesbureaus moeten mee opdraaien voor de te hoge energiefactuur als blijkt dat hun concept niet presteert zoals beloofd.
2. Dankzij de opkomst van BIM en GIS zal de kostprijs voor gebouwsimulaties sterk afnemen en de kwaliteit verbeteren.
3. Simulaties zijn per definitie niet de werkelijkheid. Het heeft dan ook geen waarde om dit te vergelijken met de werkelijkheid.
4. Gezien de grote verschillen tussen berekend en gemeten gebouw prestatie is een instantie nodig om berekeningsmethodes en resultaten op toepasbaarheid (kwaliteit) te toetsen voordat een bouwvergunning verleend wordt.
5. De kwaliteit van simulaties is lastig te controleren, een keurmerk voor Adviesbureaus zou een voldoende niveau moeten garanderen.
6. De kwaliteit van de simulaties hangt af van de simulatieomgeving maar vaak geldt de regel: garbage in = garbage out.
 
Klik hier voor het volledige programma. Aanmelden kan voor 8 december 2017 via k.schipper@saxion.nl . Wij kijken ernaar uit u op 12 december in Utrecht te ontmoeten!
 
Met vriendelijk groeten,
Christian Struck,   Bestuurslid IBPSA-NVL                     Wim Plokker, Penningmeester IBPSA-NVL
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Kwaliteitsborging Simulaties van Gebouwen en Installaties voor Ontwerp en Onderhoud