Weten wat data voor je ontwerp kan doen?Workshop Parametrisch Otwerpen
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Waterbewuste gemeenschappen

Datum bericht: 15 januari 2018

Waterbewuste gemeenschappen is een project geïnitieerd door Vechtstromen en wordt in samenwerking met partners Pioneering, Saxion en UT uitgevoerd. Doel van het project is antwoord te geven op handelingsperspectieven voor particulieren voor een klimaatactieve stad en de rol van (en kansen voor) ondernemers hierin. Vijf studenten Civiele Techniek van de Academie BBT van Saxion hebben inmiddels fase 1 van hun onderzoek opgeleverd.

Fase 1 gaat in op bestaand handelingsperspectief voor particulieren en bevat een lijst met bestaande maatregelen die er voor de particuliere markt beschikbaar zijn om overlast van overtollig regenwater tegen te gaan. Deze maatregelen zijn op een systematische manier met elkaar vergeleken en is er op basis daarvan een advies gegeven, namelijk om harde half-verharding en infiltratielijnen toe te passen.

 

Op basis van dit advies en verdere resultaten kan verder onderzoek worden gedaan om antwoord te krijgen op vragen als: waartoe zijn bewoners bereid hun tuin klimaat- of waterbestendig te maken?, hoe kan kennis over dit onderwerp omgezet worden in voor de markt aantrekkelijke producten? en hoe kan kennis over dit onderwerp of deze producten worden ingezet bij het waterinfopunt?

Hierna gaan de studenten medio februari aan de slag met fase 2, welke ingaat op ondernemerskansen (marktpotentie) voor bedrijven op dit thema.  Onder leiding van Saxion en de UT wordt dit opgepakt binnen het Stadslab van Saxion, Ruimtelijke ontwikkeling en Planologie.

Onderzoeksvraag 3 wordt in hetzelfde tijdvak (februari – april) opgepakt binnen de master-module ‘Scenario based product design’ van Industrieel Ontwerpen UT. Het ontwerpproces staat centraal in deze module (het samen ontwerpen van producten), niet het komen tot een compleet productontwerp. De wisselwerking tussen wat burger wil/kan en markt wil/kan (scenario’s), kan hier een mooi interactief proces worden.

Eind april organiseert Pioneering een kennissessie waarbij de onderzoeksresulten gepresenteerd worden in samenwerking met de UT, Saxion en Waterschap Vechtstromen. De uitnodiging hiervoor met aanmeldbutton staat eind maart online bij onze events.

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Waterbewuste gemeenschappen