Weten wat data voor je ontwerp kan doen?Workshop Parametrisch Otwerpen
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Ook in 2018 gaan we weer innoveren!

Datum bericht: 25 januari 2018

We zijn alweer met het tiende Pioneering-jaar begonnen en het draait alweer volop. Ook dit jaar gaan we weer met het innovatienetwerk van 200 deelnemers aan de slag om de bouw succesvoller, betrouwbaarder, sneller en zinvoller te laten innoveren!

Samen met ons netwerk gaan we op 5 juli het Pioneering Jubileumevent vieren en kijken we zowel terug als naar de toekomst van Pioneering. Onze werkplaatsen staan weer bol van de activiteiten! Hierbij een kijkje in de keuken van de activiteiten voor 2018.

Binnen de werkplaats Duurzaamheid wordt ook het komende jaar weer volop ingezet op de Meest Duurzame Oplossingen voor renovatie van de bestaande bouw. In "Labs" werken de Twentse corporaties en marktpartijen onder leiding van Pioneering nu een goed jaar samen en de eerste resultaten zijn inmiddels gepresenteerd. Daarnaast is er natuurlijk ook weer aandacht voor Go Duurzaam (verduurzaming gebouwde omgeving), een traject dat we samen met het Bio Energiecluster Oost Nederland opgepakt hebben en voor het "Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed". Voor beide onderwerpen organiseren w in april weer kennissessies.

Een nieuw traject binnen de werkplaats is "RGS, the next step".  Hierbij gaat een werkgroep voor het thema Resultaat Gericht Samenwerken in Onderhoud kijken naar nieuwe meettechnieken, big data en procesoptimalisering voor bedrijven die al goed bekend zijn met RGS.

 

Bij Innovatieve Processen ligt de focus de eerste maanden van het jaar op LEAN, samenwerken en sociale innovatie. Op 8 februari start de eerste "Leergang LEAN” in samenwerking met Saxion en Symbol.  In acht bijeenkomsten gaan deelnemers met LEAN aan de slag onder leiding van professionals uit het werkveld. Tijdens het innovatieontbijt op 29 maart nodigt de werkplaats haar deelnemers uit om gezamenlijk thema's te agenderen en innovaties te delen. 

Op 1 maart start ‘Ondersteboven bekeken’. De werkplaats daagt directeuren uit om zich hiervoor aan te melden, samen met een young professional uit hun organisatie. 10 directeuren staan hun directeursstoel een dag af aan een young professional van een andere organisatie. Ze laten zich inspireren en verwonderen door elkaars aanpak en werkwijze. In vijf vervolgbijeenkomsten worden ervaringen gedeeld en bespiegelen hoogleraren op thema's die bijdragen aan sociale innovatie. 

 

De werkplaats HTSM heeft in januari haar eerste Masterclass Circulair Bouwen met succes afgerond. De uitvoering is nu in volle gang waarbij Pioneering uiteraard ook een begeleidende rol blijft spelen. De vele enthousiaste reacties geven wel aan dat circulariteit bij velen steeds belangrijker wordt. Daarom is er binnen de werkplaats ook komend jaar weer ruim aandacht voor dit thema en lopen er meerdere initiatieven op dit gebied. Daarnaast is in november een IPC traject toegekend waarin tien bedrijven werken aan "Waardecreatie door data". Op 15 februari organiseert de werkplaats een bijeenkomst waarbij ze haar achterban uitdaagt om aan te geven welke nieuwe uitdagingen er opgepakt kunnen worden.

Binnen de werkplaats Inn2GWW  wordt er ook komend jaar verder gekeken naar de rol van de wegbeheerder van de toekomst. Tijdens het jaarevent in november is bij de workshop weer veel input opgehaald om dit thema weer een stap verder te brengen. Ook staat het hergebruik van materialen weer op het programma als een van de projecten waarmee de werkplaats actief aan de slag gaat. Daarnaast is er veel aandacht voor "Resilient City's". In samenwerking met de UT, Saxion en waterschap Vechtstromen wordt onderzoek uitgevoerd onder de naar "Waterbewuste gemeenschappen".  Ook van de resultaten van dit onderzoek wordt u uiteraard weer op de hoogte gehouden middels nieuwsberichten en de kennissessie eind april.

 

Sinds eind 2016 is Pioneering ook actief in de Regio Zwolle. Via bestaande contacten wordt bottum-up en regionaal activiteiten opgezet om ook hier kennis te delen en te bundelen. De ingezette lijn wordt ook in 2018 gecontinueerd en geëffectueerd door nadrukkelijk in de regio zichtbaar, aanwezig en aangehaakt te zijn. Dit gebeurt door concrete projecten, activiteiten, een leergang en themabijeenkomsten met ruimte voor kennisdeling, ontmoetingen en verbindingen te organiseren. Het eerste project dat in deze regio is opgestart, is een traject met de VNG : "Energieneutraal Verbouwen West-Overijssel".

Het gaat weer beter in de bouw! Dat is mooi, maar we moeten vooral niet vergeten om ook nu tijd en aandacht voor kennisdeling te houden. Wij nodigen je dan ook graag uit om vast een aantal sessie vast te leggen die al gepland zijn en in onze eventkalender terug te vinden zijn.

Oost Nederland is goed bezig: deze week wist RTL nieuws Pioneering te vinden met de vraag of de redactie een reportage over de bouw met ons op konden pakken. Het filmpje dat op het nieuws van woensdag 24 januari werd uitgezonden is hieronder te zien.

 

 

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Ook in 2018 gaan we weer innoveren!