Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Inspirerende bijeenkomst ‘Vernieuwen in de bouw? Aan de slag (juist nu!)

Datum bericht: 22 februari 2018

Op dinsdag 20 februari 2018 hield de regiowerkplaats Pioneering Noordwest Overijssel een inspirerende bijeenkomst ‘Vernieuwen in de bouw? Aan de slag (juist nu!)’. De bijeenkomst vond plaats in het Experience Centre van Deltion College in Zwolle en de ruim 40 deelnemers (ondernemers, opdrachtgevers en professionals vanuit de bouw- en installatiesector) waren enthousiast over de vernieuwingsmogelijkheden in de bouw!

Uit de bijeenkomst kwam naar voren dat het belangrijk is om blijvend te innoveren zodat je organisatie toekomstbestendig is en blijft. Wanneer opdrachtgevers, onderwijs, overheden en ondernemers gezamenlijk kennis delen over kansen en vraagstukken en dit in de praktijk toepassen kan versnelling worden gerealiseerd. Tijdens de gezamenlijke brainstormsessies hebben de deelnemers de eerste onderwerpen al benoemd om mee aan de slag te gaan!

Actualiteit & inspiratie, praktijkprojecten en agenda 2018/2019
Het programma bestond uit drie blokken. Hierin werd achtereenvolgens ingegaan op actuele innovaties en inspirerende ontwikkelingen, enkele aansprekende regionale praktijkprojecten én het inventariseren van kennisbehoefte en concrete uitdagingen voor 2018/2019.

De bijeenkomst startte met een woord van welkom en toelichting op het middagprogramma door Pioneering werkplaatschef NW-Overijssel Gertjan Brand.

Actualiteit & inspiratie
Pioneering-directeur Rutger Vrielink nam de deelnemers mee in de actualiteit, uitdagingen en kansen van vandaag & morgen. Er komen grote ontwikkelingen en vraagstukken op ons af op het gebied van energietransitie, high tech systems en materials, adequate infrastructuur, smart engineering, -industry en -buildings etc. Het netwerk van Pioneering biedt de mogelijkheid om gezamenlijk deze thema’s op te pakken.

 

Vervolgens gaf Michiel Bilstra, directeur van het college Techniek & Gebouwde Omgeving van Deltion, zijn visie op het thema ‘Arbeidsmarkt en innovatie: hoe vindt, bind en boei je personeel? Hierin ging hij in op de keuzemotivatie van (potentiële) studenten, een Leven Lang Werken & Leren, hybride- en projectgestuurd onderwijs en inzet van keuzedelen met een regionaal profiel waarin wordt meebewogen met technologische ontwikkelingen en de actuele behoefte van het bedrijfsleven. Deltion en Landstede werken samen aan de inzet van thema’s BIM, Domotica etc. als ‘x-factor’ in het praktijk gerelateerde onderwijs.

Praktijkprojecten

Als eerste nam Mark Meulenkamp, projectmanager ontwikkeling bij woningcorporatie SWZ in Zwolle, de aanwezigen mee in het thema ‘Duurzaamheidslab’s sociale woningbouw’. Met als doelstelling ‘CO2 neutraal in 2040!’ heeft SWZ een grote renovatieopgave, waarbij er naast energie, gezondheid, welzijn en comfort tegelijk ook aandacht wordt geschonken aan onderwerpen als asbest, brandveiligheid, geluid, ventilatie etc.  Om deze doelstelling en die van collega-corporaties te realiseren zijn brede samenwerkingsallianties noodzakelijk. Hiervoor zijn lef, daadkracht, innovatie en het van elkaar blijven leren belangrijke ingrediënten. Concreet klonk de oproep tot nauwere samenwerking tussen de NOWOZO-corporaties i.s.m. Pioneering en een gezamenlijke verkenning van mogelijkheden van een duurzaamheids-LAB voor de sociale sector. 

Daarna verteld Thijs Mosterman van de gemeente Dalfsen over het project ‘Marktkansen Energieneutraal Verbouwen’. Hierin werken zes gemeenten in de regio samen met ondernemers aan het realiseren van energieneutrale bestaande woningen. Dalfsen zelf heeft twee speerpunten: namelijk duurzame energie en koploperschap. ‘Het kan Dalfsen niet gek genoeg, we staan open voor alle goede ideeën’. Binnen het project is subsidie georganiseerd voor onafhankelijk advies door een energieneutraal coach. Dit omdat door de woningeigenaren uit eerdere trajecten het krijgen van een onafhankelijk advies als cruciale factor naar voren is gebracht. De bedoeling is dat door het project bedrijven de toegevoegde waarde van gericht energieneutraaladvies aan woningeigenaren gaan zien én ervaren, en dit als steeds meer vanzelfsprekend gaan opnemen in hun eigen producten en diensten. Het verduurzamen van een huis moet op termijn net zo makkelijk zijn als het kopen van een auto of keuken; en allebei inclusief vrijblijvend advies. Uniek en vernieuwend in deze aanpak is dat ook invulling gegeven wordt aan de aanbodkant en standaardisering hierin. Dit stimuleert opschaling en ontzorgt particulieren. Het lokale en regionale bedrijfsleven wordt opgeroepen om mee te doen in het project. Pioneering draagt zorg voor de bedrijvenbegeleiding.

What’s next?

Centrale vraag in het laatste blok was die van de eigen concrete behoefte aan kennis en innovatie van de aanwezig partijen en organisaties. Stendert de Vries van de Pioneering-regiowerkplaats Noordwest-Overijssel nam de aanwezigen mee in onderlinge brainstorm om samen de behoeften, kansen en onderwerpen voor de regio te verkennen. Onderwerpen die naar voren kwamen als mogelijkheid voor nadere uitwerking richting de Pioneering-agenda voor 2018/2019 waren ondermeer:

  • Hoe beïnvloedt je het gedrag van de eindgebruiker/de klant?
  • Hybride opleiding: integratie van werken en leren (sociale innovatie)
  • Geld verdienen met duurzaam en circulair bouwen. Kan dat?
  • Integrale bouwoplossingen en technieken (BIM)
  • Kennisdelen en samenwerken.
  • Aan de slag in de praktijk (duurzaamheidslabs, corporatiewoningen en particuliere aanpak in Dalfsen)

Tijdens de goed verzorgde borrel werd er langdurig nagepraat over deze thema’s. De deelnemers gaven aan om graag met deze thema’s aan de slag te gaan.

De presentaties van deze middag vindt u hier

Wilt u ook nu al de kansen van morgen realiseren?

Op 21 maart 2018 van 15.00 tot 17.00 uur nodigen wij u uit om de bovenstaande thema’s verder te verdiepen en door te vertalen naar kansen voor uw organisatie. Meld u zich nu aan bij Gertjan Brand via g.brand@pioneering.nl of 06-183442727. Ook voor vragen of meer informatie over Pioneering kunt u bij hem terecht.

 

 
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Inspirerende bijeenkomst ‘Vernieuwen in de bouw? Aan de slag (juist nu!)