Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Samenwerken aan klimaatbestendige steden, dorpen, wijken en gebouwen

Datum bericht: 17 mei 2018

We kunnen terug kijken op een goed bezochte en interessante Pioneering INN2GWW kennissessie op 23 april 2018.
Tijdens deze speciale kennissessie kwamen gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, ontwikkelaars, aannemers en architecten bij elkaar om te luisteren naar de resultaten van onderzoek dat studenten van de Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente de afgelopen maanden deden naar de door klimaatverandering toegenomen kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Maar ook om te kijken wat we nog meer kunnen doen.

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Stortbuien en langdurige neerslag veroorzaken wateroverlast en (ernstige) schade aan woningen, bedrijfsgebouwen en industrieterreinen. Op andere momenten ontstaat juist droogteschade. Met alle risico’s van dien voor onze gezondheid, veiligheid en economie. Als we niets doen, kan de schade in onze steden en dorpen flink oplopen, tot in de miljarden. Gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, ontwikkelaars, aannemers, architecten, hoveniers, tuincentra maar ook bewoners en andere gebouweigenaren moeten allemaal en vooral samen aan de bak om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Tijdens een speciale kennissessie van de Werkplaats INN2GWW van Pioneering kwamen ze bij elkaar. Om te luisteren naar de resultaten van onderzoek dat studenten van de Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente de afgelopen maanden hierover deden. Maar ook om te kijken wat we nog meer kunnen doen.

Technisch zijn er eigenlijk al heel veel oplossingen om de beperkte ruimte die we in Nederland hebben aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Om onze steden en dorpen meer “resilient”, klimaatbestendig te maken: maatregelen en oplossingen om in de stad, het dorp, de wijk, op gebouwen en in je tuin water vast te houden, te bergen en af te voeren. Dat is geen verantwoordelijkheid van de overheid alleen. Immers, een belangrijk deel van de ruimte is niet van de overheid maar van burgers, bedrijven en allerlei andere partijen. Maar ook is nog wel de vraag: wie betaalt de rekening?!

Waterschap Vechtstromen, de Universiteit Twente en de Saxion Hogeschool hebben op de Pioneering Werkplaats INN2GWW de handen ineengeslagen en zijn op zoek gegaan naar antwoorden op vragen als: Welke oplossingen en maatregelen zijn er al “te koop”? Zijn bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden op de hoogte van wat er allemaal al “te koop” is aan oplossingen? Zijn ze bereid daarvoor te betalen? Wie nemen al het initiatief om te investeren in klimaatbestendige wijken en woningen? Welke methoden en technieken kunnen we toepassen om in de wijk meer waterbewustzijn te creëren en samen aan de slag te gaan? Met verrassende resultaten: er blijkt al heel veel te zijn en te gebeuren. Maar dat is nog lang niet altijd en overal bekend.

Wel is het nog zoeken naar nieuwe, innovatieve werkvormen en manieren om bewoners te bereiken en te betrekken. Vooral in de stad, waar men zich vaak nog nauwelijks bewust is van de toenemende problemen van wateroverlast. Maar zelfs als bewoners aan de slag willen met klimaatmaatregelen in en om hun huis, dan weten ze veelal niet tot wie ze zich kunnen wenden. De informatievoorziening over klimaatverandering en de gevolgen daarvan in de stad en het dorp kan beter. Om bewoners en bedrijven beter te laten zien en informeren over wat ze zelf kunnen doen, opties hebben om in de wijk, in de tuin of op het bedrijventerrein aan de slag te gaan om de wateroverlast tegen te gaan.

Acties en aanbevelingen waren er ook. Na een half uurtje brainstormend inventariseren kwam het gezelschap tot de volgende acties en aanbevelingen waaraan we in de Werkplaats INN2GWW vervolg aan willen geven:

  • Nader onderzoek om de gesignaleerde barrières weg te nemen;
  • Overheden: laat meer zien wat er al in steden, wijken, parken en tuinen is gerealiseerd;
  • Pioneering: maak een soort “menukaart” van oplossingen en maatregelen;
  • Producenten, hoveniers: maak meer reclame voor consumentenoplossingen en –maatregelen;
  • Landelijke campagnes mogen best wat steviger; en op wijkniveau moeten we meer in gesprek;
  • Moet er niet een keurmerk komen voor water- of klimaatbestendigheid? Een water label?
  • Water (maar ook energie etc.) moet meer onderdeel worden van gebiedsontwikkeling;
  • Vergroot het denk- en werkgebied, betrek andere opgaven, partijen, doelen en belangen
  • Neem ook andere grond- en gebouweigenaren mee, niet alleen bewoners, ook bedrijven;
  • Organiseer meer prijsvragen en ontwikkel samen met alle betrokken partijen (inclusief verzekerraars) nieuwe vormen van publiek-private samenwerking om oplossingen en maatregelen te bekostigen (financial engineering); 0-op-de-watermeter? Etc.

De presentaties en rapporten van de Saxion en UT studenten zijn hieronder te downloaden. De andere rapporten, zullen zodra ze helemaal klaar zijn, ook op deze plek te downloaden zijn. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Stefan Nijwening, Chef Werkplaats INN2GWW.

Presentatie Saxion
Presentatie Pioneering
Presentatie UT
Presentatie Vechtstromen
Presentatie studenten
Rapport studenten

 

 

 
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Samenwerken aan klimaatbestendige steden, dorpen, wijken en gebouwen