Kennisdelen en ontmoeten
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
brainstormen en kennisdelen
Regionaal verbinden
Kennisdelen in PICAANT
ProductontwikkelingAutarkische LandschapLodge

Samen naar aardgasvrij: kruisbestuiving van kennis bij GO Duurzaam

Datum bericht: 24 mei 2018

De netwerken van Pioneering en het Bio Energiecluster Oost Nederland werken samen in GO Duurzaam om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Op 18 april 2018 vond bij deelnemer Cogas voor de tweede keer een middag vol inspiratie plaats met medewerking van experts en regionale stakeholders op het thema 'Samen naar aardgasvrij'.

Op deze middag namen de aangesloten bedrijven en marktpartijen van BEON en Pioneering elkaar mee in de laatste ontwikkelingen rond de verduurzaming van de warmtevraag in de gebouwde omgeving. Er is een grote gezamenlijke opgave waar we samen aan werken. Tijdens de middag werd kennis gedeeld tussen de netwerken door middel van inspirerende voorbeelden uit de praktijk, lessons learned en werd de dialoog gezocht tussen belanghouders in de energietransitie.
 

Groen gas in Overijssel

Als spreker was Bouke van der Velde, Business Developer bij Gasunie New Energy, aanwezig. In zijn presentatie nam hij de zaal mee in de prognoses voor 2030– 2050 op het gebied van de verduurzaming van de warmtevoorziening en de samenwerking met Cogas op het gebied van groen gas in Overijssel. Zijn verhaal is mede gebasseerd op het 'gele boekje', dat de Gasunie in 2018 uitbracht.
 
 
 
 

Praktijkvoorbeelden

Daarna gingen alle deelnemers in groepen uiteen voor verschillende kennisworkshops en inspiratiesessies op het gebied van de verduurzaming van de gebouwde omgeving, ons bedrijfs-  maatschappelijk vastgoed en de bestaande woningvoorraad. Vooral scholen kregen veel aandacht, evenals de uitdagingen waar woningcorporaties voor staan. Verschillende bedrijven wisten met mooie voorbeelden aan te geven welke mogelijkheden er bestaan voor verduurzaming van de warmtevraag.

 

Kennisworkshops en inspiratiesessies

1. Verduurzaming bestaande woningbouw met toepassing van groen gas / hybride warmtepomp
Bij de zoektocht naar betaalbare verduurzaming naar CO2-neutraal van woningen kost de laatste 10 tot 20 % naar CO2-neutraal veel geld. Daarom wordt vaak ingezet op een hybride warmtepomp met aardgas. Alternatief is hybridesysteem van groene stroom en groen gas.  Netwerkbedrijf Cogas zal een toelichting geven op haar programma op dit gebied. In de workshop wordt vooral ingegaan wanneer zo'n hybride systeem energetisch en financieel aantrekkelijk is.
Presentatie Ennatuurlijk

2. Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en kantoorgebouwen
Energiecoaches van het programma Duurzame Scholen Overijssel zullen een toelichting geven op de eerste bevindingen van hun programma. Zij hebben energiescans gemaakt en aanbevelingen gedaan voor energiebesparing. Ook andere ervaringen met maatschappelijk vastgoed zullen in de workshop worden gedeeld. We kijken hierbij naar mogelijke oplossingen en nieuwe producten en diensten. Het gaat niet alleen om technische, maar ook om andere vormen van eigendom.
Tijdens deze inspiratiesessie presenteren wij praktijkvoorbeelden van verduurzaming van kantoorgebouwen, zoals Warmtenet Hengelo en Thales. Bij deze voorbeelden wordt restwarmte benut van een zoutfabriek voor lage temperatuur verwarming van gebouwen. Een deel van de warmte wordt verder benut voor verwarming van woningen. Daarvoor wordt een deel in temperatuur omhoog gebracht met een grote warmtepomp.

3. Routekaart woningcorporaties naar CO2-neutraal in 2050; verder met duurzame energie? Van beleid naar praktische uitvoering?
Woningcorporaties moeten allemaal voor 1 mei de routekaart invullen over hoe zij hun woningvoorraad in 2050 energieneutraal hebben. Alleen in Twente gaat het al om ruim 80.000 huurwoningen. Daarin komt b.v. te staan dat ze 60 % daarvan gaan realiseren met maatregelen in en aan de woning en dat ze 40 % duurzame energie inkopen. Een substantieel deel hiervan zal voor warmte zijn. Hoe gaan we dat doen? Wat zijn kansrijke en betaalbare duurzame technologieën. Wat is kansrijk voor woning- en wijktypologieën? Welke kansen zijn er voor bedrijven en (professionele) woningeigenaren? Hoe moet dit in de tijd worden gepland? 
 
Een lijst met speerpunten van deze middag kunt u hier downloaden, en de presentaties van de inleiding Go Duurzaam en slotpresentatie GO Duurzaam bijeenkomst.
      
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Samen naar aardgasvrij: kruisbestuiving van kennis bij GO Duurzaam