Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Masterclass Circulair Bouwen krijgt vervolg

Datum bericht: 25 juni 2018

Pioneering heeft, met een aantal Pioneers uit de werkplaats HTSM, een werkgroep “Circulair bouwen” geïnitieerd met als doel circulaire bouwprojecten uit te voeren. In september 2017 is een uitvraag in combinatie met een masterclass gestart. In deze masterclass is kennis ontwikkeld en gedeeld door 20 deelnemers. Woningbouwcorporatie De Woonplaats heeft als eerste opdrachtgever een uitvraag ingebracht als Launching Customer. In zes sessies kregen de deelnemers ’s ochtends college en ’s middags werd de uitvraag uitgewerkt.

Uitwerking uitvraag

In januari zijn negen partijen samen aan de slag gegaan om de uitvraag verder uit te werken. Dit zijn Ter Steege Bouw Vastgoed, Oude Wolbers, Gebr. Van der Geest, LKSVDD Architecten, D+B Architecten, Prefab NL, Lucassen Bouwconstructies, Loohuis en De Woonplaats.

 

RCC Commitment contract

Hoofdaannemer Ter Steege en opdrachtgever De Woonplaats hebben overeenstemming over het circulaire commitment  contract. Dit contract betreft de afspraken hoe we het ontwerp (proces) van de circulaire woningen samen gaan invullen om te komen tot de meest geschikte oplossing voor de opdracht waarbij het rekening houdt met de gestelde ambities. Nadat de ontwerpsessies gereed zijn (workout- en touch down-periode) zal het contract betreffende de uitvoering RCC Mutual Agreement Paper (MAP) worden getekend. In deze overeenkomst staan afspraken over de uitvoering van de opdracht. Prestaties in dit contract worden omschreven op basis van Service & Experience Level Agreements (SELA).

Handhaven fundering en vloeren

Op basis van de uitvraag zou het gehele complex van zeven woningen gesloopt worden. Vanuit circulariteit is onderzocht of het bestaande casco opnieuw ingezet kan worden in de nieuwbouw. Dit betekent dat er in plaats van de vijf woningen zoals in de uitvraag is gevraagd, zeven woningen kunnen worden gerealiseerd. Om het programma zoals door De Woonplaats is opgesteld in te kunnen passen zou een verdieping op het bestaande casco gezet worden. Deze zou worden uitgevoerd als een product die opnieuw als losse unit gebruikt kan worden.

Constructief onderzoek wijst echter uit dat het bouwtechnisch alleen mogelijk is om een verdieping boven de bestaande casco’s te plaatsen als deze zijn belasting afdraagt direct naar de ondergrond. Na controle van oude tekeningen blijkt dat de palen op kleef staan en dat een extra verdieping niet gedragen kan worden door deze palen, ondanks het feit dat dit een lichte prefab houten constructie is. Het is dus constructief niet mogelijk om de verdieping op de bestaande wanden te plaatsen. Als er voor de verdieping een eigen constructie gemaakt moet worden is dit niet alleen financieel niet haalbaar, maar ook vanuit circulair oogpunt niet wenselijk. Er moet veel materiaal worden toegevoegd aan de bestaande constructie om aan nieuwbouw eisen te kunnen voldoen. Dit geldt tevens voor het laten staan van de bestaande wanden en de bestaande verdiepingsvloer. Ook aan deze bouwelementen moet veel worden toegevoegd wil dit kunnen voldoen aan nieuwbouw eisen.  

Daarom wordt alleen de fundering en de begane grondvloer gehandhaafd en zullen de wanden en de verdiepingsvloer worden gedemonteerd. Deze zullen ingezet worden als bestrating of ingezet worden als puingranulaat in nieuw beton of als vulling onder bestrating of als afscherming van de bergingen naar het openbaar terrein. De begane grondvloer heeft nog wel een waterkerende functie onder de nieuwe geïsoleerde HSB-vloer. 

Modulaire units

De nieuwe woningen zullen zoveel mogelijk als een product ontwikkeld gaan worden. Deze woonproducten zijn op zichzelf staande modulaire units die ook in de toekomst kunnen worden gebruikt op andere locaties. Dit in plaats van elementen die specifiek zijn gemaakt voor deze locatie en voor dit programma.  

De nieuwbouw zal een kleiner stempel geven dan de bestaande woningen. Door de nieuwbouw toe te passen kunnen de woningen verder naar de straatzijde worden geplaatst. Dit levert aan de achterzijde een mandelig gebied op dat daardoor kwaliteit krijgt voor de bewoners.  

Vervolgtraject

De komende 2 weken zal het ontwerp afgerond worden en zal het energieconcept en het installatieconcept verder worden uitgewerkt. Het uitgangspunt is dat de installatie losgekoppeld is van de constructie. Deze maand zal ook Welstand geïnformeerd worden. De verwachting is dat de wijziging van het bestemmingsplan eind dit jaar rond is en dat aansluitend deels gesloopt en deel gestart kan worden met de montage van de woningen.

Kennisdeling

De deelnemers aan de Masterclass van eind 2017 hebben zowel samen kennis ontwikkeld als kennis gedeeld. Samen is het concept voor circulaire woningen in Stroinkslanden ontwikkeld. Afgesproken is dat alle deelnemers ook betrokken zullen blijven bij de doorontwikkeling van de circulaire woningen. In Dropbox staan alle documenten en verslagen van de overleggen en deze zijn toegankelijk voor iedereen die de Masterclass Circulair Bouwen gevolgd heeft. Direct na de zomer zal er een werksessie georganiseerd worden voor alle deelnemers van de Masterclass om kennis uit te wisselen en te brainstormen over de verdere mogelijkheden voor circulariteit in het project.

OPROEP GEBRUIKTE MATERIALEN ALS GEVELBEKLEDING

Voor de bouw van de zeven circulaire woningen is hoogwaardige gevelbekleding nodig die weinig onderhoudt vergt. Iedereen die eind van het jaar partijen materiaal beschikbaar heeft dat kan dienen als gevelbekleding wordt gevraagd dit te melden bij Joke Bults, werkplaatschef HTSM, j.bults@pioneering.nl.

 
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Masterclass Circulair Bouwen krijgt vervolg