Kennisdelen en ontmoeten
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
brainstormen en kennisdelen
Regionaal verbinden
Kennisdelen in PICAANT
ProductontwikkelingAutarkische LandschapLodge

Overheden, inwoners en bedrijven werken samen aan een klimaatactieve stad

Datum bericht: 26 juni 2018

Weersextremen veroorzaken steeds vaker overlast. Ruimtelijke maatregelen zijn noodzakelijk en overheden kunnen slechts een deel van de kansen realiseren. Bewoners, instellingen, grondeigenaren en bedrijven bepalen vooral of de stad, het dorp of het landelijk gebied adequaat inspeelt op de gevolgen van klimaatverandering. Hoe kunnen inwoners geraakt worden ommaatregelen te nemen in en rond hun eigen huis? Hoe komen we tot een aantal goed werkende opschaalbare werkwijzen/producten?

In  het  project 'Waterbewuste gemeenschappenÍ›' hebben studenten van de Saxion Hogeschool en de universiteit Twente  in opdracht van waterschap Vechtstromen en Stichting Pioneering hier onderzoek naar gedaan. 
Drie onderzoeksvragen stonden centraal: 
 
1.  Wat voor (slimme)  maatregelen er al zijn voor de particuliere markt? 
 
2.  Waartoe zijn  inwoners bereid t.b.v. het klimaat / waterbestendig maken  van hun tuin? 
 
3.  Hoe kan deze  kennis worden omgezet in voor de markt aantrekkelijke producten en diensten waarmee de markt zich  verder kan ontwikkelen? 
 
Graag delen we de onderzoeksresultaten met u. Per onderzoeksvraag  kunt het onderzoeksrapport en de bijbehorende presentatie  downloaden.  Om de rapportages gemakkelijk toegankelijk te maken is per rapport een  oplegger/artikel geschreven waarin een korte toelichting op de  onderzoeksmethode wordt gegeven en de belangrijkste conclusies  worden benoemd. 
 
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met: Brenda  Koopman,  strategisch adviseur waterschap Vechtstromen,  b.koopman@vechtstromen.nl
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Overheden, inwoners en bedrijven werken samen aan een klimaatactieve stad