Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!
Leren van ervaring en kennis uit het netwerk!

Circulaire "Bouw" business in Overijssel

Datum bericht: 18 juli 2018

Tien Overijsselse bedrijven uit de bouwsector hebben afgelopen periode deelgenomen aan de, door Pioneering en Provincie Overijssel georganiseerde, Circo Circulaire Design Track. In een serie van drie workshops zijn de bedrijven concreet aan de slag geweest om hun eigen circulaire aanbod te ontwikkelen. Met een businessmodel, product (her)ontwerp en een inzicht in aanvullende circulaire diensten en processen. Belangrijke conclusies zijn onder andere dat circulariteit business kansen levert, samenwerking binnen de keten essentieel is en tot (circulaire) innovatie leidt en het in veel gevallen zinvol is om dit binnen de regio te organiseren.

De circulaire revolutie binnen de bouw & vastgoedsector is begonnen. Pioneering heeft om die reden in samenwerking met provincie Overijssel het initiatief heeft genomen om een Circo Track te organiseren voor bouw-, infra- en installatiebedrijven. Enerzijds omdat de bouwsector momenteel wereldwijd verreweg de grootste verbruiker van grondstoffen (bijna de helft van de verbruikte grondstoffen) is en daarom ecologisch niet toekomstbestendig is. Anderzijds omdat behoud van waarde en een slimmere en efficiëntere inzet van materiaal en energie ook business kansen levert die economische kansen voor sector brengt.
 
 
In drie dagen hebben zo’n twintig deelnemers van tien bedrijven/organisaties gewerkt aan hun ‘circulariteit’ met de aanvullende vraag: hoe kunnen partijen uit de regio elkaar versterken in het realiseren van een circulaire ambitie. Ieder bedrijf heeft zijn circulaire kansen geïdentificeerd, de meest veelbelovende kans uitgewerkt in een circulaire propositie en daar een implementatieplan voor opgesteld. 
 

De derde dag werd afgesloten met een pitch waarin ieder bedrijf aangaf wat hun circulaire ambities zijn en hoe ze die in gaan vullen. In november komt de groep nogmaals bijeen om met elkaar te delen welke stappen ze tot dan toe hebben genomen. Tijdens de terugkom-ochtend kunnen de deelnemers elkaar nogmaals inspireren, om hulp vragen op onderwerpen die ze bij implementatie tegenkomen en zal er gekeken worden waar de verbinding nog verder gezocht kan worden. 
 
Gelijktijdig start de provincie Overijssel een proces om in een marktconsultatie in een vroegtijdig stadium met marktpartij gezamenlijk tot nieuwe circulaire oplossingen in GWW te komen. Want een ding kwam tijdens de evaluatie van de Circo Track duidelijk naar voren: Circulariteit is iets van ons samen en kan ook alleen opgepakt worden als we daar met opdrachtgevers en ondernemers samen aan werken!
 

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Circulaire "Bouw" business in Overijssel