Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Klimaatakkoord: aardgasloos – Hoe doen we dat?: het vervolg

Datum bericht: 17 september 2018

Op dinsdag 6 september kwam de regiowerkplaats Noordwest Overijssel in samenwerking met Kennisportaal bij elkaar voor een bijeenkomst bij de OVG in Genemuiden. Zo’n vijftig ondernemers, opdrachtgevers en professionals vanuit de bouw- en installatiesector, toeleveranciers, dienstverleners, onderwijs en overheden hadden zich aangemeld voor het Pioneeringcafé met de aansprekende titel ‘Klimaatakkoord: aardgasloos -Hoe doen we dat?’

Welkom & schets actuele ontwikkelingen

De bijeenkomst startte met een woord van welkom en toelichting op het middagprogramma door Pioneering werkplaatschef NW-Overijssel Gertjan Brand. Vervolgens nam hij de aanwezigen mee in de actuele ontwikkelingen rond het thema aardgasloos en een schets van wat er in een jaar tijd rond dit thema in snel tempo veranderd is.
 

Energieneutraal verbouwen

Vervolgens kwam Pioneering-chef werkplaats duurzaamheid Gerard Salemink aan het woord die de aanwezigen meenam in het ontwikkelen van een ‘standaardaanpak voor niet standaard woningen’ binnen het project Energieneutraal Verbouwen dat Pioneering uitvoert samen met zes gemeenten in West-Overijssel. Daarin werden ondermeer de resultaten van een uitgevoerde enquête, de kracht van het project en het aantal bereikte woningeigenaren toegelicht. Ook werd door hem een eerste inkijk gegeven op welke elementen nu die ‘standaard-aanpak’ voor vrijstaande en twee-onder-één-kap-woningen bepalen en zullen vormgeven. Op een verdiepingsbijeenkomst op 4 oktober zal dit verder worden toegelicht en uitgewerkt (zie uitnodiging hieronder).
 

De klant vraagt… aardgasloos?

Als tweede spreker deelde vervolgens Jan Nieuwveld van Seinen Projectontwikkeling/SeinENergie, tevens Energieneutraalcoach binnen het project Energieneutraal Verbouwen, zijn ervaringen met de klantvraag binnen dit project en een groot aantal andere projecten én de motivatie van klanten om te investeren in duurzaamheid. Ook gaf hij inzicht in de rol van de diverse partijen op het speelveld en het belang van samenwerking daarbij én in de wijze waarop klanten hun informatie verzamelen, welke verwachtingspatronen zich voordoen en hoe het klantproces succesvol kan worden ingericht. Ook deze inzichten zullen op de verdiepingsbijeenkomst op 4 oktober verder worden toegelicht en uitgewerkt (zie eveneens uitnodiging hieronder).
 

De WoonWijzerWinkel

Daarna nam Maurice van de Meer, directeur van ICDuBo/De WoonWijzerWinkel, de aanwezigen mee in het concept van De WoonWijzerWinkel; www.woonwijzerwinkel.nl. Hij gaf daarbij allereerst een beeld van hoe het is ontstaan, wie er achter het concept zitten, wat zij doen en voor wie. Vervolgens gaf hij inzicht in de tot nu toe bereikte resultaten en welk aanbod woningeigenaren er kunnen vinden en hoe de samenwerking met Kennisportaal/OVG tot stand is gekomen en concreet is uitgewerkt in een franchise-‘winkel’ op de OVG-locatie in Genemuiden.
 

Praktisch vervolg: verdiepingsmogelijkheden en ‘sneakpreview’

Om zélf direct een praktisch vervolg te kunnen geven aan de bijeenkomst werden de aanwezigen door Gertjan Brand uitgenodigd voor de verdiepingsbijeenkomst van Pioneering op 4 oktober bij de OVG en vervolgens door Erik Nijhof van Kennisportaal/ Installatiewerk meegenomen in de rol van Kennisportaal en het concrete cursusaanbod; zie ook www.iwnederland.nl en www.bouwmensen.nl. 
 
Ter afsluiting kregen de aanwezigen in groepen een uitgebreide ‘sneakpreview’ in de WoonWijzerWinkel in opbouw op de OVG-locatie, waarna onder het genot van een hapje en drankje nog lang werd nagepraat!
 

Uitnodiging vervolgbijeenkomst 

Klimaatakkoord: aardgasloos – Hoe doen we dat?: het vervolg!

Ook meer weten over:  

o de standaardaanpak voor niet-standaardwoningen?
o de klantvraag rond energieneutraal verbouwen en aardgasloos wonen?
 
Of stiekem ook graag even een korte blik werpen in de WoonWijzerWinkel in opbouw…? 
Meld je hier aan voor de verdiepingssessie!
4 oktober 2018, 15.00 -17.30 uur
OVG-locatie, Nijverheidstraat 45 Genemuiden
 
 
 
 
 
 
 
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Klimaatakkoord: aardgasloos – Hoe doen we dat?: het vervolg