Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!
Leren van ervaring en kennis uit het netwerk!

Kennissessie Duurzaamheid van restwarmte

Datum bericht: 17 september 2018

Pioneering en BEON werken sinds 2016 binnen het EFRO traject GO Duurzaam samen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Op donderdag 13 september waren ruim 30 deelnemers te gast bij Twence voor een kennissessie vanuit het project “Warmteplannen” op het onderwerp (duurzaamheid van) restwarmte. Tijdens een levendige bijeenkomst hebben we samen gekeken naar de behoefte aan restwarmte, naar de productie van restwarmte en naar de ontwikkeling die Twence doormaakt in duurzame energielevering. De conclusie was dat we in Twente bevoorrecht zijn met de beschikbaarheid van veel duurzame restwarmte.

Warmteplannen

Projectleider Eric Kouters, die in opdracht van Pioneering het Go Duurzaam project “Warmteplannen” leidt, presenteerde over de energietransitie en de behoefte aan restwarmte als gevolg hiervan. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gemeenten hierin het primaat krijgen door het uiterlijk in 2021 opstellen van een warmtetransitie-visie. Zij geven wijk voor wijk aan wanneer een wijk aardgasvrij wordt en welke alternatieve bron zal worden toegepast.
 
Door de gemeenten Hengelo en Enschede wordt onder leiding van Eric Kouters samen met andere stakeholders als de woningcorporaties Welbions, Domijn, De Woonplaats en Ons Huis, netbeheerders Enexis, Alliander DGO en Ennatuurlijk, Universiteit Twente, Twence en Bio-Energiecluster Oost NL, gewerkt aan het opstellen van een warmteplan voor twee wijken. Gekeken wordt naar de technische kansen en mogelijkheden. 
 
De ligging van een warmtenet van voldoende capaciteit, in zowel Hengelo als Enschede, is daarbij een voor de hand liggende mogelijkheid. De bewoners in beide wijken zijn belangrijke belanghebbenden: in eerste instantie zijn we op zoek naar de wijze waarop de bewoners willen en kunnen worden betrokken in de plannen. De systematische aanpak van twee wijken zorgt voor de mogelijkheid om van elkaar te leren: zowel inhoudelijk als in de manier van aanpak. Met wat we hier leren kunnen we volgende wijken mogelijk efficiënter oppakken. De bedoeling is dat eind 2018 de beide warmteplannen worden opgeleverd. U kunt hier zijn presentatie downloaden.
 

Restwarmte

Wim de Jong van Twence nam ons mee in haar ontwikkeling van afvalverwerker naar producent van grondstoffen en energie. Gestart in 1985 met een aantal stortlocaties werd in 1997 de eerste energiecentrale geopend. In 2009 werd de eerste biomassa-energiecentrale geopend. Dit jaar heeft de ombouw en uitbreiding van deze biomassa-energiecentrale plaatsgevonden, waarmee de restwarmteproductie verder is verduurzaamd. Daarnaast wordt een zonnepark geëxploiteerd en is Twence betrokken bij mestverwaarding en geothermie.
 
Twence levert energie in de vorm van elektriciteit, stoom en warmte en levert herbruikbare metalen, bodemassen, compost en recyclestromen. De elektriciteit wordt geleverd aan het net, stoom gaat naar grote afnemers zoals AKZO Nobel en warmte gaat naar warmtenetten van Ennatuurlijk. Door de afname van stoom van Twence bespaart AKZO 40% op haar aardgasverbruik. De levering van warmte aan warmtenetten vermindert het aardgasverbruik met ca. 100 miljoen m3. Er wordt momenteel onderzocht of ook aan andere grotere stoomgebruikers in de regio stoom kan worden geleverd om ook daar het aardgasverbruik te beperken.
De presentatie over Twence vindt u hier.
De presentatie over Biomassa Elektriciteits Centrale (BEC) kunt u hier lezen.

Twence

De kennissessie werd afgerond met een rondleiding over het terrein van Twence. De biomassa-energiecentrale en de afval-energiecentrale konden worden bekeken. 
Tijdens de afsluitende borrel bleek het enthousiasme van de deelnemers en werd uitgebreid met elkaar gesproken over de actuele thema’s van deze kennissessie.
 
Op 6 december 2018 staat een volgende bijeenkomst gepland waar meer verteld wordt over Warmteplannen. Wij bevelen deze alvast van harte aan. Hou hiervoor de website in de gaten voor de details en aanmeldmogelijkheden.
 

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Kennissessie Duurzaamheid van restwarmte