Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Een Circulaire Economie vraagt om verandering en ambities

Datum bericht: 7 november 2018

Circulaire economie betekent het sluiten van de fysieke stofstromen. Dit vraagt niet alleen om technische innovatie, maar ook om en verandering van productieprocessen, businessmodellen en gebruik en beheer. Pioneering stimuleert en organiseert mede deze omslag door aan te sluiten bij al lopende initiatieven, netwerken en ideeën, maar ook door kansen op te zoeken, nieuwe samenwerkingsverbanden smeden, uitproberen, evalueren en optimaliseren. Het Pioneering Café van 6 november stond dan ook geheel in het teken van circulariteit in Overijssel, en specifiek Twente.

Grote uitdaging

De kabinetsdoelstelling is dat de Nederlandse economie in 2050 circulair moet zijn. Voor de bouwsector, als een belangrijke sector voor grondstoffenverbruik en afval, is dit een grote uitdaging. Maar er zijn ook al wel goede voorbeelden in onze regio die anders kunnen inspireren. Voor dit Pioneering Café waren wij te gast bij Woningcorporatie Domijn, die gevestigd is in het voormalige Polaroid fabrieksgebouw. ‘Dit gebouw is een mooi voorbeeld van circulariteit,” vertelde de organisator van dit Café, chef werkplaats HTSM Joke Bults. “Het gebouw is niet gesloopt en er zijn maar beperkt nieuwe materialen toegevoegd.  Hierdoor was er veel minder materiaal nodig dan wanneer er gekozen zou zijn voor sloop met nieuwbouw. Bijkomend voordeel is dat een uniek gebouw behouden blijft en het voor de gebruikers van dit multifunctionele gebouw het een hele prettige en inspirerende werkomgeving is.”
 

Transitieagenda Circulaire Bouw Overijssel

Jan Straatman van De Regieraad Bouw Oost Nederland, lichtte de transitieagenda Circulaire Bouw toe, waaraan momenteel wordt gewerkt door Pioneering, Saxion en De Regieraad Bouw Oost Nederland in opdracht van Provincie Overijssel. “Overijssel stelt samen met drie partijen uit het werkveld een provinciale transitieagenda voor de bouw op.  In deze transitieagenda zal de route, stappen en activiteiten beschreven worden om te komen tot een circulaire bouweconomie met tussendoelen voor 2025 en 2030 en bevat de onderdelen ambitie, impactprojecten, kennisoverdracht en opschaling.”  Ook meedenken hierin? Scrol dan naar de onderkant van dit artikel!

 

Fieldlab Circulair Twente

Rutger Vrielink vertelde namens Pioneering over het Fieldlab Circulair Twente dat Pioneering in samenwerking met de Agenda voor Twente, FME en de Green Businessclub aan het ontwikkelen is. “We betrekken bij de opzet overheden, corporaties, marktpartijen en kennisinstellingen betrokken zodat met concrete impactprojecten oplossingen kunnen worden ontwikkeld en opgeschaald. Mogelijke projecten zijn circulair onderhoud en beheer, circulair slopen, grondstoffenbank, gebouwenpaspoort, adaptief bouwen en circulair asfalt.”
 

Pitches

In het Pioneering Café werden aansluitend drie pitches gegeven over concrete voorbeelden van circulariteit. Sophie Oosterbroek van woningcorporatie Domijn vertelde over het initiatief van WOON, de Twentse woningcorporaties, om gezamenlijk circulaire uitgangspunten op te stellen.  Domijn heeft met de verbouw van het Polaroid ervaring opgedaan met circulair bouwen. Op dit moment is Domijn gestart met het inkoop van 20 circulaire studio’s aan de Blekerstraat waarbij 30% van de totale beoordeling gaat naar circulariteit.
 
 
Stefan Nijwening van Waterschap Vechtstromen gaf een doorkijk in de initiatieven waar Vechtstromen mee bezig is om circulariteit te bevorderen. Waterschap heeft een belangrijke grondstoffenbron, namelijk afvalwater, waar diverse grondstoffen uit gehaald kunnen worden. Dit doen zij onder andere met de energie- en grondstoffenfabriek. Maar ook voor andere grondstoffen zoals bagger, wordt gezocht naar nuttige toepassingen. Waterschap wil hierbij vooral de markt stimuleren om hiermee aan de slag te gaan en om hier businesscases voor mogelijk te maken.
 
Ten slot vertelde Willem Pouwels vanuit de gemeente Enschede over de aanbestedingen voor koffie en kantoormeubilair waarbij circulariteit voorop heeft gestaan. Samen met Erick Wuestman van de stichting Circulaire Economie, heeft hij de aanbestedingen voorbereid en de markt uitgedaagd om met oplossingen te komen. Inmiddels zijn beide aanbestedingen afgerond en is circulariteit bij de afdeling inkoop als standaard onderwerp op de agenda komen
te staan. 
 

Meerwaarde voor eindgebruikers

In een interactieve gespreksronde die ter afsluiting plaats vond werd de vraag gesteld of de ambities en vraagstukken herkenbaar zijn, wat er nodig is om deze waar te maken en hobbels op te lossen en wie betrokken wil worden bij de uitwerking hiervan. De ambities en vraagstukken werden wel herkend door de deelnemers: het zou mooi zijn wanneer concretere en directere meerwaarde voor de eindgebruikers zichtbaar zouden zijn. Bijvoorbeeld huurders hebben minder met een landelijke doelstelling en zien liever direct effect in verlaging van huurlasten, woonlasten of bijvoorbeeld meer comfort. Verder werd aangegeven dat kleinschalig oefenen in fieldlabs goed is om te starten en iets uit proberen samen met anderen. Daarna kan dan makkelijker opgeschaald worden. 
Ben jij ook geïnteresseerd om een bijdrage te leveren? Meld je dan bij Joke Bults via j.bults@pioneering.nl
 
 

 

Kookstudio Circulair Bouwen

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de gezamenlijke bijeenkomst van De Woonkeuken en Regieraad Bouw Oost Nederland (RBON) op 30 november a.s. Deze bijeenkomst staat vrijwel geheel in het teken van circulair bouwen, waarbij u de kans krijgt om uw visie in te brengen en vanuit uw praktijk te reflecteren op de ideeën die tijdens eerdere werksessies door de sector zijn ingebracht. U geeft mede vorm aan de praktijkgerichte acties die we moeten inzetten om doorbraken op het gebied van circulair bouwen op korte of lange termijn te kunnen realiseren.

Achtergrond

Overijssel werkt aan de transitieagenda Circulaire Economie. Eén van de deelagenda’s is Circulaire woning- en utiliteitsbouw, die ontwikkeld wordt door Pioneering, Saxion en RBON. Een belangrijk uitgangspunt voor deze transitieagenda is dat deze gedragen wordt door, en aansluit bij de praktijk, met het oog op de toekomst. Daarom ontwikkelen we deze transitieagenda in nauwe samenwerking met de sector en relevante partijen uit de bouw. Inmiddels is al veel informatie opgehaald uit de praktijk tijdens eerdere werksessies en interviews en uit literatuur. Hier zal 30 november op verder gebouwd worden.

Aanmelden

Kookstudio Circulair Bouwen, 30 november 2018, van 12 tot 16 uur; locatie: Hof van Twello, Rijksstraatweg 17A, Twello.
Deelname is gratis. Wel stellen we het op prijs als u zich aanmeldt, zodat we weten op wie we kunnen rekenen. Aanmelden kan via woonkeuken@overijssel.nl.
 
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Een Circulaire Economie vraagt om verandering en ambities