Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Met koplopers stappen zetten naar een Circulair Fieldlab Twente

Datum bericht: 28 november 2018

Vanmorgen vond de eerste werksessie plaats voor het op te starten Circulair Fieldlab Twente. Doel van deze bijeenkomst was om met koplopers uit de Twentse netwerken ambities en opgaven te formuleren op de domeinen waarmee we de circulaire bouw en infra kunnen versnellen in onze regio. De uitkomsten leveren tevens input voor de Regionale Transitieagenda Circulair bouwen, waar momenteel hard aan wordt gewerkt door Pioneering in samenwerking met Saxion en de Regieraad Bouw Oost Nederland.

FME, De Green Businessclub RegioTwente, de Agenda voor Twente en Pioneering hebben de handen ineen geslagen om het Fieldlab op poten te zetten. De regionale kennisinstellingen zijn hier tevens nauw bij betrokken en leveren naast kennis ook bijvoorbeeld frisse blikken in de vorm van studenten die meedenken in de sessies. De studenten hebben allen de minor Circulaire Businessmodellen gevolgd en hebben hiermee de link van de theorie naar de praktijk.
 
 
 
De vijftig deelnemers werden welkom geheten door gedeputeerde Monique van Haaf. Zij benadrukte het feit, dat bij de energietransitie opgave vooral niet moet worden vergeten om circulariteit ook mee te nemen. Als we dit met zijn allen goed op kunnen pakken maken we het verschil!
Rutger Vrielink, directeur bij Pioneering, nam de zaal mee in waar we nu staan met circulariteit in de bouw en infra. Deze inleiding gaf al direct een mooie voorzet tot interactie met diverse koplopers die aanwezig waren. Zaken als CO2-reductie, grondstof zekerheid, nieuwe businessmodellen, milieu-impact en materiaalgebruik verlagen, waren een rode draad in het verhaal.

Werksessies

De werksessies waren opgedeeld in de vier domeinen: woning- en utiliteitsbouw, wegen, water en energie-infrastructuur en ondergrond. Na het schetsen van de regionale opgave in het domein gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over wat er al bereikt is, waar we nu staan en waar we over een aantal jaren willen staan. Uitdagingen, kansen en belemmeringen kwamen in al de vier groepen voorbij.

Woning- en utiliteitsbouw

Binnen de sessie Woning- en utiliteitsbouw werd veel gesproken over belemmeringen die de beweging naar grootschalig circulair in de weg staan: regelgeving, financiële barrières, onvoldoende meetbaarheid, cultuur en mindset. Uiteindelijk concludeerde men ook dat er veel al kan en op veel plaatsen al gebeurt. Interessante terreinen waarop men met elkaar aan de slag wil gaan zijn bijvoorbeeld het kopiëren van concepten vanuit de maakindustrie: leren van hoe daar geïndustrialiseerd, en gestandaardiseerd toch productvariatie wordt geboden. Idem voor systemen van traceerbaarheid vanuit de voedselindustrie en systemen van lease. Vanuit de Masterclass Circulair Bouwen is een groep nu bezig met een nieuwbouwproject voor de Woonplaats op Stroinkslanden. Hier wordt gewerkt aan een CESCO. Met elkaar wordt onderzocht hoe deze organisatie- en financieringsvorm verder kan worden ontwikkeld en opgeschaald. Ook kwam naar voren dat er detailonderzoek nodig is naar wat er nu precies knelt in regelgeving. Deze boodschap zou via geëigende kanalen doorgeleid moeten worden naar Den Haag.

Water

Aan de watertafel is gesproken over grote en kleinere water- en afvalwaterkringlopen, en hoe deze slimmer - meer circulair - benut kunnen worden. Maar ook kwam een aantal concrete suggesties voor pilots langs waarmee de "proeftuin (afval)water" in het fieldlab circulair gevuld kan worden. Tot slot is geïnventariseerd wat de tafelgenoten (nog meer) nodig hebben in of van een fieldlab. Hieruit bleek dat naast geld misschien nog wel meer of eerst andere (type) partijen, plekken en momenten voor (nieuwe) ontmoetingen gewenst zouden zijn. Daarnaast ziet de tafel het belang van krachtige communicatie om inspirerende voorbeelden te delen en uit te dragen.

Energie-infrastructuur en ondergrond

Binnen de sessie energie-infrastructuur en ondergrond ging men met elkaar in gesprek over de grote impact die de Energietransitie heeft op infrastructuur. Dit vraagt bijvoorbeeld meer van het elektriciteitsnet. Daarbij ziet men kansen om vanuit circulair denken een link te leggen met de regionale energiestrategie en de wijkaanpakken waarmee gemeentes nu volop aan de slag moeten. Concreet wordt er gedacht aan circulair aanbesteden van energie-infrastructuur en meetbaarheid van circulariteit. Daarnaast aansluiten bij de wijkaanpak, waarbij we experimenteren met meer decentrale hernieuwbare energie, opslag en groene energie- en warmtedragers en als laatste inventariseren welke huidige energie-infra er is en hoe deze maximaal kan worden ingezet. Eventueel zou de bestaande infrastructuur kunnen dienen voor een andere groene energiedrager zoals waterstof of groen gas.

Wegen

Werken aan circulaire wegen (met daarbij vangrails, wegverlichting etc.) kwam bij de werksessie 'Wegen' al snel als speerpunt naar voren. Maar ook nieuwe organisatie- en samenwerkingsvormen vindt deze groep belangrijk: van een lineaire naar een circulaire economie. Studenten van Saxion gaan dit analyseren voor domein Wegen en komen binnenkort met een advies. De deelnemers gingen allen voor het credo ‘Doen!’ Dit willen de deelnemers via circulaire wegprojecten, het uitwerken van vraagstukken en onderzoeken in PPS gaan uitvoeren in samenwerking met de met kennisinstellingen. Als laatste werd besproken hoe we zaken transparant maken, inventariseren en (openbaar) vastleggen welke assets, welke materialen, welke waarde, welke mate van herbruikbaarheid hebben. Kortom: genoeg ideeën om aan te werken voor een vervolg!
 
De studenten werken de resultaten van de werksessie nog verder uit en de uitkomsten worden daarna teruggekoppeld aan de deelnemers voor het vervolg. Hiermee hebben we alweer een mooie slag gemaakt om de Circulaire Bouw en Infra te versnellen in Twente.
De presentatie van deze ochtend kunt u hier terug lezen.
 
 
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Met koplopers stappen zetten naar een Circulair Fieldlab Twente