Kennisdelen en ontmoeten
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
brainstormen en kennisdelen
Regionaal verbinden
Kennisdelen in PICAANT
ProductontwikkelingAutarkische LandschapLodge

Presentatie Circulaire businessmodellen voor Fieldlab Circulaire Bouw en Infra

Datum bericht: 18 januari 2019

In november vond de eerste werksessie plaats voor het op te starten Circulair Fieldlab Twente. Met koplopers uit de Twentse netwerken zijn ambities en opgaven geformuleerd op de vier domeinen waarmee we de circulaire bouw en infra kunnen versnellen in onze regio. Tijdens een kleine interne bijeenkomst op 15 januari, met deelnemers die bij het initiëren van het fieldlab en de werkconferentie nauw betrokken waren, presenteerden de vier groepen met studenten van Saxion in een korte pitch de door hen uitgewerkte concept-adviesrapporten. Deze rapporten zijn toegespitst op een van de bouw en infra domeinen: wegen, water, woning- & utiliteitsbouw en ondergrond- & energie-infra.

Na iedere pitch was er ruimte voor feedback en dialoog. De deelnemers aan deze pitches hielpen de studenten op deze wijze met de uitwerking en de optimalisering van het advies zodat het een mooi cadeau is aan het grensoverschrijdend fieldlab circulaire bouw & infra Twente!

 

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Presentatie Circulaire businessmodellen voor Fieldlab Circulaire Bouw en Infra