Kennisdelen en ontmoeten
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
brainstormen en kennisdelen
Regionaal verbinden
Kennisdelen in PICAANT
ProductontwikkelingAutarkische LandschapLodge

Samen trainen in resultaatgericht interieur-onderhoud

Datum bericht: 22 januari 2019

In het najaar van 2018 heeft Pioneering een op maat gemaakte in-company training gegeven aan de corporaties Wonion en Sité die ze samen hebben gevolgd met hun partners.

Resultaatgericht Interieur-onderhoud. Een nieuwe verdere ontwikkeling in langjarige kwaliteitsafspraken waarbij marktpartijen op een meetbare wijze het interieur-onderhoud van woningen op zich nemen, van melding, werkvoorbereiding, uitvoering, communicatie en afrekening. De opdrachtgever blijft volledig in control door het formuleren van heldere resultaatafspraken, kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren die regelmatig worden gecheckt.

Dat het interieur-onderhoud hele andere aspecten bevat dan exterieur onderhoud lijkt wel duidelijk. Dat dit proces ook een andere en vaak nieuwe rol vraagt van de betrokken partijen en medewerkers is ook duidelijk. 

Barend Wassink, teamleider vastgoed van Wonion/Site heeft Pioneering gevraagd om een training te ontwikkelen waarbij corporatie en partners samen trainen om de specifieke aspecten van het RGS-interieur-onderhoud samen te oefenen. Pioneerder Glenn Stern heeft hiervoor een trainingsopzet ontwikkeld volgens bijgaande figuur.

Gedurende 3 intensieve, in-company, trainingsochtenden zijn door multidisciplinaire projectgroepen op een interactieve manier het proces, de kwaliteitsaspecten, en competenties doorlopen op basis van concrete casuïstiek. Het wordt gedurende de training voor iedereen steeds duidelijker dat het minder om techniek gaat en steeds meer om de persoonlijke gevolgen en kwaliteiten van alle betrokkenen in dit proces. De vragen waarom, wat, wie en hoe zijn leidend in de training en leveren voor alle deelnemers een Persoonlijk Plan van Aandacht voor de verdere eigen ontwikkeling. 

De training werd afgesloten met het spelen van de RGS game waarin de deelnemers in een specifieke spelomgeving heel sterk op samenwerkingsaspecten trainen.

Een enthousiaste groep deelnemers, prettige locatie en een duidelijke motivatie om samen op te trekken leverde een succesvolle training op. Alle deelnemers zijn zich terdege bewust van alle aspecten die rond deze samenwerkingsvorm een rol spelen. Daarnaast heeft de gezamenlijke training ook een positieve invloed op de persoonlijke- en werkrelaties relaties binnen het RGS- traject.

Kortom een aanrader voor vastgoedeigenaren, corporaties en marktpartijen die zich in een RGS-traject willen begeven.

Heeft u ook belang bij een op maat gemaakte training dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Samen trainen in resultaatgericht interieur-onderhoud